Siirry sisältöön

Työnantajamielikuva selkeämmäksi sosiaalisen median avulla

Laurean avainkumppani Staffpoint ja liiketalouden opiskelijat kehittivät yhdessä henkilöstöyrityksen työnantajamielikuvaa.

Laurean avainkumppanin Staffpointin ja Laurean liiketalouden opiskelijoiden yhdessä toteuttaman projektin tarkoituksena oli kehittää Staffpointin työnantajamielikuvaa ja työntekijäsaatavuutta. Suomen suurimpiin kuuluvan henkilöstöyrityksen kanssa solmittiin avainkumppanuus vuoden 2020 alussa. Staffpointin Kehityspäällikkö Mira Elon mielestä yhteistyö on lähtenyt käyntiin erinomaisesti:

- Tämä oli ensimmäinen projektimme Laurean kanssa ja olimme niin tyytyväisiä, että lisää on tulossa, Elo hymyilee.

”Staffpointilla on vahva sisäinen työnantajamielikuva”

Projektiin osallistuneet liiketalouden opiskelijat Tiia Nuutinen ja Marianna Hulvela kertovat, että työntekijämielikuvan viilaamisella pyrittiin vaikuttamaan myös työntekijäsaatavuuteen.

- Staffpointilla on vahva sisäinen työnantajamielikuva. Tavoitteemme oli, että tuo mielikuva saataisiin välitettyä myös ulospäin, kertovat Tiia ja Marianna.

Elo kertoo olevansa innoissaan yhdessä tehtävästä projektista. Hänen mukaansa totuudenmukainen työnantajamielikuva on tärkeä työntekijäsaatavuuden kannalta:

-  Yrityksillä on usein ajatus tai kuvitelma omasta työnantajamielikuvastaan. Jos tuon kuvitelman päälle aletaan rakentamaan ilman laajempaa kartoitusta, ei lopputulos välttämättä ole hyvä. Halusimme tehdä laajemman ulkoisen tutkimuksen työnantajamielikuvastamme ja tuumimme, että tämä voisi olla mielenkiintoinen ja antoisa opiskelijaprojekti.

Sosiaalinen media avainasemassa 

Projekti potkaistiin käyntiin toimeksiantajan tapaamisella, josta opiskelijat saivat tarkemman kuvan tehtävästä projektista.

- Briiffin ja toimeksiannon jälkeen on käytäntönä lähteä muokkaamaan projektisuunnitelmaa, mihin kirjataan ylös selkeä tavoite projektille. Sen jälkeen projektitiimi luonnostelee toimenpideskaalan käytännön toimista, kertoo projektipäällikkönä toiminut Tiia.

Kilpailija-analyysin, kyselytutkimuksen ja sosiaalisen median tutkimuksen kautta projektissa korostuivat Staffpointin näkyvyyden lisääminen ja henkilöstöalan myyttien murtaminen. Näkyvyyttä kohderyhmille lähdettiin tavoittelemaan sosiaalisen median työkalujen kautta. Toimivammaksi kanavaksi osoittautui Instagram.

- Teimme tutkimusta siitä, millainen sisältö sosiaalisessa mediassa toimii. Huomasimme parhaaksi sisällöksi ajankohtaisen ja aidon sisällön, sekä videomuotoisen sisällön. Tutkimuksen pohjalta päädyimme tekemään suunnitelman sille, millä aikataululla ja millaista sisältöä Staffpointin kannattaa julkaista, kertovat Tiia ja Marianna.

Elo kertoo, että Staffpointilla oltiin erittäin tyytyväisiä projektin tuloksiin.

- Kävimme tulokset läpi sisäisesti ja opiskelijoiden ehdotuksiin on tartuttu heti. Projekti oli toteutettu laadukkaasti ja lopputulokset esiteltiin monipuolisesti. Opiskelijat olivat motivoituneita koko projektin ajan ja heidän kanssaan työskentely oli piristysruiske myös itselle.

Projektista kaikki eväät työelämään

Tiian ja Mariannan mukaan opintojaksolla opittiin tiimityöskentelytaitojen lisäksi itsensä johtamista.

- Tästä projektista sai kaikki mahdolliset eväät työelämään, sillä työskentely yhteistyökumppanin kanssa oli niin hedelmällistä. Projektissa ammatillisen viestinnän merkitys ja tehtävän tärkeys korostuivat eri tavalla, Marianna ja Tiia pohtivat.

Staffpointin kanssa työskentelyssä Tiiaa ja Mariannaa kiinnostivat erityisesti mahdollisuus vaikuttaa työnantajamielikuvaan ja työntekijäsaatavuuteen:

- Odotukseni projektille olivat korkeat, sillä työnantajamielikuva ja työntekijäsaatavuus ovat aina pinnalla olevia asioita. Projektissa saimme syväluotaavan katsauksen kumpaankin teemaan, sanoo Tiia.

- Itselleni tämä oli ensimmäinen projektikurssi opintojeni aikana. Mielestäni kiinnostavaa on, miten työnantajamielikuva vaikuttaa vahvasti mahdollisuuteen saada tulevaisuudessa työntekijöitä. Projektin myötä saimme syventää näkemystämme aiheesta, Marianna kertoo.