Siirry sisältöön

Kenian Uasin Gishun opiskelijoiden opinnot Laureassa jatkuvat – maksuvaikeuksista kärsiville maksusuunnitelma

Laurea-ammattikorkeakoulun hallitus päätti kokouksessaan 4.5.2023, että kaikkien Kenian Uasin Gishusta Suomeen tulleiden sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijoiden opinnot Laureassa jatkuvat toistaiseksi.

Tikkurilan kampus.

Epäselvän maksutilanteen takia vaikeuksiin joutuneiden opiskelijoiden opinto-oikeutta ei siis toistaiseksi olla keskeyttämässä. Lisäksi Laurea tarjoaa maksuaikaa ja tukea rahoitusratkaisujen löytämiseksi maksuvaikeuksista kärsiville opiskelijoille.

Suomessa opiskelevilla tutkinto-opiskelijoilla on 15.8.2023 saakka aikaa maksaa toisen lukukauden maksujaan. Opinto-oikeus päätetään 31.8.2023 niiden osalta, jotka eivät ole maksaneet vähintään kahta kolmasosaa toisen lukukauden maksusta 15.8.2023 mennessä.

Vähintään kaksi kolmasosaa maksuista maksaneiden opiskelijoiden maksujen maksamaton osuus jyvitetään kuukausimaksuksi korotta. Tässä tilanteessa opiskelija ja Laurean henkilökunta tekevät yhdessä maksusuunnitelman. Mikäli opiskelija arvioi, ettei kykene suoriutumaan maksuista, opinnot päättyvät. Suoritetut maksut palautetaan opintonsa lopettaville opiskelijoille siltä osin, kun koulutuspalvelua ei ole annettu. Laurean henkilöstö tiedottaa opintonsa lopettavia muista koulutusmahdollisuuksista Suomessa, kuten esimerkiksi lähihoitajaopinnoista oppisopimuskoulutuksena.

Laurean hallitus päätti lisäksi, että Keniassa tutkintokoulutuksessa olevien opiskelijoiden opintoja jatketaan Suomessa, mikäli opiskelijat ovat maksaneet alkavan lukukauden lukukausimaksun kokonaisuudessaan ja jos toteutuva ryhmäkoko on riittävä. Sama pätee Keniassa valmistavat opinnot suorittaneisiin opiskelijoihin, joiden tutkintoon johtava koulutus ei ole vielä alkanut. Laurea järjestelee tarvittaessa koulutusryhmiä, kuitenkin niin että opetuksen taso ei kärsi. Laurean henkilöstö tukee opiskelijoita ja auttaa kartoittamaan oman alan työmahdollisuuksia Suomessa.

Työmahdollisuuksien tai esimerkiksi toisen asteen oppisopimuksen löytäminen on erityisen tärkeää niille opiskelijoille, joiden opiskelu Laureassa päättyisi toistaiseksi maksutilanteen takia. Laurean asiantuntijat auttavat opintojen rahoittamisen vaihtoehdoissa esimerkiksi mahdollisten työnantajien tuen avulla. Tilauskoulutuksen maksujen epäselvyydet ovat olleet kohtuuton taakka opiskelijoille. Laurea korkeakouluna pyrkii tekemään kaikkensa opiskelijoiden tukemiseksi. Tämän ratkaisun toivotaan tuovan helpotusta opiskelijoiden vaikeaan tilanteeseen.

- Maksut ovat aiheuttaneet joillekin opiskelijoille ja perheille selkeää taloudellista ja henkistä painetta. Tilauskoulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti korkeakoulu ei voi jättää maksuja huomioimatta, mutta voimme antaa lisää maksuaikaa. Haluamme näin korkeakouluyhteisönä osoittaa tukemme opiskelijoille ja heidän perheilleen niissä raameissa, joissa voimme tässä tilanteessa toimia, rehtori Jouni Koski toteaa.

Laurea teettää koulutusvientitoiminnasta ulkopuolisen selvityksen syksyllä 2023 toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Lisätietoja: