Siirry sisältöön

Työn ja opiskelun yhdistäminen on tehty helpoksi, sillä lähiopetusta on vain 2 – 4 päivää kuukaudessa ja voit suorittaa osan opinnoistasi verkossa. Suoritettuasi 60 op voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, jolloin suorittamasi opinnot ovat osa tutkintoa. Tutustu ja tartu tilaisuuteesi!

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Sosionomin tehtävistä ja päihde- ja mielenterveystyöstä kiinnostuneet
  • Hakuaika: 6.-10.2.2020
  • Ajoitus: Opinnot alkavat maaliskuussa 2020
  • Laajuus: 60op
  • Sijainti: Laurean Porvoon kampus
  • Hinta: 400€ (Avoimen AMK:n vuosimaksu)

Haluatko tehdä töitä ihmisten arjen ja jaksamisen edistämiseksi? Oletko kiinnostunut esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyöstä? Sosionomin opinnot avaavat mahdollisuuden työskennellä erilaisissa ohjaus-, palvelu-, kuntoutus- tai koulutustehtävissä. Sosionomin opinnot voivat olla mahdollisuus tehdä itsellesi mielekästä työtä!

Hae opiskelemaan Porvoon kampuksellemme sosiaalialaa polkuopintoina. Avoinna koulutukseen on 40 paikkaa. Polkuopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä.

Polkuopintojen suorittamisen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Polkuopinnot ovat oivallinen tapa tutustua AMK-opiskeluun ja suorittaa AMK-tason opintoja, joita voi myöhemmin lukea hyväksi osana varsinaista tutkintoa. Polkuopiskelijat saavat samaa ohjausta ja tukea kuin tutkinto-opiskelijat. Polkuopintojen hinta on 400€.

Opintojen sisältö

Sosionomin tutkinto antaa valmiudet ohjata asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa sekä näkemään asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti. Sosiomikoulutuksessa opit hallitsemaan erilaisia asiakastyön menetelmiä ja palveluohjausta. Voit erikoistua esim. päihde- ja mielenterveystyöhön. Saat valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Opit myös sosiaalialan palvelujen muotoilua. Sosionomikoulutus antaa valmiudet sosiaalialan palvelujärjestelmien ja lainsäädännön hallintaan. Sosionomit voit työllistyä esimerkiksi ohjaus-, palvelu-, kuntoutus- ja koulutustehtäviin.

Tutustu opetussuunnitelmaan ja opintojaksojen kuvauksiin tarkemmin >>

Opintojen toteutus

Porvoon kampuksen sosionomin polkuopinnot ovat monimuoto-opintoja, jossa yhdistyvät lähi- ja verkko-opetus sekä itsenäinen opiskelu. Lähiopetusta kampuksella Porvoossa on 2-4pvä / kk ja ne sijoittuvat maanantai- ja/tai tiistaipäiville. Myös verkko-opetus sijoittuu maanantai- ja/tai tiistaipäiville. Opetus alkaa 2.3.2020. Kesäloma-ajalla (kesäkuun puolivälistä elokuun puoleen väliin) opetus on kokonaan verkossa. Lähiopetus järjestetään Laurean Porvoon kampuksella (Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo).

Opiskelu sopii siis myös työssäkäyville, joilla on töissään mahdollisuus joustavuuteen. Oppimistehtävät ja projektit on mahdollista kytkeä omaan työhösi ja siinä kehittymiseen.

Lähiopetuspäivien ulkopuolella tehdään oppimistehtäviä ja projekteja sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöjä ja yhteyttä pidetään esimerkiksi Microsoft Teamsin ja Zoomin kautta. Opintojen itsenäinen luonne edellyttää opiskelijoilta itseohjautuvuutta ja opiskelumotivaatiota. Opiskelija saa tukea ja ohjausta opintojensa suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Opintoihin hakeminen

Maaliskuussa 2020 alkaviin polkuopintoihin ilmoittaudutaan 6.-10.2.2020. 

Valintahaastattelut pidetään perjantaina 14.2.2020 Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa). Ilmoittautuminen haastatteluun on klo 7.00 - 7.55 kampuksen ala-aulassa. Sosiaali- ja terveysalan valintatilaisuus sisältää kaikille yhteisen kirjallisen osion sekä yksilöhaastattelun. Suuren hakijamäärän vuoksi annettua haastattelupäivää ei voi vaihtaa. Varaa haastatteluun alustavasti aikaa koko päivä. Ota haastatteluun mukaasi viimeisin koulutodistuksesi tai opintosuoritusote.

Kirjallinen osio pitää sisällään sekä suomenkielisen että englanninkielisen tehtävän ja molemmat tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Kirjalliseen osioon ei ole ennakkomateriaalia. Kaikille yhteisen kirjallisen osion koe on haastattelupäivinä klo 8-9, jonka jälkeen alkavat yksilöhaastattelut. Saat tietää tarkemman haastattaluaikasi ilmoittautumisen yhteydessä. Haastattelussa arvioidaan motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun koko opiskeluvuoden ajaksi, oppimisvalmiuksia sekä alalle soveltuvuutta. 

Valinta polkuopintoihin tehdään valintahaastattelun perusteella, johon kutsutaan ilmoittautuneita noin puolitoistakertainen määrä opintojen aloituspaikkoihin nähden. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan valintahaastattelun tulos huomioiden.

Kaikille polkuopintoihin hyväksytyille järjestetään yhteinen infotilaisuus opintojen alussa. Tilaisuuteen järjestetään myös etäyhteys.

Voit lukea lisää polkuopiskelusta täältä >>

Lisätietoja: