Siirry sisältöön

Laurea toteutti kokemusasiantuntijoiden valmennuksen HUSissa

Laurean kouluttamat kokemusasiantuntijat toimivat tukihenkilöinä ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen.

Valmistujaisjuhlassa kokemusasiantuntijoita onnittelivat Riikka Nieminen Koulutet Kokemusasiantuntijat ry:stä (vasemmalla) sekä lehtorit Hannamari Talasma ja Kaijus Varjonen ja kehittämispäällikkö Tuija Partio Laureasta.

​Syksyllä 2017 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä käynnistyi poikkeuksellisen laaja kokemusasiantuntijoiden valmennus. Yhteistyössä HUSin kanssa valmennuksen on toteuttanut Laurea-ammattikorkeakoulu.

Koulutuksen valmistujaisjuhlaa vietettiin Helsingissä torstaina 17. toukokuuta, kun kokemusasiantuntijoiksi valmistui 42 potilasta tai omaista. Lisäksi 12 HUSin henkilökunnan jäsentä valmistui erityisiksi kokemusasiantuntijakoordinaattoreiksi. Kokemusasiantuntijoita koulutettiin HUSin kuudelle eri toimialalle.

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan valmennuksen käynyttä henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta tietystä sairaudesta tai sairastavan läheisenä tai omaisena elämisestä. Kokemusasiantuntija toimii siltana potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä. He tulevat HUSissa toimiaan muun muassa jäseninä erilaisissa työryhmissä tai tukihenkilönä ja osallistuvat palveluiden kehittämistyöhön.

Tavoitteena HUSissa on kokemusasiantuntijoiden avulla parantaa asiakaskokemusta ja jatkossa HUSissa tulee olemaan käytössä noin 350 kokemusasiantuntijaa ja asiakasraatilaista.

- Lyhyessä ajassa meillä on tapahtunut suuri ajattelutavan muutos ja kokemusasiantuntijoiden sekä asiakasraatien merkitys on todella ymmärretty. Jatkossa asiakkaiden näkökulma tukee entistä enemmän esiin palveluja suunniteltaessa, sanoi HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén valmistujaisjuhlassa pitämässään puheenvuorossa.

Myös HYKS Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén pitää kokemusasiantuntijoiden roolia tärkeänä:

- Me ammattilaiset tarvitsemme ehdottomasti potilaita kertomaan, miten voimme tehdä potilaan elämän helpommaksi - itse olemme sokeita näkemään sairaalamaailman maallikon silmin, hän kuvailee.
- Meidän toimialan asiakasraatilaiset ovat jo esittäneet minulle kolme ensimmäistä kehittämiskohdettaan, mikä on selvä osoitus siitä, miten innokkaita ja yhteistyöhön valmiita ihmisiä meillä on mukana tässä toiminnassa, Castrén iloitsee.

Seuraavan kokemusasiantuntijoiden koulutukset ovat jo käynnistyneet kevään aikana. Laureassa kokemusasiantuntijoiden koulutuksesta ovat vastanneet lehtorit Kaijus Varjonen ja Hannamari Talasma.

Lue lisää kokemusasiantuntijoiden koulutuksesta HUSin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Tutkimusohjelma

Tutustu Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus -tutkimusohjelmaan

Laurean Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusohjelmasta