Siirry sisältöön

YAMK-opiskelijoiden pelikonsepti voittoon kansainvälisessä eHealth-konferenssissa

Laurea oli vahvasti mukana 15. - 17.3. pidetyssä kansainvälisessä telelääketieteen konferenssissa.

Kuvituskuva
Kuvituskuva

Kansainvälisessä telelääketieteen ja eHealth –konferenssissa Health communities facing cyber transformation 15. - 17.3.2018 keskusteltiin siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa kansalaisen ja ammattilaisen rooliin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Konferenssissa keskusteltiin myös, miten asiakkaita osallistetaan aktiivisesti digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä miten laajoja Living Lab kokonaisuuksia voidaan rakentaa yhteiskunnan kehittämisessä. Osallistujia oli 33 maasta, jokaisesta maanosasta yhteensä noin 240 osallistujaa.

Laurean Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöisen kehittämisen YAMK-opiskelijaryhmä voitti konferenssissa järjestetyn eHealth2018 Game Jam -kilpailun. Voittajajoukkueeseen kuului Vellu Kilpala, Viktoria Tiainen, Janne Pirttikoski ja Vesa Valkonen. YAMK-opiskelijat kehittivät lasten subjektiivisen hyvinvointitiedon keräämiseen soveltuvaa pelikonseptia yliopettaja Päivi Marjasen ohjauksessa.

Laurea- ja Savonia-ammattikorkeakouluista koottu opiskelijaryhmä vastasi konferenssin käytännön järjestelyistä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Projekti käynnistyi syksyllä 2017. Opiskelijaprojektia ohjanneet lehtori Outi Ahonen Laureasta ja yliopettaja Pirkko Kouri Savoniasta ovat telelääketieteen ja eHealth -seuran hallituksen jäseniä. Projektissa opiskelijoiden osaaminen vahvistui erityisesti keskusteluissa alan asiantuntijoiden kanssa.

Opiskelijaryhmällä oli myös ainutlaatuinen mahdollisuus konferenssin aikana keskustella ISFTeH:n puheenjohtajan Frank Lievensin kanssa. Lievens kertoi eHealth ajattelun ja palveluiden kehittymisestä lähes viiden vuosikymmenen ajalta.

- Päällimmäiseksi jäi mieleen, että Suomella on merkittävä osuus informaatioteknologian ja ajattelun kehittymisestä, kertoi YAMK-opiskelija Birgitta Tetri.

- eHealth sovellukset vievät ajantasaisia terveyspalveluja asiakkaan ulottuville, Amazonilta Rovaniemelle, tuoden tasa-arvoa ja laatua hoidon saatavuuteen ja tuloksiin, summaa Tetri ja sanoi myös ymmärtäneensä, kuinka osallistaminen omaan hoitoon muuttaa asiakkaan tai potilaan roolia passiivisesta odottajasta aktiiviseksi toimijaksi.

- OECD:n Jillian Oderkirk esitti kansainvälisiä tutkimustuloksia, jotka osoittivat, että Suomi on kärkimaita digitalisaation kehittämisessä, käytössä ja innovoinnissa. Alan opiskelijana toivonkin, että nykyinen ja tulevat hallitukset huomioivat tämän päättäessään tulevista mahdollisuuksista Suomessa, Laurean YAMK-opiskelija Susanna Vettenranta kommentoi.

YAMK-opiskelija Anu Mattilan mielestä "eHealth palveluiden kehittäminen ei ole vain tutkijoiden, koodareiden ja lääkäreiden asia. Palveluiden kehittämisessä tulee huomioida loppukäyttäjän saama arvo sekä palvelun käytettävyys. Tiedon, jolla palveluita voidaan kehittää, tulisi olla käytettävissä mahdollisuuksien mukaan kansallisella tasolla ja tulevaisuudessa kansainvälisellä tasolla."

Konferenssin päätösluennon piti johtaja Tuija Hirvikoski Laureasta, joka toimii myös eurooppalaisten Living Labien EnoLL-verkoston puheenjohtajana. Hirvikoski kokosi omassa esityksessään kaksipäiväisen tapahtuman antia reflektoiden telelääketieteen ja eHealth kehittämistyön mahdollisuuksia. Hirvikoski avasi kuulijoille Living Lab -verkostojen avoimen yhteistyön, kehittämisen ja kokeilualustojen mahdollisuuksia tiivistää tutkijoiden, yrittäjien ja kansalaisten yhteistyötä public private partnership ajattelun mukaisesti.

Tuija Hirvikosken sekä muiden asiantuntijoiden ajatuksia on kuunneltavissa @FSfTeHP #eHealth2018 haastatteluina, joita myös löytyy Suomen Telelääketieteen ja e-Health seuran Facebook-sivuilta.

Lisätietoja:

Tutkimusohjelma

Tutustu Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus -tutkimusohjelmaan

Laurean Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusohjelmasta