Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Pankit nuorten aikuisten tukena taloudellisessa itsenäistymisessä

Annika Hirvosen YAMK-lopputyössä perehdytään nuorten aikuisten elämään ja taloudellisiin taitoihin pohjustaen myöhempää kehitystyötä aiheesta: miten pankit voivat tukea nuoria aikuisia taloudellisessa itsenäistymisessä?

Opiskelijat kättelevät.

Nuorten pikavippikierteet ja vakavat velkaongelmat ovat olleet viime aikoina tiuhaan esillä julkisuudessa ja omalta osaltaan voimistaneet keskustelua taloustaitojen oppimisen tärkeydestä. Perinteisesti taloustaitojen opettajan rooli on nähty koulujen ja kotien tehtävänä, joskin viime vuosina myös pankit sekä monet säätiöt ja järjestöt ovat ottaneet merkittävämmän roolin tässä tehtävässä. Vähemmälle keskustelulle on kuitenkin jäänyt se, minkälaisissa asioissa nuoret tukea tarvitsevat sekä mikä olisi paras tapa ja hetki tukea nuorta taloustaitojen oppimisessa.

Annika Hirvosen YAMK-lopputyössä perehdytään nuorten aikuisten elämään ja taloudellisiin taitoihin ja pohjustetaan myöhempää kehitystyötä aiheesta: miten pankit voisivat tukea nuoria aikuisia taloudellisessa itsenäistymisessä?

Yksi tutkimuksen keskeisimmistä löydöksistä koskee talousopetukselle suotuisaa ajankohtaa. Lapsuudenkodista muutto osoittautuu ajankohdaksi, jolloin nuoret spontaanisti muuttavat omaa talouskäyttäytymistään ja kiinnostuvat uudella tavalla talousasioista, ollen myös aiempaa kiinnostuneempia vastaanottamaan opastusta talousasioissa.

Koulujen talousopetusta nuoret kuvaavat lähes yhtenevin sanamuodoin olemattomaksi, ja niin talouskäyttäytyminen kuin -asenteetkin vaikuttavat periytyvän lähes kokonaan kotoa. Kotien merkittävä rooli nuorten talousopetuksessa yhdistettynä vanhempien vaihtelevantasoiseen talousosaamiseen sekä hyvin niukaksi koettu koulujen talousopetus herättävätkin kysymyksen, tulisiko tulevaisuuden talousopetusta miettiessä tutkia uudenlaisia keinoja vaikuttaa nuorten talousosaamiseen, esimerkiksi heidän vanhempiensa kautta. 

Nuorten taloudellisen itsenäistymisen polulla yhdeksi merkittävimmistä kompastuskivistä osoittautuvat lapsuudenkodin tarjoamat puutteelliset opit säästämisessä. Mikäli lapsuudenperhe ei ole ohjannut nuorta säästämään rahojaan, ei tämän taidon oppiminen välttämättä käy kovin helposti sitten, kun nuori muuttaa pois kotoaan ja säästöjä olisi hyvä olla olemassa. Itsenäistymiseen liittyvien muutosten ristiaallokossa säästämään opettelu näyttäytyy kiperänä oppikouluna, jonka moni nuori aikuinen olisi itsekin toivonut käyneensä jo lapsuudessaan.

Suunniteltaessa tuotteita ja palveluita nuorille aikuisille tulee ymmärtää maailmaa, jossa he elävät. Maailmaa, joka on täynnä mahdollisuuksia ja jossa kaikki ovet ovat avoinna. Mutta myös maailmaa, jossa ei uskalla tehdä ratkaisuja, jotka vaativat sitoutumista tai jotka edes tuntuvat sitovilta. Nuorten ajatuksissa unelmien mahdollisuus saattaa odottaa kulman takana eikä sitä uskalla riskeerata kahlitsemalla itseään vuosiksi eteenpäin sitoviin sijoitustuotteisiin tai omistusasuntoon. Finanssiratkaisuiden joustavuus lisääkin niiden houkuttelevuutta nuorten aikuisten silmissä.

Tutkimukseen kuuluvat syvähaastattelut toteutettiin toukokuussa 2019 Helsingissä. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä kuutta 18-23 -vuotiasta nuorta, jotka opiskelivat joko lukiossa, ammattikorkeakoulussa tai korkeakoulussa sekä kahta edellä mainitut kriteerit täyttävän nuoren vanhempaa.

Opinnäytetyö on luettavissa THESEUS-palvelussa.

Lisätietoja:

Annika Hirvonen
opinnäytetyön tekijä
Service Innovation and Design (YAMK)
Puh. +358 50 563 6135