Siirry sisältöön

Laurean polkuopinnot haussa 6.2. klo 08.00 alkaen - Tutustu koulutuksiin ja hae!

Tarjoamme mahdollisuuden opiskella sosionomikoulutuksessa Porvoossa sekä tietojenkäsittelyn koulutuksessa Tikkurilassa. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksesssä. Opinnot alkavat maaliskuussa.

Haluaisitko opiskella AMK-tasoisia opintoja avoimen AMK:n puolella nyt keväällä 2020? Suoritettuasi 60 opintopistettä avoimessa AMK:ssa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Laureaan. Nyt sinulla on mahdollisuus hakea polkuopiskelijaksi Porvoon sosionomikoulutukseen sekä Tikkurilan tietojenkäsittelyn koulutukseen. Polkuopinnot tarkoittavat 60 opintopisteen laajuisia avoimen AMK:n opintoja, joiden suorittamisen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Laureaan. Polkuopinnot maksavat 400€/vuosi ja niihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Helmikuussa hakuun tulevat opinnot järjestetään monimuoto-opintoina, eli niihin sisältyy paljon itsenäistä opiskelua ja etäopiskelua ja vähemmän lähiopetusta. Näin ollen opintoja voi hyvin suorittaa myös työn ohessa.

Haku helmikuussa - opinnot käyntiin maaliskuussa

Haku opintoihin käynnistyy torstaina 6.2. klo 08.00. Avoimet paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sosionomiopintoihin Porvoossa on tarjolla 40 opiskelupaikkaa ja tietojenkäsittelyn opintoihin Tikkurilassa 30 opiskelupaikkaa.

Opintoihin kannattaa ilmoittautua välittömästi ilmoittautumisajan alkaessa, polkuopiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ne täyttyvät todella nopeasti. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen järjestetään valintahaastattelut, joihin kutsutaan noin puolitoistakertainen määrä hakijoita opiskelupaikkoihin suhteuttuna. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan valintahaastattelun tulos huomioiden. Valintahaastattelut pidetään perjantaina 14.2.2020 Laurean Tikkurilan kampuksella. Valintahaastattelun ajankohtaa ei pysty muuttamaan. Ota haastatteluun mukaasi viimeisin koulutodistuksesi tai opintosuoritusote.

Opinnot alkavat maaliskuun alussa ja opintojen aluksi kaikille polkuopiskelijoille järjestetään yhteinen infotilaisuus, johon on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Tietojenkäsittelyn opinnot Tikkurilassa

Tikkurilassa hakuun tulee tietojenkäsittelyn 60 opintopisteen laajuiset polkuopinnot. Opintoihin siältyy ohjelmoinnin ja tietokantojen perusteita, liiketalouden ja tietotekniikan peruskäsitteistöä sekä projektiosaamista. Tietojenkäsittelyn koulutus yhdistää tietotekniikan ja liiketalouden osaamisen. Oppiminen on koko ajan käytännönläheistä ja työnsä tulokset näkee heti konkreettisesti.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka sisältävät lähiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Lähiopintoja järjestetään keväällä 2020 torstaisi-iltaisin klo 16-20 joka viikko sekä perjantaisin klo 8-16 noin kolmen viikon välein. Lähiopinnot järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa). Opinnot alkavat torstaina 5.3. klo 16.

Lue lisää tietojenkäsittelyn polkuopinnoista >>

Sosionomiopinnot Porvoossa

Porvoon kampuksella voit opiskella polkuopintoina sosiaalialaa. Sosionomin 60 opintopisteen laajuiset polkuopinnot on suunnattu erityisesti päihde- ja mielenterveystyöstä kiinnostuneille. Sosionomin tutkinto antaa valmiudet ohjata asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa sekä näkemään asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti. Sosiomikoulutuksessa opitaan hallitsemaan erilaisia asiakastyön menetelmiä ja palveluohjausta.

Porvoon kampuksen sosionomin polkuopinnot ovat monimuoto-opintoja, jossa yhdistyvät lähi- ja verkko-opetus sekä itsenäinen opiskelu. Opiskelu sopii erityisesti työssäkäyville, sillä lähiopetusta on vain 2 – 4 päivää kuukaudessa ja opetus tapahtuu pääosin maanantaisin. Opetus alkaa 2.3.2020.

Lue lisää sosionomin polkuopinnoista >>