Siirry sisältöön

Laurea tarjoaa tekoälykulttuuriin liittyvää koulutusta yrityksille LEADBEHA-hankkeessa

Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa -hankkeessa mukana kuusi korkeakoulua.

Digitalisaatio muuttaa työelämää kiihtyvällä tahdilla. Työntekijät tarvitsevat tämän vuoksi uutta tietoa ja osaamista ja korkeakouluilla on tärkeä rooli täydennyskoulutuksessa. Kun perinteisesti täydennyskoulutus on järjestetty erillisinä kursseina ilman kosketuspintaa tutkintopohjaiseen koulutukseen, nyt etsitään tapoja, joilla tutkintoihin liittyviä osia voitaisiin tarjota yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstölle.

Tähän mahdollisuuteen tarttuu Laurean johtama ”Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa” (LEADBEHA) –hanke, jossa tutkitaan ja pilotoidaan yhdessä viiden muun korkeakoulun kanssa tutkintopohjaisen täydennyskoulutuksen kehittämistä ja kaupallistamista (Lahden ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen yliopisto ja Lapin yliopisto).

Projektin toteuttamista varten on saatu ESR-rahoitus ja sen kokonaisbudjetti on 633 281€ (Laurean osuus 163 446€). Projektiin sisältyy koulutustarvetutkimus, opintojaksojen yhteiskehittäminen korkeakoulujen kanssa, opintojaksojen tarjoaminen yrityksille, koulutuksen toteuttaminen, kaupallistamisen mahdollistamisen selvittäminen ja palautekysely koulutuskokemuksista. Projekti toteutetaan osittain opiskelijaprojekteina ja opintojaksoilla.

Lisätietoja: