Siirry sisältöön

DigiIN-hanke tarttuu digisyrjäytymisen uhkaan

DigiIN – Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan –hanke käynnistyi.

Julkiset palvelut – sosiaali- ja terveyspalvelut etunenässä – ovat voimakkaasti digitalisoituneet viimeisten vuosien aikana. Digitalisoituminen vaatii kansalaisilta aivan uudenlaista osaamista.

-    Tämän kehityksen vaarana on, että osa kansalaisista tipahtaa näiden palveluiden ulkopuolelle ja syntyy digitaalista syrjäytymistä. Nyt käynnistynyt DigiIN-hanke pyrkii luomaan ratkaisuja, jotta kaikki pysyisivät mukana digitalisoituvassa yhteiskunnassa, tiivistää DigiIN-hankkeen projektipäällikkönä Laureassa toimiva yliopettaja Teemu Rantanen.

"Osa kansalaisista on vaarassa pudota palveluiden ulkopuolelle ja syntyy digitaalista syrjäytymistä."

Kohti paremmin saavutettavia digipalveluja

DigiIN – Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan –hankkeessa aihetta lähestytään kolmesta näkökulmasta.

Ensinnäkin hankkeessa pyritään kehittämään parempia sähköisiä palveluja kaikille. Toiseksi tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria niin, että se suosisi paremmin saavutettavia palveluja. Kolmantena tavoitteena on ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien erityisryhmien – ikääntyneiden, maahanmuuttajien ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä rikostaustaisten – syrjäytymistä. 

Hankkeessa Laurea vastaa sosiaalisesti syrjäytyneisiin liittyvästä työpaketista, jossa keskeisiä kohderyhmiä ovat juuri päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä rikostaustaiset.

-    Palveluiden digitalisoituminen on sinänsä vääjäämätön kehityskulku, projektipäällikkö Teemu Rantanen toteaa.
-    Meidän osahankkeessakin kiinnostava kysymys on kuitenkin se, mikä on digitaalisten palveluiden ja henkilökohtaisen, kasvokkain tapahtuman palvelun suhde. Tätä meidän kohderyhmää ajatellen erityisen tärkeää on se, etteivät digitaaliset palvelut korvaa henkilökohtaista tukea.

Tutkimusta ja käytännön ratkaisuja

Maanantaina 11.11.2019 pidettiin DigiIN-hankkeen aloitusseminaari Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä. Hanke on 6-vuotinen (1. vaihe 2019 – 2022 ja 2. vaihe 2022 – 2025) ja sitä rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.  Hanke toteutetaan THL:n, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Ikäinstituutin välisenä yhteistyönä.

Konsortio edustaa laajaa osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta, digitaalisesta ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, maahanmuuttajakysymyksistä, ikääntyneistä ja ikääntymisestä sekä työn- ja hoivantutkimisesta. Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi hankkeessa painotetaan käytännön ratkaisujen luomista vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa sekä tiedon saamista helpommin päättäjien ja asianosaisten käyttöön oikea-aikaisesti ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

Laurean osahankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Rikosseuraamuslaitos, Edistia, Sipoon kunta ja Silta-Valmennusyhdistys.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.digiin.fi ja seuraa hanketta Twitterissä @STNDigiIN