Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: TUTKA - sähköinen työturvallisuusjärjestelmä työyhteisön tukena

Pauliina Talonpojan opinnäytetyössä oli tavoitteena tutkia, kehittää ja ohjata TUTKAn hyödyntämistä työyhteisössä ja selvittää onko järjestelmästä apua psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi.

Erilaiset sähköiset järjestelmät ovat tulleet myös kotihoidon henkilöstön työvälineiksi. Sähköinen työturvallisuusjärjestelmä TUTKA tarjoaa mahdollisuuden seurata työturvallisuustoimintaa paremmin kuin aikaisemmin. Järjestelmän maksimaalinen hyödyntäminen toteutuu kuitenkin vain, jos järjestelmään kirjataan ilmoituksia ja niitä käsitellään työyksiköissä ja niiden pohjalta suunnitellaan toimenpiteitä riskin uusiutumisen välttämiseksi ennaltaehkäisevästi.

TUTKA - ennaltaehkäisevä näkökulma

Sähköinen työturvallisuusjärjestelmä TUTKA on ollut käytössä Vantaan kaupungilla vuoden 2018 alusta. Pauliina Talonpojan opinnäytetyön kyselyssä tuli esiin, että sähköinen työturvallisuusjärjestelmä on jäänyt osalle työntekijöitä vieraaksi eikä sitä ole voitu hyödyntää työyksiköissä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Järjestelmään kirjataan esimerkiksi kaikki uhka- ja väkivaltatilanne ilmoitukset. Ilmoitukset olisi tarkoitus käsitellä myös työyhteisössä, jotta sattuneista tilanteista voidaan ottaa opiksi ja parantaa työturvallisuutta.

Kyselytutkimuksen tuloksena tuli esiin, että järjestelmän jalkauttamista työyksiköissä tarvitaan edelleen, kun samaan aikaan on koulutettu ja otettu käyttöön myös uusi potilastietojärjestelmä. Massiivisen potilastietojärjestelmä muutoksen vuoksi TUTKA-järjestelmä on jäänyt työntekijöille toissijaiseksi, koska TUTKA-järjestelmän käyttö ei aina ole päivittäistä. Myös kiireen vuoksi ilmoituksia jää tekemättä. Kokemus siitä, että ilmoitus ei johda mihinkään toimenpiteisiin, vähentää osaltaan ilmoitusten tekemistä.

Työturvallisuusilmoitusten käsittelyä yksiköissä tulisi tehostaa ja osallistaa myös työntekijöitä miettimään turvallisuuden näkökulmaa. Yhtenä kehittämisehdotuksena oli, että työsuojeluvaltuutettu jalkautuu yksiköihin käymään läpi työturvallisuusjärjestelmään liittyviä asioita. Ohjataan ja tuetaan järjestelmän aktiiviseen käyttöön jatkossa, koska järjestelmän kautta myös johto saa tietoa yksiköiden tilanteesta.

Järjestelmään pääsee kaikilta työasemilta. TUTKA-ikoni on jokaisen työkoneen aloitusnäytöllä. Kyselyn tuloksissa tuli esiin, että ilmoituksen tekemistä mobiililla toivottiin. QR-koodi on ollut käytössä keväästä 2019 lähtien, mutta se ei ole jalkautunut yksiköiden aktiiviseen käyttöön. QR-koodin käyttö helpottaisi ilmoituksen tekemistä, kun liikutaan paljon itsenäisesti kentällä. QR-koodia työsuojeluvaltuutettu voi myös markkinoida yksiköissä käydessään. Työyksiköihin tehdään selkokielinen ohje TUTKAn käytöstä ja QR-koodista. 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin tekemällä anonyymi webropol-kysely, joka oli auki 14.6-5.7.2019. Kysely osoitettiin kotihoidon henkilöstölle (työntekijät ja lähiesimiehet n= noin 245 henkilöä). Kyselyyn osallistui 29 henkilöä.

Opinnäytetyö luettavissa THESEUS -palvelussa.

Lisätietoja:

Pauliina Talonpoika
Opinnäytetyön tekijä
Sosionomi (YAMK) sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
puh. +358 40 724 6286