Siirry sisältöön

Laurea mukana Amkista uralle – Uraseuranta tiedot käyttöön –hankkeessa

Hankkeessa tavoitteena on ammattikorkeakoulujen yhtenäinen uraseurannan toteutus.

Laurea on mukana ESR-rahoitteisessa Amkista uralle – Uraseuranta tiedot käyttöön –hankkeessa. Tavoitteena hankkeessa on kehittää ammattikorkeakouluille yhtenäinen uraseurannan toteutus sekä tiedon keräämisen, käsittelyn, analysoinnin ja raportoinnin tekniset ratkaisut. Lisäksi pyritään lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettuutta ja käyttöä.

Uraseurantatietoa hyödynnetään osaamistarpeiden muutoksen ennakointiin, koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen, sekä toiminnanohjauksen ja laatutyön prosessien tehostamiseen. Uraseurantatieto auttaa myös opettajuuden muutoksen ymmärtämisessä. Uraohjaustiedon hyödyntäminen pedagogisessa johtamisessa ja koulutuksen kehittämisessä vaihtelee tällä hetkellä, eikä yhteistä toimintarakennetta tai -malleja sen toteuttamiseen ja hyödyntämiseen ole.

Uravalintojen tekeminen edellyttää, että koulutukseen hakeutuvalla ja päätöstä tukevalla uraohjaajalla on oikeaa tietoa oppimis- ja urapoluista.  Ajantasainen uraseurantatieto antaa opiskelijoilla tietoa eri tutkinnoista ja niiden vaihtoehtoisista urapoluista. Tieto tukee näin opiskelijan oman urapolun suunnittelua sekä työuran suuntaamista.

-    Laurean mukana olo hankkeessa vahvistaa ja edistää hankkeen tulosten alueellista kattavuutta ja vaikuttavuutta. Tämä mahdollistuu erityisesti 3AMK-liittoumayhteistyön (Laurea, Haaga-Helia ja Metropolia) myötä, , kuvailee hankkeen projektipäällikkönä Laureassa toimiva Jaana Ignatius.  
-    Laurea tuo hankkeelle vahvaa laatuosaamista sekä uraohjauksen ja alumnitoiminnan kehittämisosaamista. Laurea toteuttaa omissa prosesseissaan LEAN -ajattelua ja –menettelytapoja. Tämä osaaminen on keskeistä niin hankkeen toteuttamisessa kuin myös sen lopputuloksen mukaisen toiminnan laadukkuuden edistämisessä.

Hankkeen kestoaika on 1.9.2018 - 28.2.2021. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Laurean lisäksi ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

testi

Lisätietoja: