Siirry sisältöön

Laurean ja Haaga-Helian yhteinen messuprojekti toi restonomiopiskelijoille arvokasta kokemusta

Tulevat matkailualan asiantuntijat pääsivät tositoimiin Matka 2019 -messuilla. Laurean ja Haaga-Helian restonomiopiskelijoiden suunnittelema osasto nähtiin matkamessuilla ensimmäisen kerran viime vuonna.

Laurean ja Haaga-Helian restonomiopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat tammikuun Matka 2019 –messuille yhteisen osaston teemalla Taking You to New Hights – The Future of Tourism. Laurean kolmannen vuoden opiskelijat Anastasija Suomalainen ja Olivia Eklund olivat tyytyväisiä projektin kulkuun ja lopputulokseen.

- Yhteistyö Haaga-Helian kanssa sujui tosi hyvin. Vaikka meidän tiimissämme oli opiskelijoita kolmelta eri kampukselta, tapasimme usein ja kaikki pysyivät tehtäviensä tasalla, opiskelijat kiittelevät yhdessä.

Toimivaa tiimityötä

Projektin sujuvoittamiseksi opiskelijat jaettiin tiimeihin, joilla kaikilla oli omat vastuualueensa. Anastasija ja Olivia olivat mukana osastotiimissä, jonka vastuulla oli tapahtuman visuaalisen ilmeen luominen ja messuosaston rakentaminen.

Laurean matkailun lehtori Marjaana Salomaa oli vastuussa HR-tiimin johtamisesta. Hän oli mukana myös edellisvuoden projektissa ja toteaa tyytyväisenä, että viime kerrasta oli opittu paljon.

- Ainahan tässä aloitetaan tavallaan nollasta, koska tilanne on opiskelijoille uusi. Kokemus kuitenkin helpottaa suunnittelua, lehtori toteaa.

Tapahtumatuotannon lehtori Kaija Meriläinen on samaa mieltä kollegansa kanssa.

- Järjestimme yhteisosaston Haaga-Helian kanssa nyt toista kertaa. Tällä kertaa toteutus oli jo paljon sujuvampaa, kun tiesimme ennalta mitä osastoa varten tarvitaan, Alumnit ja partnerit –tiimin johdossa ollut Meriläinen kertoo.

Sekä opiskelijat että lehtorit ovat yhtä mieltä siitä, että digitalisaatio helpotti projektin sisäistä kommunikointia merkittävästi. Tapaamisten lisäksi tiimien jäsenet kommunikoivat Whatsapp-viesteillä ja jakoivat tuottamansa materiaalin pilvipalveluun.

- Tiimin sisällä kommunikaatio oli sujuvaa. Olisin kuitenkin halunnut olla vielä paremmin perillä siitä, miten muilla ryhmillä menee ja mitä he ovat tehneet, Anastasija pohtii mahdollisia kehityskohteita.
- Kaikille yhteisiä kontaktikertoja oli tosi vähän. Vaikka kaikki materiaali jaettiinkin pilvipalveluun, olisin silti halunnut päästä keskustelemaan muiden tiimien kanssa vielä enemmän. 

Tärkeitä taitoja työelämää varten

Sekä Anastasija että Olivia toteavat messuprojektin olleen opettavainen kokemus ja kiittelevät erityisesti Laurean projektipainotteista koulutusta.

- Koulun kautta olen päässyt mukaan moniin kiinnostaviin projekteihin ja hankkinut sitä kautta paljon työkokemusta. Hyvän harjoittelupaikankin sain juuri koulun kautta hankitun kokemuksen avulla, Olivia toteaa tyytyväisenä.

- Tämän projektin myötä opin paljon lisää tällaisen ison tapahtuman järjestämisestä. Kokemuksesta on hyötyä erityisesti nyt työharjoittelussani tapahtumasuunnittelijana, Anastasija kertoo.

Tutustu tarkemmin restonomikoulutukseen Laureassa.