Siirry sisältöön

Laurea koordinoi merkittävää hybridiuhkiin keskittyvää EU-hanketta

Viisivuotiselle EU-HYBNET –hankkeelle myönnetty EU Horisontti2020-rahoitus.

Hybridivaikuttaminen ja muut hybridiuhat on tunnistettu Euroopassa merkittäväksi turvallisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi. Hybridivaikuttamisella tarkoitetaan koordinoitua ja synkronoitua toimintaa, jossa valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija pyrkii vaikuttamaan kohdemaan päätöksentekoon käyttämällä monia eri keinoja. Esimerkkejä siitä voivat olla muun muassa kyberhyökkäykset, informaatiovaikuttaminen sekä taloudellinen, sotilaallinen tai poliittinen painostus.

Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats (EU-HYBNET) hanke käynnistyy keväällä 2020 ja se on ensimmäinen eurooppalainen hanke, joka keskittyy juuri hybridiuhkiin varautumiseen ja niiden torjuntaan sekä alan eurooppalaisen verkoston kehittämiseen ja rakentamiseen. Euroopan komission Horisontti2020-ohjelman rahoittama EU-HYBNET –hanke on viisi vuotinen ja kokonaisbudjetiltaan 3,5 miljoonaa euroa. Laurean osuus saadusta rahoituksesta on noin 450 000 euroa ja Laurea toimii hankkeen koordinaattorina.

Hankkeen pääpartneri on Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, The European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats. Laurean ja Hybridikeskuksen lisäksi mukana on 23 muuta organisaatiota 16 eri Euroopan maasta.

-    Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista yhteistyöverkostoa, joka jakaa tietoa hybridivaikuttamisesta ja kehittää hybridiuhkiin varautumista, kertoo hankkeen valmistelua koordinoinut turvallisuustutkimusohjelman johtaja Päivi Mattila Laureasta.

EU-HYBNET.jpg

Hybridivaikuttamisen muotoja on lukuisia (kts. kuva). Niiden torjunnassa yhdistyvät turvallisuuden eri osa-alueet:

-    Hybridivaikuttaminen on uudenlainen turvallisuusuhka, jonka avulla pyritään vaikuttamaan kansalaisten mielipiteisiin ja turvallisuuden tunteeseen sekä sitä kautta horjuttamaan luottamusta yhteiskuntaan, kuvailee Mattila.
-    Yhteisiä nimittäjiä on se, että hybridivaikuttaminen tapahtuu hiljalleen, ja tekijöitä on hyvin vaikea tunnistaa.

Laurea-ammattikorkeakoulu on menestynyt hyvin  viime vuosina Euroopan komission hankerahoitushauissa. Turvallisuus on yksi Laurean tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategisista tutkimusalueista.

-    Nyt käynnistyvän EU-HYBNET-hankkeen kohdalla voimme Laureassa olla erityisen ylpeitä siitä, että meidät pyydettiin hankkeen koordinaattoriksi. Se kertoo siitä, että meidän osaamiseemme luotetaan, Laurean turvallisuustutkimusohjelman johtaja Mattila iloitsee.

Lisätietoja: