Siirry sisältöön

COPE-hankkeessa tutkittiin terveydenhuollon toimintakulttuuria ja muuttuvia osaamistarpeita

Tutustu COPE-hankkeen tuloksista kirjoitettuihin artikkeleihin.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on voimakkaassa muutoksessa. Elokuussa päättyneessä COPE-hankkeessa tutkittiin ammattilaisten osaamistarpeita ja kehitettiin niihin käytännön ratkaisuja. Tutkimustuloksista kirjoitettiin runsaasti julkaisuja erilaisille kohdeyleisöille.

Laurean osahankkeessa tutkittiin erityisesti terveydenhuollon muuttuvaa toimintakulttuuria ja sen synnyttämiä haasteita ammattilaisten osaamiselle.  Piia Silvennoinen, Kirsi Ronkainen ja Soile Juujärvi tutkivat geriatrisen kuntoutusosaston omahoitajia työnsä kehittäjinä artikkelissa, joka julkaistiin Aikuiskasvatus-tiedelehdessä. Clinical Ethics –julkaisun artikkelissa The ethics of care and justice in primary nursing of older patients he jatkoivat aiheen käsittelyä tutkimalla omahoitajien työssään kohtaamia eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisemista. 

Ossi Salin ja Soile Juujärvi analysoivat päivystyssairaalan hoitajien työtä artikkelissaan Happy or not happy? Hoitajien kamppailua palvelukulttuurin paineessa. Soile Juujärvi ja Mikko Häkkinen puolestaan pohtivat kirjoituksessaan, miten vanhustenhoidon tila haastaa kehittämään laaja-alaista eettistä osaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuspyrkimyksissä keskeinen visio on asiakaslähtöinen palvelujen yhteensovittaminen. Tämä edellyttää sote-ammattilaisilta yhteistä uutta osaamista, jota tutkittiin Olli Nummelan, Soile Juujärven ja Timo Sinervon artikkelissa Competence needs of integrated care in the transition of health care and social services in Finland.

Tutustu COPE-hankkeen kaikkiin julkaisuihin hankkeen verkkosivuilla.

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (COPE) oli Strategisen tutkimusneuvoston vuosina 2016-2019 rahoittama hanke, jossa tutkittiin sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen. Hankekonsortiossa olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu.