Siirry sisältöön

Avainkumppani Humana: Yhteistyöstä henkilöstölle täydennyskoulutusta ja opiskelijoille työelämäoppeja

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Humana Avopalvelut oy päivittivät avainkumppanuussopimusta Lohjalla toukokuussa.

Kuvassa vasemmalta Humanan Länsi-Uudenmaan toiminnanjohtaja Petteri Laasio, Etelä-Suomen aluejohtaja Katja Vastamäki sekä oikealla etualalla Länsi-Uudenmaan yhden tiimin tiimijohtaja Laura Harva.

Laurea ja lastensuojelun avopalveluita tuottava Humana Avopalvelut oy päivittivät avainkumppanuussopimusta Lohjalla Humanan toimistolla toukokuussa. Humana on ollut Laurean avainkumppanina syksystä 2020 alkaen. Tapaamisessa jaettiin tunnelmia ja kokemuksia tehdystä yhteistyöstä sekä suunniteltiin tulevaa.

Työelämän toimintamallit tutuksi opiskelijoille

Avainkumppanuuden myötä Humanan henkilökunta on käynyt tapaamassa Laurean opiskelijoita eri opintojaksoilla, jolloin he ovat kertoneet opiskelijoille Humanan toimintamalleista sekä rekrytoinnista. Tapaamisissa opiskelijat ovat saaneet mahdollisuuden kysyä heitä askarruttavista asioista, ja työntekijät ovat voineet puolestaan kertoa aitoja kokemuksia työelämästä. Opiskelijatapaamisista on Humanalla hyviä kokemuksia:

- Viimeksi osallistuin sairaanhoitajien verkkotapaamiseen, jossa esittelin toimintaamme. Toivon myös jatkoa opiskelijatapaamisiin, Humanan toiminnanjohtaja Petteri Laasio kertoo.

Laurean opiskelijoille on jaettu konkreettisia työelämän oppeja. Esimerkiksi osallistava kirjaaminen on arkipäivää Humanalla, ja sitä osaamista aiotaan jakaa myös Laurean opiskelijoille. Yhdessä asiakkaan kanssa tehtävät kirjaukset lisäävät asiakkaan kuulluksi tulemista:

- Osallistava kirjaaminen nähdään meillä tärkeänä laatua lisäävänä tekijänä, korostaa Humanan aluejohtaja Katja Vastamäki.

Humana oli myös mukana Laurean avainkumppaniensa kanssa keväällä 2021 järjestämässä lastensuojelun ja perhetyön seminaarissa. Seminaarissa kuullaan lisää Humanan ajatuksia laadullisesta lastensuojelutyöstä.

Täydennyskoulutusta henkilöstölle Laureasta

Opiskelijayhteistyön lisäksi muutamat Humana lastensuojelun avopalveluiden työntekijöistä ovat osallistumassa Laurean työelämälähtöiseen sosionomikoulutukseen. 30 opintopisteen koulutuksen tarkoituksena on tarjota työelämässä mukana oleville lastensuojelun ammattilaisille opintoja, jotka vastaavat sosionomitutkinnon täydentävien opintojen osaamisvaatimuksia. Lisäksi pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan työelämässä hankittua osaamista mahdollisimman paljon, sekä näin tarjoamaan väylä tutkinto-opiskelijaksi.

- Koulutusmuoto on vielä pilottivaiheessa ja opintojen ohjauksen tarve osoittautui suuremmaksi kuin alussa ajateltiin. Selkeästi on nähtävissä tarve tällaiselle koulutusmuodolle, joka suuntautuu jo pitkään työelämässä olleille ja mahdollistaa sekä oppimisen työelämälähtöisesti että aikaisemman osaamisen tunnistamisen, kertoo koulutuksen kehittämisestä vastaava lastensuojelun lehtori, tutkintovastaava Pia Harju.

Toive työelämälähtöiseen lastensuojelupainotteiseen koulutukseen on tullut Laurean avainkumppaneilta, joiden henkilöstöä osallistuu tähän koulutukseen. Koulutusta kehitetään jatkuvasti vastaamaan mahdollisimman hyvin työelämän ja opiskelijoiden tarpeita, jotta lastensuojelussa toimiva henkilöstö täyttäisi puitesopimusten vaatimat kelpoisuusehdot.

- Puitesopimukset asettavat tarkat vaatimukset henkilökunnan koulutustasosta, Humanan aluejohtaja Katja Vastamäki tiivistää.

Laurean avainkumppanuus on vastikkeellista yhteistyötä, joka takaa kumppanille laaja-alaisen ja systemaattisen yhteistyön Laurean eri koulutusten kanssa opiskelijayhteistyönä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä liiketoiminnassa. Käytännössä yhteistyö avainkumppaneiden kanssa sisältää projekteihin, rekrytointiin tai näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä.

Lisätietoja: