Siirry sisältöön

Kestävän kehityksen palveluista lisäarvoa kauppakeskuksen asiakkaille

3AMK-opintojaksolla opiskelijat kehittivät ratkaisuja kauppakeskus Hertsin toimeksiannosta.

Kauppakeskus Hertsi Helsingin Herttoniemessä.

Ekologisuus ja kestävä kulutus ovat tärkeitä periaatteita yhä useammalle ihmiselle. Mutta millaisia palveluja kauppakeskus voisi tarjota asiakkailleen, joissa yhdistyisivät kävijöiden ja kauppakeskuksen tarpeet sekä kestävä kehitys? Tähän etsittiin ratkaisuja 3AMK-korkeakoulujen yhteisellä kiertotalouden opintojaksolla, joka toteutettiin yhteistyössä kauppakeskus Hertsin kanssa.

Helsingin Herttoniemeen maaliskuussa avautunut Hertsi yhdistää ostos- ja ravintolapalveluiden lisäksi saman katon alle monia muita arjen palveluita, kuten kirjaston ja nuorisotilan. Samassa kokonaisuudessa toimii myös päiväkoti ja hoivakoti, joten kauppakeskuksesta käytetään myös nimitystä lähipalvelukeskus.

Hertsin toimeksiantona oli kehittää kauppakeskuksen palveluja kestävämmäksi ja ekologisemmaksi, ja pohtia ratkaisuja siihen, miten tehdä tämä asiakkaille näkyväksi. Tavoite oli kehittää palveluja ensisijaisesti kauppakeskusorganisaatiolle, ei siellä toimiville yksittäisille yrittäjille.

Kehitettävien palvelujen toivottiin pohjautuvan kahteen kiertotalouspohjaiseen liiketoimintamalliin: tuotteen elinkaaren pidentämiseen tai resurssitehokkuuteen ja kierrätykseen.

-    Kiertotalous, vihreät arvot sekä kestävä kulutus ovat asioita, joilla haluamme Hertsissä erottua. Opiskelijoilla on rohkeutta ajatella aivan uudella tavalla ja juuri tällaisia ideoita halusimme projektissa heiltä saada, kuvailee projektin lähtökohtia kauppakeskuspäällikkö Hanna Feodorov.

3AMK-yhteistyönä toteutettu kiertotalouden opintopolku

Opintojakso oli osa 3AMK-korkeakoulujen Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhdessä toteuttamaan englanninkieliseen Circular Economy for Sustainable Growth –opintopolkua. Kevätlukukauden aikana järjestetty 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus muodostui kolmesta osasta, joissa lähestyttiin eri näkökulmista kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.

Opintopolun osuuden ”Kiertotalouden liiketoimintamallit ja palvelumuotoilu” toteuttivat yhteistyössä Haaga-Helia ja Laurea. Eri korkeakoulujen ja alojen opiskelijat muodostivat tiimejä, joissa he lähtivät kehittämään ratkaisuja Hertsin toimeksiantoon palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Kuluvan kevään poikkeusjärjestelyt vaikuttivat tietysti myös tähän projektiin eivätkä opiskelijat päässeet toteuttamaan paikan päälle kauppakeskuksen asiakkaiden haastatteluja. Tilalle valikoitui yhdistelmä etnografisia tutkimusmenetelmiä verkossa, mm. mittava kysely alueen Facebook –yhteisön kautta sekä verkkotapaamisissa tehtyjä haastatteluja.

Opintojakso päättyi toukokuun lopussa, kun opiskelijatiimit esittelivät etäyhteydellä palvelukonseptinsa. Opiskelijat olivat lähestyneet toimeksiantoa hyvin eri suunnista ja ratkaisuissa he olivat ideoineet mm. erilaisia kestävän kehityksen tapahtumia, vaatteiden kierrätystä ja VR-tekniikalla toteutettuja tempauksia.

”Mahtavan erilaisia ideoita”

Kauppakeskuspäällikkö Hanna Feodorov kuunteli suurella mielenkiinnolla opiskelijoiden lopullisten palvelukonseptien esityksiä:

-    Saimme opiskelijoilta sellaisia ideoita, joita ei kauppakeskusmaailmassa heti osattaisi ajatella. Nämä ihan uudet ideat olivat erittäin arvokas juttu meille, hän kuvailee.
-    Olin myös iloinen siitä, miten perusteellisesti opiskelijat olivat paneutuneet projektiin. Lopulliset ideat olivat sellaisia, että mikä tahansa niistä olisi sopiva palvelu Hertsissä toteutettavaksi.

Feodorov pääsi projektin aikana kommentoimaan opiskelijatiimien ideoita ja huomasi jo silloin, miten erilaisista näkökulmista opiskelijat olivat lähteneet ratkomaan haastetta:

-    Eri alojen opiskelijoista koostuva monipuolinen porukka oli tärkeä tekijä siinä, että saimme niin erilaisia ideoita, Hanna Feodorov jatkaa.

Lue myös opintopolulle osallistuneiden opiskelijoiden Maria Lanterminon, Anni Pärssisen ja Anu Henttosen kirjoittama artikkeli, millaista kiertotalousprojektissa oli opiskella kevään poikkeusoloissa.

 Kiertotalouden liiketoimintamallit ja palvelumuotoilu –opintojakson ohjaajina toimivat lehtorit Johanna Lunkka ja Päivi Harmoinen Laureasta sekä Eeva Aarnio ja Tuija Koskimäki Haaga-Heliasta.