Siirry sisältöön

Alumnit mukana muotoilemassa jatkuvan oppimisen palveluita

Laurean Alumni Advisory Board kokoontui palvelumuotoilutyöpajaan ideoimaan tulevaisuuden jatkuvan oppimisen palveluita.

Alumni Advisory Board on yksi Laurean alumnitoiminnan ydinryhmistä, jonka tehtävänä on tukea koulutuksen kehittämistä tuomalla työelämän osaamista ja näkökulmia mukaan kehittämistyöhön. Ryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa opetuksesta vastaavan vararehtori Katri Ojasalon johdolla. 

Syksyn ensimmäisessä Alumni Advisory Board -tapaamisessa oltiin ajankohtaisen asian äärellä, kun teemana oli jatkuva oppiminen. Työelämän murros haastaa oman osaamisen ja taitojen jatkuvaan kehittämiseen. Laurean tavoitteena on vastata ketterästi muuttuvan työelämän tarpeisiin ja lisätä muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen tarjontaa. Tässä kehitystyössä alumneilta saatava systemaattinen tuki suoraan työelämästä on äärimmäisen arvokasta. 

Vapautta ja vaihtoehtoja oman osaamisen kehittämiseen

Palvelumuotoilutyöpajana toteutetussa tapaamisessa alumnit pääsivät pohtimaan tärkeimpiä tulevaisuuden työelämätaitoja ja tapoja osaamisen hankkimiseen. Alumni Advisory Board on joukko eri aloilta valmistuneita ja erilaisissa työtehtävissä työskenteleviä alumneja ja työpajassa kuultiinkin näkemyksiä monipuolisesti eri alojen osaamistarpeista. 

Keskustelu kävi vilkkaana ja työpajan lopputuotoksena pienryhmät muotoilivat konkreettisia aihioita jatkuvan oppimisen tulevaisuuden tarjontaan. Neljälle erilaiselle asiakasprofiilille luoduissa oppimis-/palvelukokonaisuuksissa nousi esiin konkreettisia ratkaisuja niin toteutustavan, hinnoittelun kuin sisällön suhteen. 

Etäopiskelun ja itsenäisen verkko-opiskelun rinnalla kasvokkain tapahtuvalle yhdessä tekemiselle ja esimerkiksi bootcamp-henkisille toteutuksille koettiin olevan tarvetta tulevaisuudessa. Alumnit nostivat vertaisoppimisen esiin tärkeänä osaamisen kehittämisen muotona ja hyvin fasilitoiduille sparrausryhmille koettiin olevan kysyntää. Keskustelua käytiin myös työn opinnollistamisen mahdollisuuksista.

Työpajan tuotoksissa nousi esiin toive siitä, että jatkuvan oppimisen tarjonta joustaisi tulevaisuudessa entistä paremmin yksilöllisiin tarpeisiin. Alumnit peräänkuuluttivat mahdollisuutta rakentaa oppimismoduuleita monipuolisemmin juuri omien osaamistarpeiden pohjalta valmiiksi rakennettujen koulutuskokonaisuuksien sijaan.

Jatkuvasta oppimisesta vastaava johtaja Outi Perhiö on tyytyväinen työpajan antiin.

- Työpajan parasta antia oli hyvät keskustelut ja asiakasymmärryksen vahvistuminen. Lisäksi saimme hyviä aihioita, joita työstää eteenpäin niin jatkuvan oppimisen tarpeisiin kuin alumnipalveluiden kehittämiseen, toteaa Perhiö.

Nykyisen Alumni Advisory Boardin toimikausi jatkuu aina vuoteen 2024 asti ja kehittämistyö ryhmän kanssa jatkuu ensi vuoden alussa uusien teemojen ympärillä.

Lisätietoja: