Siirry sisältöön

Sosionomiopiskelijat osallistuivat Espoon Asunnottomien Yöhön Espoossa

Asunnottomien Yötä vietettiin lokakuussa teemalla ”ULKOPUOLELLA - Syrjäytynyt vs. syrjäytetty?”

Kuvituskuva.

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. vuosittain järjestettävää Asunnottomien Yötä vietettiin taas ympäri Suomea. Osana sosiaalisen vaikuttamistyön kurssia Laurean Otaniemen kampuksen sosionomiopiskelijat toteuttivat Espoon tapahtuman sosiaalisen median viestinnän. Opiskelijatiimi nosti julkaisuissaan esiin erityisesti tapahtuman aikaan saatavilla olevia palveluita ja vuoden teemaa.

Tapahtuman tämän vuotinen teema ”Syrjäytynyt vs. syrjäytetty” oli nosto yhteiskunnan rakenteissa olevista syistä asunnottomuuteen. Tapahtumat nostavat esiin myös muita asumiseen liittyviä epäkohtia, kuten ylisukupolvisen köyhyyden, huono-osaisuuden ja ylikalliit vuokrat. Asunnottomien Yö kansalaisliike vaatii toimia asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Espoossa Asunnottomien Yötä vietettiin niin verkossa, kuin paikallisissa tapahtumissa. Tapahtumia järjestettiin pitkin teemaviikkoa, muun muassa vaate- ja ruokajaon merkeissä sekä asumis- ja taloushuoliin painottuvan chatin muodossa. Päätapahtumapäivänä Soukan kappeli tarjosi yöpymismahdollisuuden.

Espoon Asunnottomien Yön verkosto koostuu Espoon kaupungin lisäksi useasta paikallisesta toimijasta, ja yhtenä näistä toimijoista on Laurea ammattikorkeakoulu. Laurean opiskelijat ovat olleet tapahtuman järjestämisessä mukana ja useampana vuotena. Verkostoyhteistyöllä toteuttavan ison tapahtuman järjestämiseen osallistuminen osana opintoja tarjoaa opiskelijoille oppimiskokemuksen sosiaalisen vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Asunnottomien yön etkoja vietettiin Leppävaarassa

Espoon Leppävaarassa vietettiin jälleen Asunnottomien yön etkoja 15.10.2021. Sello-kauppakeskuksen kirjaston edustalla järjestetyssä tapahtumassa oli elävää musiikkia, paljon eri info- ja avustuspisteitä, yhteistoimintaa ja lahjoitusten jakoa.

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17.10 YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Edellisvuoden tapaan, tänäkin vuonna Helsingin virallinen päätapahtuma järjestettiin virtuaalisena. Pienempiä tapahtumia järjestettiin kuitenkin ympäri Suomea. Espoon Leppävaarassa tapahtumaan otettiin varaslähtö, sillä Asunnottomien yön etkoja vietettiin jo perjantaina 15.10. Tapahtuma kokosi yhteen kymmeniä erinäisistä syistä asunnottomina eläviä ihmisiä.

Espoossa on noin 400 asunnotonta, mutta tarkkaa määrää on vaikea arvioida. Koko Suomen mittapuulla asunnottomia on noin 4000. Asunnottomien lukumäärä on laskenut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana, sillä vielä 1980-luvun lopulla asunnottomia oli viisinkertainen määrä tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ongelma olisi ratkaistu. Viime vuosina asunnottomien määrä on lähtenyt jälleen kasvuun etenkin pääkaupunkiseudulla, johtuen vuokrien nopeasta kasvusta ja koronatilanteesta. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut.

Tapahtumassa oli mukana myös Laurean ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita. Sosionomiopiskelijat olivat pitkin syksyä suunnitelleet tapahtumaa ja pohtineet mitä konkreettista apua he voisivat tapahtumaan tuoda. Opiskelijoiden projektin tarkoitukseksi muodostui lopulta pyrkimys saada tapahtumaan mukaan mahdollisimman paljon yhteistyökumppaneita. Projekti muodostuikin onnistuneeksi, sillä esimerkiksi vaatelahjoituksia oli enemmän, kuin niille tapahtumassa oli kysyntää. Tärkeintä kuitenkin oli, että kaikki halukkaat saivat tarvitsemiansa vaatteita. Vaatelahjoituksia sosionomiopiskelijat onnistuivat hankkimaan UFFilta ja Hope Ry:ltä.

Sosionomiopiskelijoiden kontaktien kautta tapahtuma sai myös taiteellista sävyä, sillä opiskelijat saivat houkuteltua tapahtumaan esiintyjiä. Kuubalaisen Banda Cariben rytmikäs esitys toi yleisössä hymyn huulille. Myös oopperalaulaja Yusinel Estradan esitys oli vaikuttava.