Siirry sisältöön

NOTIONES-hanke kehittää Euroopan laajuista tiedustelutoimintaa ja varautumista turvallisuusuhkiin

Laurea mukana Horisontti2020-hankkeessa, jossa kehitetään tiedustelu- ja turvallisuustoimijoiden verkostoa.

Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana eurooppalaisessa turvallisuusalan NOTIONES (iNteracting netwOrk of inTelligence and securIty practitiOners with iNdustry and acadEmia actorS)-hankkeessa. Hanke sai alkuvuodesta myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan unionin Horisontti2020-ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää koordinaatiota eurooppalaisten tiedustelu- ja turvallisuustoimijoiden kesken, jotta EU:n kyky torjua terroriuhkia vahvistuu.

Hankkeen nimi NOTIONES viittaa latinankieliseen sanaan, joka tarkoittaa tietoa ja tietoisuutta. Nimi viittaakin hankkeen tarkoitukseen tuottaa eri toimijoiden yhteistyöllä entistä parempaa tietoa ja ymmärrystä terroriuhkien torjunnasta. Laurealla hankkeen projektipäällikkönä toimivan Julia Nevmerzhitskayan mukaan NOTIONES:n päämääränä on ennen kaikkea tunnistaa, millaista uutta teknologiaa toimijat tarvitsevat tiedusteluun ja rikollisuuden torjuntaan, esimerkiksi verkkoterrorismin torjuntaan.

NOTIONES-hankkeessa on mukana kaikkiaan 30 partneria. Hanketta koordinoi italialainen teknologiayritys Technalia. Lisäksi hankkeessa on mukana mm. turvallisuudesta vastaavia ministeriöitä, teknologiatoimijoita sekä akateemisia partnereita. Mukana on toimijoita kaikkiaan yhdeksästä EU-maasta sekä kuudesta Horisontti2020-ohjelman liitännäismaasta.

Laurean lisäksi hankkeeseen osallistuu Suomesta VTT. Laurea ja VTT vastaavat yhdessä hankkeen työpaketista, joka keskittyy yhteistyöhön hankkeen partnereiden sekä sidosryhmien kesken. Lisäksi Laurea osallistuu hankkeessa loppukäyttäjien tiedollisia ja teknisiä tarpeita koskevaan tutkimukseen sekä hankkeen viestintään.

Viisivuotinen hanke käynnistyy syksyllä 2021.

Lisätietoja: