Siirry sisältöön

Antellin opiskelijaprojektin tuloksia heti käytäntöön

Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan opintojaksolla opiskelijat kehittivät Antellin ravintoloiden turvallisuutta.

antell ravintolat projekti turvallisuusalalla
Kuva: Antell

Laurean avainkumppani, ravintola- ja kahvila-alan yritys Antell, oli syksyn aikana toimeksiantajana Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet -opintojaksolla. Opintojaksoon kuuluneessa turvallisuudenkehittämisprojektissa opiskelijat tarkastelivat tiimeittäin Antellin ravintoloiden turvallisuutta. Joulukuussa tiimit esittelivät tuloksiaan ja ensimmäiset opiskelijoiden ehdotukset turvallisuuden parantamiseksi on jo viety Antellilla käytäntöön.

-    Turvallisuustoiminnan tarkastelu on meillä Antellilla säännöllistä toimintaa. Nyt opiskelijoiden kautta halusimme saada kuitenkin vielä laajemman – ulkopuolisten silmien näkökulmasta tehdyn - katsauksen siihen, mitä eri turvallisuuden osa-alueita voisimme vielä paremmin huomioida toiminnassamme, kuvailee projektin lähtökohtia Antellin vastuullistoiminnasta vastaava kehityspäällikkö Karoliina Hannula.

”Aito toimeksianto nostaa riman sopivan korkealle”

Projektin aikana 10 opiskelijatiimiä jalkautui 8 Antellin ravintolaan tarkastelemaan kohdetta. Toimeksianto antoi opiskelijoille vapaat kädet päättää ensikäynnin sekä haastattelujen ja havainnoinnin perusteella mihin tärkeimmäksi kokemaansa turvallisuuden osa-alueeseen he keskittyisivät. Lopullisissa projektitöissä keskipisteessä olivatkin esimerkiksi asiakas-, työ- ja paloturvallisuus.

Paikan päällä tehdyn vierailun ja henkilökunnan haastattelun jälkeen opiskelijatiimit tekivät riskienarviointia kohderavintolassa mm. POA:n eli potentiaalisten ongelmien analyysin avulla. Näiden pohjalta opiskelijat kokosivat kuhunkin kohteeseen joukon toimenpide-ehdotuksia.

-    Tämä oli mielenkiintoinen projekti. Pääsimme aivan eri tavalla tutustumaan vaikkapa POA:n tekemiseen käytännössä, kuin jos sama olisi tehty oppitunnilla teoriatasolla, kuvailevat opintojakson antia ensimmäistä vuottaan turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksessa opiskelevat Rasmus Hakonen ja Henri Reunamo sekä avoimen AMK:n kautta opintojaksolle osallistunut JP Vuorio.

-    Oli myös todella antoisaa tehdä töitä aidon yrityksen kanssa; se laittoi meille opiskelijoille riman korkealle, kun halusimme, että työstämme on toimeksiantajalle hyötyä, opiskelijat jatkavat.

Työkaluja koko konsernissa hyödynnettäväksi

Tyytyväinen projektin tuloksiin on myös kehityspäällikkö Karoliina Hannula Antellilta. Projekti toi Antellin tueksi paitsi tärkeitä yksittäisiä havaintoja ravintoloiden turvallisuuteen liittyen, mutta myös toimintatapoja ja työkaluja, joita voidaan koko konsernissa hyödyntää. Yksi esimerkki tästä on opiskelijoiden kehittämä auditointilomake turvallisuusasioiden dokumentointiin.

-    Opiskelijat osasivat myös mielestäni hyvin tunnistaa asioita, joita meillä voitaisiin tehdä toisella tavalla paremmin ja turvallisemmin. Kun asia on ravintolassa hoitunut tietyllä tavalla, ei meillä välttämättä ole osattu esittää tärkeää kysymystä ”entä, jos…”, Karoliina Hannula kuvailee.

Hannula vastaa Antellin vastuullisuustoiminnasta, joka pitää sisällään myös työyhteisövastuun eli sen, että jokaisella Antellin työntekijällä on turvallinen työyhteisö. Heti opiskelijoiden esiteltyä projektin lopputuloksia, vietiin Antellilla jo ensimmäisiä ehdotuksia käytäntöön.

Yhteistyö Laurean kanssa jatkuu tiiviinä

Laurean avainkumppanina Antell on ollut alkuvuodesta 2020 lähtien, mutta yhteistyö on alkanut jo ennen sitä. Turvallisuusalan opintojakson lisäksi opiskelijaprojektien aiheena on ollut mm. palveluinnovaatioiden kehittäminen. Myös tietojenkäsittelyn opiskelijat ovat toteuttaneet Antellin kanssa raportoinnin kehittämiseen liittyvää automaatioprojektia.

Myös tulevana keväänä yhteistyö jatkuu tiiviinä ja myös turvallisuusjohtamisen projekti saa jatkoa. Avainkumppanuudesta vastaavan kehittämispäällikkö Hannulan mukaan Antell onkin ollut todella tyytyväinen tähänastiseen yhteistyöhön Laurean kanssa:

-    Opiskelijat ovat olleet erittäin motivoituneita ja myös yhteydenpito Laurean kanssa on ollut sujuvaa. Kaiken kaikkiaan meidän on ollut helppo löytää meidän tarpeisiin sopivia opintokokonaisuuksia, joiden kautta voimme kehittää meidän toimintaamme, Hannula tiivistää.

Lisätietoja: