Siirry sisältöön

Sairaanhoitajaopiskelijat mukana Suursuon sairaalan kehittämisprosessissa

Laurean Tikkurilan sairaanhoitajaopiskelijat toteuttivat yhteistyöprojektin Suursuon sairaalan kanssa osana Yhteiskehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa -opintojaksoaan. Tavoitteena oli kehittää sairaalan palveluja lisäämällä asiakasymmärrystä omaisten osalta.

Laurean sairaanhoitajaopiskelijat Tikkurilan kampukselta ovat olleet mukana Suursuon sairaalan kehittämisprosessissa jo vuonna 2017, jolloin opiskelijat havainnoivat potilaan ensimmäistä vuorokautta ja siihen liittyviä palvelukokemuksia, sekä vuonna 2018, jolloin yhteistyön teemaksi valittiin potilaan kohtaaminen ja vuorovaikutus. Tänä vuonna tavoitteena oli kehittää erityisesti omaisille ja potilaan läheisillä suunnattuja palvelukonsepteja.

- Projektissa pyrimme selvittämään, millaista omaisten arki osastolla on, minkälaisiin asioihin omaiset osastolla kiinnittävät huomiota ja mitä he toivovat vierailuiltaan, kertoo vuonna 2017 opintonsa aloittanut Janica Isorinne.
- Haastattelimme omaisia, potilaita ja hoitajia ja havainnoimme osaston puitteita, ilmapiiriä ja toimintaa. Tämän selvittelyn pohjalta lähdimme miettimään, miten omaiset saisi tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja tärkeäksi, ja miten heidän tarpeitaan ajatellen sairaalan olisi mahdollista tulla heitä vastaan.

Opintojakso alkoi intensiivijaksolla, jonka aikana opiskelijat kävivät läpi palvelumuotoiluun ja asiakaskokemuksen rakentumiseen liittyvää teoriaa, sekä simulaatiolla, jossa he tutkivat sairaalan vuorovaikutustilanteita. Sen jälkeen heidät jaettiin pareittain Suursuon sairaalan osastoille.

Kolmannen vuoden opiskelija Neea Patvikko oli pareineen saattohoito-osastolla.

- Halusimme selvittää, mitä asioita omaiset kokevat sairaalassa itselleen merkityksellisiksi, ja löytää mahdollisia kehittämishaasteita. Suurin osa omaisista otti meidät hyvin vastaan ja antoi mielellään haastattelun – monen oloa selvästi helpotti, kun sai jutella jollekin ulkopuoliselle, hän kertoo.

- Etukäteen vähän jännitti, että miten meihin osastolla suhtaudutaan, kertoo psykogeriatrisella osastolla parinsa kanssa ollut Anni Turunen.
- Meidät otettiin kuitenkin hyvin vastaan - hoitajat olivat kiinnostuneita projektista ja omaiset jakoivat mielellään kokemuksiaan. Alun intensiivijakson ansiosta olimme hyvin valmistautuneita kenttätyöhön.

Arvokasta tietoa opiskelijanäkökulmasta

- Kävi ilmi, että monilla omaisilla oli epävarmuutta siitä, mistä ja miten tietoa saa ihan arkipäiväisistä osaston asioista. Päädyimme tekemään heille oppaan, jolla pyritään saamaan omaiselle tärkeä, tervetullut olo ja madaltamaan kynnystä osallistua läheisensä arkeen sairaalassa. Tärkeää ovat myös vertaistuen saaminen ja kannustavat sanat, summaa Janica. 

Suursuon sairaalan perehdytyssairaanhoitaja Rauni Hellstedt on tyytyväinen opiskelijoiden panokseen.

- Yhteistyö Laurean sairaanhoitajakoulutuksen kanssa on jatkunut jo pitkään ja sen myötä olemme saaneet paljon uusia näkökulmia ja materiaaleja. Opiskelijat ovat hankkineet meille arvokasta tietoa kehittämiskohteista muun muassa asiakasosallisuusposterin sekä potilaiden tulohaastattelukaavakkeen suunnittelua varten, hän kiittelee.
- Opiskelijat tarkkailevat osastojen toimintaa ulkopuolisena ja näkevät asioita, joita osastolla päivittäin työskentelevä ei aina huomaa.

Tämän allekirjoittaa myös lähihoitajana 15 vuotta työskennellyt Anni:

- Oli etuoikeus päästä sairaalaan havainnoimaan hoitoympäristöä ulkopuolisen roolissa. Toki hoitajatkin miettivät työssään omaisen näkökulmaa, mutta he ovat kuitenkin aina niin tiukasti siinä hoitoarjessa kiinni.

Projektiopinnoilla lähemmäs työelämää

Opintojaksolla opiskelijat saivat valita itse oman oppimispolkunsa, joista projektiin osallistuminen oli yksi vaihtoehto.

- Lukemalla ja tenttimällä en olisi kuitenkaan saanut yhtä hyvää peruskuvaa kehittämismenetelmistä ja asiakasymmärryksen hankkimisesta. Projektimuotoinen opiskelu sopii minulle ja uskon tästä projektista olevan hyötyä vielä tulevaisuudessakin, Neea toteaa.

- Opin erilaisia suunnittelun menetelmiä ja ymmärtämään omaisen asemaa paremmin. Lisäksi tiedän nyt, mitä palvelumuotoilu on. Koko kurssin sisältö tuntui alussa täysin vieraalta, mutta projektin jälkeen moni asia avautui ja ehkä terveydenhuollon toimintaa osaa nyt katsoa hieman eri näkökulmista, Janica pohtii.

- Parasta projektissa oli ehdottomasti saumaton yhteistyö opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa. Huomasin itsessäni huimaa kasvua ja sain paljon uusia näkökulmia, kertoo toista vuottaan opiskeleva Emilia Heiskanen.
- Ja omaisilta sai kuulla ihania tarinoita!

Tutustu tarkemmin sairaanhoitajakoulutukseen Laureassa.