Siirry sisältöön

Aditro Design Sprintissä kehitettiin palveluita asiakkaan näkökulmasta

Kolme päivää kestänyt Sprint saatiin päätökseen perjantaina 8.6.

Sprintin kolmantena päivänä osallistujat kokoontuivat Leppävaaran kampukselle.

Henkilöstö-, palkka- ja taloushallinnon ohjelmistoratkaisuja tarjoava Aditro ja Laurea yhdistivät voimansa ensimmäistä kertaa järjestettyä kolmipäiväistä Aditro Design Sprintiä varten. Sprintin tavoitteena oli luoda Aditron käyttöön uusia innovatiivisia palveluita. Yhteistyössä hyödynnettiin laurealaisia osaajia apuna tiedon keräämiseen, toteutukseen ja konkreettisten tulosten syntymiseen – ketteriä palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen.

Toteutuksen alussa osallistujat jalkautuivat Sellon kauppakeskukseen kartoittamaan asiakasymmärrystä suoraan kohderyhmiltä. Perjantaina 8. järjestetyssä Sprintin kolmannessa päivässä lähdettiin tarkastelemaan aiemmin kerättyä tietoa ja osallistujien omia kokemuksia syvällisemmin.

Viimeisen päivän työskentelyä fasilitoi Laurean YAMK-opiskelija Saara-Sisko Jäämies. Opiskeluidensa aikana jo useamman työpajan fasilitoineella Saara-Siskolla oli selkeä näkemys hyödyistä myös opiskelijan ja fasilitaattorin näkökulmasta.

- Opiskelijan näkökulmasta työpajojen fasilitointi on loistava testata opiskeluiden aikana kerättyä osaamista. Kokemuksina ne ovat aina todella antoisia sekä oppimisen kannalta, että referenssinä tulevaisuudelle, hän kertoo.

Opintojensa loppusuoralla oleva Saara-Sisko on kokenut opiskeluajan erityisen antoisana ja näkee yhteistyöstä yrityksien kanssa toteutetuista projekteista selkeän hyödyn liiketoiminnan kehityksen kannalta.

- Ketterästä kehittämisestä voi syntyä nopeasti liiketoiminnallista hyötyä, osataan arvioida mikä ei toimi ja mikä toimii. Tajutaan se tarpeeksi aikaisin, jotta resursseja ei mene hukkaan. Yritetään ymmärtää se maailma, missä ihmiset palveluita käyttää, hän kuvailee.

Osallistujat jakoivat kokemuksiaan onnistuneista palveluista ja sovelluksista sekä yleisesti teemoista, jotka korostuvat hyvissä palveluissa. Kantavina teemoina osallistujien näkökulmasta nousivat esille mm. yhteisöllisyys, helppokäyttöisyys, integraatio, kommunikointi ja positiiviset käyttäjäkokemukset.

Näiden kantavien teemojen, kerätyn palautteen ja eri työprosessien kautta Aditrolaiset loivat käsinkosketeltavia, visuaalisia ja helposti kommunikoitavia prototyyppejä, joita on helppo lähteä viemään organisaatiossa eteenpäin.

Yksi osallistuneista, Aditron Product Management Manager Laura Saarainen oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhön ja uudenlaiseen työskentelymalliin:

- Olen oppinut paljon prosessin aikana sekä saanut omaan työhöni uutta ajattelutapaa siihen, miten viedä asioita eteenpäin. Otamme tällä hetkellä asiakkaita hyvin huomioon kehittämisessä, mutta sen merkitystä ei voi ikinä korostaa liikaa. Yhteistyö Laurean kanssa on ollut inspiroivaa ja koen, että olen saanut sitä kautta uusia työkaluja omaan työskentelyyni, Saarainen kertoo. 

Laurea järjestää organisaatioille, yrityksille ja muille toimijoille oivalluttavia ja opettavaisia ihmiskeskeistä palveluliiketoimintaa edistäviä Design Sprint-, Hackathon- ja palvelumuotoilupalveluita.

Lisätietoja:

Tutkimusohjelma

Tutustu Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallit -tutkimusohjelmaan

Laurean palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminta tarjoaa alustan palveluinnovaatioiden tutkimukseen, suunnitteluun, testaukseen, arviointiin, mallinnukseen, toteutukseen ja jalkauttamiseen.

Lue lisää tutkimusohjelmasta