Siirry sisältöön

Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelun maksuttomuus auttaisi hoitajamitoituksessa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene esittää, että soteuudistuksessa ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelusta tehdään maksutonta.

Ammattikorkeakoulut maksavat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelusta Suomessa noin 8 miljoonaa euroa vuodessa. Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelu sen sijaan korvataan ja ammatillisen koulutuksen harjoittelu on maksutonta.

- Tilanne on harmillinen sekä opiskelijoiden että kansallisen tilanteen kannalta, sanoo Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski.

– Maksujen periminen ammattikorkeakouluilta on historiallinen jäänne, joka hankaloittaa opiskelijoiden valmistumista. Tämä on erityisen ikävää aikana, jolloin hoitajista on suuri pula.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene esittää, että soteuudistuksessa ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelusta tehdään maksutonta. Tätä koskeva esitys valmisteltiin viime vaalikaudella käsittelemättä jääneeseen ns. sote-järjestämislakiin. Valitettavasti esitys ei sisälly nyt lausunnolla olevaan sote-lakipakettiin.

- Harjoittelijat ovat työnantajille ja työyhteisöille voimavara. Laurea-ammattikorkeakoulun työnantajilta saama palaute osoittaa, miten arvokkaana harjoittelijoiden työpanosta pidetään, kertoo Laurean vararehtori Katri Ojasalo.

– Sosiaali- ja terveysalan käytänteet ovat ristiriidassa muiden alojen kanssa. Usealla toimialalla on aivan normaalia, että työnantaja maksaa harjoittelusta, ei päinvastoin.

STM selvitti keväällä 2018 työnantajien ammattikorkeakouluilta sote-opiskelijoiden pakollisista harjoitteluista perimiä korvauksia. Korvausten yhteissumma oli tuolloin noin 8 miljoonaa euroa vuodessa. STM:n mukaan ammattikorkeakoulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä oli vuonna 2017 yli 13 700 harjoittelusopimusta, joista 70 prosentin perusteella maksettiin korvauksia. Yksittäisiä harjoittelujaksoja on vuosittain ollut yli 35 000. 

Harjoittelumaksuihin käytettävä raha on pois opiskelijoiden saamasta opetuksesta. Asia on merkityksellinen laadukkaan koulutuksen toteuttamiselle ja siten kytköksissä hoitajamitoituksen toteuttamiseen. Asialla on myös taloudellinen merkitys ammattikorkeakouluille, jotka ovat kasvattaneet sote-alan uusien opiskelijoiden sisäänottoa vuonna 2020 yli 2 000 hakijalla.

Vuonna 2019 ammattikorkeakouluista valmistui 10 200 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Heistä noin 1 300 oli suorittanut ylemmän amk-tutkinnon ja 8 900 amk-tutkinnon.

Lisätietoja: