Siirry sisältöön

Laurea mukaan eurooppalaiseen kyberturvallisuushankkeeseen

Euroopan Komission Horisontti2020-ohjelman rahoittamassa CYCLOPES-hankkeessa luodaan kyberrikollisuuden torjuntaan keskittyvä Euroopan laajuinen verkosto.

Sitä mukaa, kun internetin käyttö laajenee yhteiskunnissa yhä laajemmalle ja sen käyttö koskettaa entistä suurempaa osaa maailman väestöstä, kasvaa myös verkon kyberrikollisuuden uhka. On arvioitu, että kyberrikollisuudesta aiheutuvat suorat ja epäsuorat vahingot olisivat vuosittain jopa yli 500 miljardia euroa.

Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana Toukokuussa 2021 käynnistyvässä ”Cybercrime Law Enforcement Practitioners Network” (CYCLOPES) -hankkeessa, jonka päämääränä on luoda eurooppalainen kyberrikollisuuden torjuntaan keskittyvä verkosto. Viiden vuoden mittainen hanke sai tammikuussa myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan Unionin Horisontti2020-rahoitusohjelmasta.

CYCLOPES-hanketta koordinoi puolalainen turvallisuusalan organisaatio Polish Platform for Homeland Security. Sen lisäksi mukana hankkeessa on 20 partneria 15 muusta Euroopan maasta.

Hankkeen tavoitteena on luoda Euroopan laajuinen verkosto turvallisuusalan viranomaisten, teollisuuden, järjestöjen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kesken. Verkoston avulla kehittää ja tuetaan eurooppalaista kykyä torjua kyberrikollisuutta.

-    Euroopan Unioni on rahoittanut lukusia kyberuhkien ja rikollisuuden torjuntaan keskittyviä hankkeita, kertoo Laurea turvallisuuden tutkimusohjelmajohtaja Päivi Mattila Laurea-ammattikorkeakoulusta yhdessä CYCLOPES-hankkeen projektipäällikkönä Laurealla toimivan Artmir Galican kanssa.
-    Nyt käynnistyvän hankkeen erityispiirteenä on se, että hanke kokoaa eri kyberturvallisuuden ja -rikoksentorjunnan toimijat yhteen ja vahvistaa kehitystarpeiden koordinaatiota. Näin kyberrikollisuuden torjuntaa pyritään entisestään jäsentämään Europan unionin jäsenvaltioiden parissa.

Käytännössä hankkeessa lähdetään liikkeelle kokoamalla kyberrikollisuuden ja kyberturvallisuuden verkostoja yhteen ja tunnistamalla keskeisimpiä kehityskohteita sekä haasteita. Tämän jälkeen hankkeessa selvitetään keskeisimpiä innovaatioita, jotka voivat vastata tunnistettuihin haasteisiin. Tätä seuraa viranomaisille ja muille kyberrikollisuuden torjunnan keskeisille CYCLOPES-verkoston toimijoille tarkoitettu innovaatioiden testausta ja koulutusta, jotta uusien innovaatioiden ja taitojen käyttöön otossa edetään Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

-    Laurean vastuualueeseen hankkeessa kuuluu hankkeen viestintä ja verkoston rakentaminen sekä kyberrikollisuuden torjuntaan liittyviä tutkimustoimia, Artmir Galica ja Päivi Mattila kertovat.
-    Lisäksi vastaamme myös hankkeen eettisestä osaamisesta.

CYCLOPES-hanke oli yksi kolmesta vuoden 2020 Horisontti2020 / Secure Societies –ohjelmasta rahoituksen saaneista turvallisuusalan hankkeesta, joissa Laurea on mukana. Kaksi muuta ovat AI-ARC ja NOTIONES.

CYCLOPES–hanke jatkaa Laurean kyberturvallisuusalan hankkeiden portfoliota, sillä Laurea on parhaillaan mukana myös H2020-rahoitteisessa ECHO-hankkeessa sekä kahdessa ERASMUS+ -rahoitteisessa hankkeessa: ECOLHE ja DIG4LIFE.

Lisätietoja: