Siirry sisältöön

Yrityslabrassa opitaan itse tekemällä ja kehittämällä

”Parasta opiskelussani on ollut se vapauden tunne, jossa voin heittäytyä kaikenlaisiin uusiin juttuihin”, kertoo Annmarie Kuurto, toisen vuoden liiketalouden opiskelija Laurean Lohjan Yrityslabrasta.

Uutinen 30.10.2018

Syksyllä 2011 perustettu Laurean Yrityslabra on Lohjan Yrittäjätalossa toimiva oppimisympäristö, joka antaa mahdollisuuden opiskella korkeakoulututkinto itse tekemällä, kokemalla ja kehittämällä. Opiskelijat suorittavat opintonsa lähes kokonaan alueen yritysten kanssa toteutettavissa projekteissa ja toimeksiannoissa.

Opiskelussa painottuvat ongelmanratkaisun, tulevaisuudessa tarvittavien uusien työtapojen ja kansainvälisten taitojen osaamisen kehittyminen. Labrassa opiskellaan vastavuoroisessa yhteistyössä yrityselämän edustajien ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Yrityslabran innostava ympäristö mahdollistaa työskentelyn asiakasyritysten kehittämisprojekteissa ja tukee opiskelijaa omaan yritystoimintaan innostamisessa.

- Toiminnan ihmisenä opiskelu aidoissa työelämän projekteissa tuntui minusta paljon hyödyllisemmältä ja motivoivammalta kuin pelkkien kuvitteellisten tehtävien suorittaminen, kertoo Yrityslabrassa toista vuotta opiskeleva liiketalouden opiskelija Annmarie Kuurto

Monipuolisia projekteja

Yrityslabran projektien kirjo on hyvin monipuolinen:

- Opiskelija voi valita projekteja omien kiinnostustensa ja oppimistarpeittensa mukaan. Itse voin hyödyntää projekteissani aiempaa pitkää työelämäkokemustani ja keskittyä sellaisiin projekteihin, joista saan parhaiten uusia oppimiskokemuksia, Kuurto kertoo.

Ennen Laureassa opiskelua Annmarie on toiminut terveydenhuoltoalan liiton toiminnanjohtajana sekä suuhygienistinä. Hän aloitti liiketalouden opinnot Laureassa syksyllä 2016 ja hänen ensimmäinen projektinsa opiskelijana oli kansainvälisen DeDiWe -intensiiviviikon järjestäminen. Laurean digitaalisten terveyden- ja hyvinvoinnin palveluiden kehittämisen opintokokonaisuudessa etsittiin palvelumuotoilun menetelmin uusia digitaalisia ratkaisuja terveydenhuoltoon.

- Kiinnostuin aiheesta aiemman terveydenhuoltoalan taustani takia. Yhtenä tulevaisuuden mahdollisuutenani voisikin olla liiketalouden ja terveydenhuoltoalan osaamisen yhdistäminen esimerkiksi terveysteknologian markkinoinnin parissa, hän visioi.

Yrityslabrassa opiskelu on monipuolista ja opiskelija pystyy omalla aktiivisuudellaan ja valinnoillaan vaikuttamaan oman opintopolkunsa rakentumiseen.

- Yrityslabran projektien kautta olen perehtynyt mm. Lean johtamisjärjestelmään, yrityksen verkkosivujen rakentamiseen sekä digimarkkinointiin.

Vapautta ja vastuuta

Tällä hetkellä Annmarie toimii Laurean ja Helsingin kaupungin 6Aika-yhteiskehittämishankkeessa projektipäällikkönä. Hankkeessa on mukana laurealaisia opiskelijoita sekä Yrityslabrasta että Laurean Hyvinkään kampukselta. Projektin tavoitteena on synnyttää uusia digitaalisia palveluinnovaatioita palvelumuotoilun keinoin. Projektin myötä Annmarie kertookin saaneensa hyvää kokemusta yritysyhteistyöstä, yhteiskehittämisestä sekä projektien johtamisesta:

"Yrityslabran työskentelyssä on samaan aikaan läsnä vapaus ja luovuus, mutta myös vastuu projekteista. Opiskelijat ja opiskelijatiimit voivat edetä projekteissa kullekin luontevaan tapaan toimia, mutta toki asiakkaan sekä yhteistyökumppanin tarpeet huomioiden."

Tutustu tarkemmin liiketalouden opintoihin Laureassa.