Siirry sisältöön

Opiskelijakokemuksia työelämälähtöisestä liiketoiminnan koulutuksesta

Uusi koulutus pohjautuu opiskelijoiden työelämän osaamisen opinnollistamiseen eli ns. TOPI -prosessiin.

Työskentelyä tietokoneella Laurean kampuksella.
Kuvituskuva

Marraskuussa käynnistyi Laureassa liiketalouden koulutus, joka pohjautuu opiskelijoiden työelämän osaamisen opinnollistamiseen eli tutummin TOPI -prosessiin. Tämä mahdollistaa opintokokonaisuuksien suorittamisen omaan työhön sovellettavilla projekteilla ja tietysti aikaisempien koulutuksien ja työkokemuksien hyväksilukemisen osaksi opintoja.

Marraskuussa aloittaneet opiskelijat toimivat työelämässä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Monimuotoinen opiskelu on mahdollistanut nopean etenemisen opinnoissa, ja osalla on kertynyt jo puolet tutkinnon opintopisteistä.

-    Oppiminen on nopeampaa, kun aiheet ovat työelämästä tuttuja, toteaa rahoitusalalla toimiva Mikael Soini.

Opiskelijat ovat päässeet itse vaikuttamaan omien opintosuunnitelmien rakentamiseen. Tradenomikoulutukseen kuuluvia pakollisia, liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen, Service Business eli Palveluliiketoiminnan opintoja on ollut mahdollista suorittaa omaan työhön sovellettavilla projekteilla tai osoittamalla osaamisen aikaisempaan työkokemukseen tai koulutukseen perustuen.

-    Kyllä opintojen suorittaminen vaatii vähän luovuutta ja suunnitelmallisuutta, että osaa hahmottaa millaisia projekteja omaan työhön voisi sovittaa, pohtii talouspäällikkönä toimiva Heidi Enroth.

Toisaalta opinnot ovat tarjonneet myös mahdollisuuden syventää osaamista oman työyhteisön ulkopuolella, tekemällä projekteja ja ryhmätöitä muille työelämän toimijoille. Jonkin verran on myös pakollisia kursseja, kuten kielten opintoja, jotka on suoritettu yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Vaikka opiskelu on paljon itsenäistä tekemistä, myös tukea on ollut tarjolla.

-    Opintopiirit muiden luokkalaisten kanssa mahdollistaa ajatusten vaihdon ja tuutoropettaja on ollut kannustava, kertoo Mikael.

Halutessaan opinnot voi siis suorittaa nopeastikin, mutta 3,5 vuoden opinto-oikeuden voi hyödyntää myös kokonaisuudessaan, paneutumalla vaikka syventävien opintojen tarjontaan. Laurean opiskelijoilla onkin kattava valikoima, sillä 3AMK-yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden osallistua myös Haaga-Helian ja Metropolian kursseille.

Heidi ja Mikael kokevat  molemmat monimuotoisen opiskelun mielekkääksi ja kannustavat myös muita tarttumaan rohkeasti koulutusmahdollisuuksiin.

-    Tietysti korkeakoulututkinto avaa työelämässä parempia mahdollisuuksia urakehitykselle, toteaa Heidi kysyttäessä opintojen hyödyistä.

-    Kun on ollut pitkään työelämässä, kyllähän se kynnys lähteä päätoimiseksi opiskelijaksi olisi aika suuri, pohti Mikael monimuoto-opintojen taloudellisia hyötyjä.

Lue lisää vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa.