Siirry sisältöön

”Opiskelijan vapaus” synnytti ideoita Ravintola Factoryn liiketoimintamallin kehittämiseen Palvelumuotoilukoulutuksen (YAMK) opintojaksolla

Palvelumuotoilun YAMK-koulutuksen opiskelijat toteuttivat projektin Laurean avainkumppani Ravintola Factoryn toimeksiannosta.

Mitä tapahtuu, kun joukko hyvin erilaisen koulutustaustan ja työkokemuksen omaavia Palvelumuotoilun YAMK-opiskelijoita kokoontuu yhteen kehittämään uusia liiketoimintamalleja Ravintola Factorylle? Aivan varmasti ainakin paljon raikkaita ideoita ja tuoreita näkökulmia.

- Tässä projektissa todella hedelmällistä oli huomata, miten erilaisia näkökulmia eri ihmiset ja eri tiimit samaan aiheeseen voivat löytää. Tämä oli silmiä avaava kokemus meille opiskelijoille ja aivan varmasti myös toimeksiantaja sai tästä paljon pohdittavaa, tiivistävät opiskelijat Kaisu Helminen ja Maarit Jääsola syyslukukaudella toteutuneen Palvelumuotoilun ydinopintojakson Palveluliiketoiminnan strateginen kehittäminen ja johtaminen.

Projekti tuo opintoihin konkretiaa

Palvelumuotoilun YAMK-koulutukseen kuuluvan opintojakson toimeksiantajana oli Helsingissä ja Espoossa 15 toimipisteessä toimiva Ravintola Factory, joka on yksi Laurean avainkumppaneista. Opiskelijoiden tehtävänä oli kehittää liiketoimintamalleja Factoryn salaattibaarikonseptiin liittyen hyödyntämällä liiketoimintamuotoilun ja palvelumuotoilun menetelmiä.

Kaisu Helminen ja Maarit Jääsola muodostivat opintojaksolla tiimin yhdessä Heidi Kuneliuksen, Emmi Matvejeffin ja Annika Pohtilan kanssa.

- Opiskelijana on aina antoisaa päästä tekemään käytännössä oikeaa projektia. Se tuo käsiteltävään aiheeseen konkretiaa ja auttaa sitomaan teorian käytäntöön. Samalla oikea projekti auttaa ymmärtämään niitä haasteita, joita aina käytännön elämään liittyy, Helminen ja Jääsola kuvailevat.

Ideoiden testaaminen tärkeää

Opiskelijoiden apuna tehtävänannon toteuttamisessa oli liiketoimintamallin kehittämisen prosessi:

- Prosessin seuraaminen ja siihen luottaminen oli keskeisen tärkeää tässä projektissa. Jos pitäisi tuosta noin vain kehittää uusi liiketoimintakonsepti ilman mitään menetelmiä tai työkaluja, voisi olo olla aika kädetön, Maarit Jääsola havainnollistaa.

Toisena tärkeänä tekijänä opiskelijat nostavat esiin liiketoimintamallin iteratiivisen testaamisen merkityksen:

- On tärkeää, että ideoita testataan ja sitä kautta saadun palautteen perusteella johdatetaan prosessia eteenpäin. Pelkkä ”musta tuntuu” -fiilis ei auta, Kaisu Helminen jatkaa.

Oma kokemus tuo erilaisia näkökulmia

Palvelumuotoilun YAMK-koulutus Laureassa kokoaa yhteen monipuolisen joukon eri alojen ammattilaisia. Näin oli myös tässä tapauksessa. Kaisu Helminen on aiemmalta koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja työskennellyt luokanopettajana ennen siirtymistään yrittäjäksi. Jääsola puolestaan on kauppatieteiden maisteri ja työskennellyt pitkään finanssialalla.

- Koska meillä ei ollut itsellämme ravintola-alan taustaa, pääsimme käyttämään niin sanotusti ”opiskelijan vapautta” projektissa – pääsimme ideoimaan ilman tiukkoja rajoitteita, Maarit Jääsola sanoo.

- Omasta kokemuksestani tiesin, ettemme suinkaan projektin aikana ratkaise Factoryn salaattibaarihaastetta. Mutta sen sijaan uskon, että toimeksiantaja saa aivan varmasti paljon ajatuksia yhdistelemällä meidän kaikkien projektiin tuomia näkökulmia.