Siirry sisältöön

Neljäs 3AMK ProjektiBoosteri käynnistyi

Lukukausittain järjestettävän 3AMK ProjektiBoosterin ensimmäinen fasilitoitu tapaaminen pidettiin maaliskuussa Haaga-Helian Pasilan kampuksella.

3AMK ProjektiBoosterissa on mukana myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoita.

3AMK ProjektiBoosteri pyörähti kunnolla käyntiin, kun kymmenkunta tiimiä työskentelivät hankeideoidensa parissa. Hankeideoita on kerätty ja työstetty talven aikana ja ideoita syntyi esimerkiksi riippuvuuksien ehkäisyn, aisteihin vaikuttavan ja teknologiaa hyödyntävän The Box –konseptin sekä hyvinvoinnin ja hyvinvointipalveluiden ympärille. Osallistujia oli mukana viitisenkymmentä.

3AMK ProjektiBoosteri tähtää uusien hankehakemusten syntymiseen. Vetovastuu siirtyy ammattikorkeakoululta toiselle ja tänä keväänä on Haaga-Helian vuoro. Vetäjänä toimii Sakariina Heikkanen.

Kullakin tiimillä on oma fasilitaattorinsa 3AMK-organisaatioiden sisältä. Tilaisuuden vetäjinä, niin sanottuina fasilitaattoreiden fasilitaattoreina toimivat Crazy Townin Mikko Korpela ja Toni Pienonen.

- Meidän rooli on olla kärpäsenä katossa kaikissa ryhmissä ja olla sellainen ulkopuolinen taho, jonka kanssa testata ideaa ja tuoda siihen näkökulmia, sanoo Pienonen.

3AMK ProjektiBoosteri järjestetään nyt neljännen kerran. Crazy Town on ollut mukana alusta asti ja nähnyt, kuinka se on muuttunut ja kehittynyt.

Crazy Town on pienten yritysten asiantuntijayhteisö. Crazy Town tarjoaa yli 200 yritykselle työtilat sekä sparraa ja kehittää yhteisönsä yritystoimintoja eteenpäin. Crazy Town tarjoaa myös konsulttipalveluita muille yrityksille. Yksi Crazy Townin osaamisalueista on juuri hanketoiminta.


Toni Pienonen ja Mikko Korpela Crazy Townilta ovat tuttuja kasvoja 3AMK:n TKI-toiminnassa.

Laajennettu todellisuus mukana kielten oppimisessa

Hankeidea, jossa pyritään hyödyntämään The Box -konseptia ja laajennettua todellisuutta kielen oppimisessa, on edennyt jo pitkälle.

- Tähän on tehty kaksi vuotta hankesuunnitelmaa teemalla LearnEditor, joka hyödyntää palvelumuotoilua, keinoälyä ja laajennettua todellisuutta, kertoo hankkeen fasilitaattori Vesa Heikkinen.

Samantapaista hanketta on suunniteltu jo pitkään matkailu- ja sairaalaympäristöihin ja ennen kaikkea palveluopetukseen kielten sijaan. Pohjatyö on jo tehty, mutta ideaa on vielä rajattava.

- Meillä on paljon tarvetta ulkomaalaisen työvoiman ja palveluhenkilöstön kielivalmennuksiin, sanoo Heikkinen.

Ryhmässä mukana oleva Amir Dirinin kertoo, että Helsingin yliopistolla on jo hyödynnetty lisätyn todellisuuden sovelluksia lääketieteen opiskelijoiden opetuksessa. Lisättyä todellisuutta on käytetty esimerkiksi anatomian opettamisessa.


LearnEditor -ryhmässä on mukana useita kielten opettajia.

Mukana myös opiskelijoita

Tänä vuonna 3AMK ProjektiBoosteriin on pyydetty mukaan myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoita. Hankevalmisteluryhmässä, jossa Biodesign Finland –projekteissa kerättyä tietoa pyritään hyödyntämään, on mukana kolme opiskelijaa.

Hankkeen fasilitaattorina toimii Sakari Lukkarinen terveysteknologian alalta Metropoliasta. Hän oli Biodesign Finland –projektissa mukana viime vuonna. Projektissa kerättiin havaintoja sairaalaympäristöstä. Havaintoja on kolmelta vuodelta ja nyt ne olisi tarkoitus saada hyötykäyttöön.

Tekoälyä opiskelevan Ali Ramzin mukaan on tärkeää, että esimerkiksi sairaaloissa on ulkopuolinen havainnoija, sillä hoitajat ja lääkärit eivät välttämättä osaa ajatella laatikon ulkopuolelta ja siten saada ideoita työskentelyn parantamiseen.

Toinen opiskelija Manja Aura opiskelee yritystoiminnan kehittämistä. Hän osallistui ProjektiBoosteriin, sillä hän haluaa soveltaa ja kehittää omia ongelmanratkaisutaitojaan. 

3AMK ProjektiBoosterin toinen fasilitoitu tapaaminen on toukokuussa, jolloin keskiössä on rahoituksen haku hankkeille.