Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Kohti uutta perhevalmennusta: Keusoten perhevalmennuksen yhdenmukaistaminen

Noora Nurminen ja Johanna Viuhko kehittivät opinnäytetyössään uutta neuvolan perhevalmennusmallia Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän alueelle. Uusi perhevalmennusmalli perustuu asiakaslähtöisyyteen ja monikanavaiseen toteutukseen.

Asiakkaat ja työntekijät mukana perhevalmennuksen suunnittelussa

Yhtenäisen perhevalmennuksen kehittäminen on ajankohtaista, sillä opinnäytetyön tuloksissa ilmeni perhevalmennuksien olevan erilaisia kuntayhtymän sisällä. Yhdenmukaisella mallilla voidaan taata tasavertaiset palvelut kuntayhtymän asiakkaille. Yhteiskehittämisen työpajoihin osallistui asiakkaita sekä kuntien ja kolmannen sektorin eri ammattiryhmien edustajia. Tulevaisuuden perhevalmennusmalli nähtiin lähipalveluna, joka on joustava, ajankohtainen ja vastaa moninaisten perheiden tarpeisiin.

Mahdollisuus vertaistukeen on edelleen tärkeä perhevalmennuksen tehtävä, mutta toteutuksessa halutaan hyödyntää myös verkon tarjoamat mahdollisuudet. Moniammatillisuus ja asiakkaiden osallisuus nähtiin tärkeäksi ja toimivaksi tavaksi kehittää palvelua. Yhteiskehittäminen koettiin tarpeelliseksi tilanteessa, jossa kuntayhtymä on vasta aloittanut toimintansa. 

Uusi perhevalmennusmalli ja jatkokehittäminen

Noora Nurmisen ja Johanna Viuhkon YAMK-opinnäytetyön tuloksena syntynyt yhtenäinen perhevalmennusmalli perustuu asiakkaiden ja työntekijöiden näkemysten lisäksi uusimpiin tutkimuksiin. Perhevalmennus sisältää viisi tapaamiskertaa sekä viisi verkkovalmennusta. Asiakaspalautteen kerääminen on osa uutta mallia. Sen avulla valmennusta päivitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Uudessa mallissa asiakkaalla on mahdollisuus valita miten ja milloin hän osallistuu perhevalmennukseen.

Tapaamiskerrat mahdollistavat vertaistuen saamisen, mutta myös verkossa voi tutustua itsenäisesti valmennuksien sisältöihin ja syventyä itselle ajankohtaisiin aiheisiin. Avoimet valmennusryhmät lisäävät myös palvelun joustavuutta ja mahdollistavat asiakkaiden osallistumista. Asiakaslähtöisyyden avulla voidaan tuottaa laadukasta, kustannustehokasta ja asiakkaalle arvoa tuottavaa perhevalmennusta. Tulokset ja uusi perhevalmennus malli ovat Keusote-kuntayhtymän lisäksi hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti neuvolan perhevalmennuksen kehittämisessä.

Kehittämiskohteita ovat perhevalmennuksen markkinointi ja siinä terveydenhoitajan rooli. Asiakkaiden osallistamisen lisäämiseksi terveydenhoitajan tulisi tunnistaa perheet, jotka hyötyisivät valmennuksesta, mutta esimerkiksi sosiaalisen taustan vuoksi kokevat osallistumisen vaikeaksi. Oma terveydenhoitaja voi motivoida näitä perheitä avoimella keskustelulla aiheesta. Terveydenhoitajat toivoivat myös lisäkoulutusta ryhmänohjaustaitoihin.

Opinnäytetyömme toteutettiin hyödyntämällä toimintatutkimuksellisia menetelmiä. Tutkimusaineisto muodostui kahdesta yhteiskehittämisen työpajoista, jotka toteutettiin Hyvinkään perhekeskuksessa syksyn 2019 aikana.

Opinnäytetyö on luettavissa THESEUS-palvelussa.

Lisätietoja:

Noora Nurminen
Opinnäytetyön tekijä
Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa (YAMK)
Noora.nurminen@student.laurea.fi
0408673794

Johanna Viuhko
Opinnäytetyön tekijä
Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa (YAMK)
johanna.viuhko@student.laurea.fi 
0405243235