Siirry sisältöön

Merkittävä hanke käynnistyy Vantaalla: osaaminen ja työelämän tarpeet kohtaavat

Laurea mukana kumppanina Vantaan kaupungin koordinoimassa EU-hankkeessa.

Ihmisiä Helsinki-Vantaan lentokentällä.

​Euroopan unioni on myöntänyt Vantaan kaupungille neljän miljoonan euron rahoituksen hankkeelle, joka tukee yritysten kasvua osaamistasoa nostamalla. Vantaan kaupungin koordinoimassa hankkeina ovat kumppaneina mukana Vantaalla toimivat ammattikorkeakoulut Laurea ja Metropolia sekä Helsingin seudun kauppakamari, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Palkansaajien tutkimuslaitos. Lisäksi mukana on viisi yrityskumppania: ISS, Infocare, Solteq, Vantti ja FinnairCargo.

Digitalisaation ja älykkään automaation tuoma muutos haastaa ennen kaikkea yritykset, joissa on runsaasti alhaisen koulutustason työpaikkoja. Nyt rahoitusta saaneen hankkeen tavoitteena onkin tunnistaa yritysten tulevaisuuden osaamistarpeita ja löytää toimintatapoja, joilla osaamistarpeisiin voitaisiin vastata.

-    Hanke lähtee liikkeelle siitä, että viiden pilottiyrityksen kanssa selvitetään, millaisia haasteita teknologinen murros heille tuo tullessaan. Siten tiedetään, millaista koulutusta yrityksille lähdetään toteuttamaan, kuvailee hankkeen valmisteluun osallistunut lehtori Marilla Kortesalmi Laureasta.

Työntekijöiden koulutusta pilotoidaan ensin viidessä hankkeeseen osallistuvassa yrityksessä, jonka jälkeen koulutuskokonaisuus levitetään edelleen 60 yritykselle.

Hankkeen toisessa osassa kehitetään pilvipalvelua, jonka avulla pyritään ennakoimaan vantaalaisista oppilaitoksista, kuten Laureasta ja Metropoliasta, valmistuvien osaamista sekä yritysten tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeita.

-    Tämän nyt alkavan hankkeen merkittävyyttä kuvaa hyvin se, miten nopeasti hankkeen valmistelussa eri puolille syntyi yhteinen näkemys käsillä olevasta haasteesta. Miten yritykset voiva vastata tulevaisuuden haasteisiin ja miten me koulutuksen tuottajat voimme yritysten tarpeisiin parhaalla tavalla vastata, Marilla Kortesalmi tiivistää.

Vuoden 2019 alussa käynnistyvä hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Urban Innovation Action -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 5 miljoonaa euroa, josta 4 miljoonaa EU-rahoitusta.

 

Lue lisää hankkeesta Vantaan kaupungin verkkosivuilta sekä Urban Innovation Action -rahoituksesta Euroopan komission tiedotteesta.

Lisätietoja:

Tutkimusohjelma

Tutustu Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallit -tutkimusohjelmaan

Laurean palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminta tarjoaa alustan palveluinnovaatioiden tutkimukseen, suunnitteluun, testaukseen, arviointiin, mallinnukseen, toteutukseen ja jalkauttamiseen.

Lue lisää tutkimusohjelmasta