Siirry sisältöön

Monialaiset opiskelijatiimit ideoivat uutta Nuorten mielenterveystalon palveluihin

Opiskelijaprojektissa Nuorten mielenterveystalon kanssa korostuivat monialaisen yhteistyön sekä palvelumuotoilun menetelmien hyödyt.

Kuvituskuva.

Kevään palvelumuotoilun opintojaksolla monialaiset opiskelijatiimit pääsivät tutustumaan ja kehittämään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin Nuorten mielenterveystalon toimintaa.

- Nuorten mielenterveystalolla pyritään tarjoamaan luotettavaa tietoa yhdestä paikasta ja normalisoida mielenterveydenhäiriöitä. Näin voidaan vähentää stigmaa sekä luoda ymmärrystä siitä, että nämä ovat yleisiä asioita ja apua voi hakea matalalla kynnyksellä, kertoo Sini Hussein, HUSin nuorisopsykiatrian asiantuntija.

Laurean opiskelijat lähtivätkin kehittämään Nuorten mielenterveystalon tarjoamia palveluita ja sitä kautta levittämään tietoisuutta. Tarkoituksena oli parantaa nuoren käyttäjän palvelukokemusta sivustolla jo ensivaiheessa:

- Vaikka tietoa on paljon netissä, se ei pelkästään kanna eteenpäin. Tilanteet menevät pitkälle, ennen kuin ihmiset ohjautuvat palveluiden piiriin. Meidän pitäisi pystyä auttamaan heitä matalammalla kynnyksellä, Sini Hussein kertoo.
- Projekteista saimme todella hyviä ajatuksia tähän, ja seuraavaksi meidän täytyy alkaa selvittämään mitä voimme toteuttaa. Kokonaisuudessaan projekti oli mielenkiintoinen kokemus itselle, Mielenterveystalolle ja opiskelijoille.

Stigma vähenee avoimella keskustelulla

Mielenterveyden ongelmiin liittyy edelleen stigmaa, ja tästä syystä tiedon hakeminen netistä saattaa tuntua nuorelle paremmalta vaihtoehdolta kuin ystäville, saati aikuisille puhuminen. Turvallisuusalan tradenomiksi opiskeleva Heta Suutari suunnitteli tiiminsä kanssa Nuorten mielenterveystalolle koulukampanjan, joka osallistaa yläasteikäisiä nuoria tiedon hakemiseen ja tuottamiseen sekä tuo mielenterveyteen liittyvän keskustelun osaksi koulun arkea.

- Tarkoitus on, että nuoret aktivoituvat mielenterveydestä puhumiseen ja tiedon etsimiseen. Kun he tuottavat itse materiaaleja, tieto on heidän näköistään. Mitä enemmän aiheesta puhutaan kouluympäristössä, sitä enemmän stigma sen ympäriltä vähenee, Heta Suutari pohtii.

Kampanja tarjoaa myös opettajille työkaluja mielenterveyteen liittyvien asioiden käsittelyyn nuorten kanssa. Myös Nuorten mielenterveystalon Sini Hussein kokee avoimen keskustelun tärkeäksi ennaltaehkäisyn näkökulmasta:

- Pitäisi tehdä työtä sen kanssa, että saisimme opettajien ja nuorien kanssa toimivien henkilöiden tietoisuuteen keinot tukea nuoria. Tottahan se on, että nuoret ovat paljon koulussa ja siellä pitäisi herkästi pystyä tunnistamaan, jos joku nuori kaipaa tukea.

Tiedon tulee olla nuorille kohdennettua

Stigman vähentämisen ja tiedon levittämisen lisäksi projektissa lähdettiin kehittämään Nuorten mielenterveystalon sivustojen sisältöjä konkreettisesti. Informaatiota mielenterveysasioista on paljon, mutta se ei ole välttämättä nuorille sopivassa muodossa. Tietojenkäsittelyopiskelijan Irina Salosen tiimi pureutui siihen, että tieto olisi helposti saatavilla ja kohtaisi nuoret heidän käyttämissään kanavissa:

- Halusimme keskittyä siihen, että hyvä olemassa oleva sisältö kohtaisi nuoret. Tähän liittyy nettisivujen saavutettavuus, mobiilioptimointi ja tekstin kohdennus nuorille. Tekstit eivät saa olla esimerkiksi liian pitkiä, sillä se tuo raskautta ydintiedon saamiseen, kertoo Irina Salonen.

Samat teemat nousivat esiin myös muissa ryhmissä. Liiketalouden opiskelijoiden Netta ja Natalia Helinin tiimin taustatutkimuksessa tuli ilmi, että tietoa on paljon ja ensivaiheessa se saattaa ahdistaa nuoria.

- Ratkaisumme oli käyttäjäprofiili Nuorten mielenterveystalon sivustolle. Siellä oma olo -testien tulokset pysyvät tallessa ja profiili tarjoaa myös nuoren omaan tilanteeseen kohdennettua tietoa ja vertaistukea, Natalia Helin kertoo.

- Nuori pystyy lukemaan muiden kokemuksia samoista asioista. Vertaistuki vahvistaa ymmärrystä siitä, että mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä. Se pienentää kynnystä avoimeen keskusteluun muuallakin kuin netissä, Netta Helin jatkaa.

Parasta projektissa merkityksellisyys ja monialaisuus

Opiskelijaryhmät olivat yksimielisiä siitä, että Nuorten Mielenterveystalon kanssa tehty projekti oli aiheeltaan erityisen koskettava ja tärkeä.

- Tämä aihe oli kaikille mieluinen ja merkityksellinen. Koska aihe koskettaa kaikkia meitä, se jollain tapaa yhdisti ja projekti oli ihan eri tavalla antoisa, liiketalouden opiskelija Katariina Tikka kertoo.

Lisäksi projektista jäi opiskelijoille mieleen erityisesti monialaisen opiskelijatiimin tuomat hyödyt. Ryhmissä oli sekaisin eri alojen tradenomeja, sosionomeja, terveydenhoitajia, ja niin edelleen.

- Parasta projektissa oli tiimityö! Meillä oli paljon erilaista osaamista. On rikkaus hyödyntää eri ihmisten vahvuuksia ja se tuli tässä projektissa erityisen selkeästi hyvänä puolena esiin, Irina Salonen kertoo.

Monialaiset opiskelijaryhmät pääsivät hyödyntämään toistensa vahvuuksia palvelumuotoilun menetelmin. Tiimeissä nousikin esiin palvelumuotoilun prosessin oppimisen hyödyllisyys:

- Lähdin projektista entistä parempana tiimipelaajana, sain paljon uutta näkökulmaa tekemiseen. Myös palvelumuotoilu oli minulle ihan uutta, ja sitä tulee tarvitsemaan työelämässä ihan varmasti, Netta Helin pohtii.

- Projektista jäi käteen palvelumuotoilun prosessin ymmärtäminen. Vaikka tulee haasteita, pitää vain luottaa siihen, että prosessi kantaa, Irina Salonen kommentoi.

 

Lisätietoja: