Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Tunnen tuotteeni -järjestelmällä halutaan kasvattaa kosmetiikka-alan lainsäädännön tuntemusta

Anna Vuori kehitti opinnäytetyössään oppimistyökalua lisäämää lainsäädännön tuntemusta.

Kaksi estenomiopiskelijaa työskentelmässä laboratoriossa.

Kosmetiikka-alan kehittäminen ja johtaminen –YAMK-koulutuksen opiskelijan Anna Vuoren kehittämistyön tarkoituksena oli kasvattaa kosmetiikka-alan toimijoiden tietämystä lainsäädännön vaatimuksista sekä vastuullisesta yritystoiminnasta. Kosmetiikka-alan yritykset näkivät tärkeänä viranomaisen kehittämän oppimisympäristön, jossa luotettava tieto on saatavilla yhdestä paikasta. Kehittämistyön perusteella voidaan jatkokehittää jo olemassa olevaa Tunnen tuotteeni -järjestelmää myös kosmetiikka-alan yrityksille.

Luotettavaa tietoa yhdestä paikasta

Opinnäytetyössä selvisi, että kosmetiikka-alalle kaivataan verkkopohjaista oppimisympäristöä, jossa tietoa eri viranomaisilta on saatavilla yhdestä paikasta. Erityisesti mikroyritykset kokivat tärkeäksi, että omaa osaamistaan voi testata ja osoittaa erilaisilla tenteillä ja hyväksytysti suoritetuista tenteistä saa käyttöönsä merkin, jonka avulla voi osoittaa kuluttajille ja yhteistyökumppaneille olevansa luotettava yhteistyökumppani.

Johtopäätöksinä voitiin todeta, että erityisesti mikroyrityksillä olisi kysyntää oppimisympäristölle sekä siitä saatavalle merkille, sillä pienillä yrityksillä ei usein ole varaa kalliisiin sertifiointeihin tai järjestöjen jäsenmaksuihin. Isommat yritykset kokivat myös oppimisympäristön itsessään tarpeelliseksi, mutta tenteistä saatavaa merkkiä ei nähty tarpeellisena. Tämä voi selittyä sillä, että suuremmilla yrityksillä voi olla jo käytössä sertifiointeja tai muita omia vastuullisuusohjelmia, jolloin Tunnen tuotteeni -merkki ei ehkä tuo yrityksen brändille lisäarvoa.

Kansainvälistymisestä lisäarvoa

Opinnäytetyössä saatiin useita jatkokehittämisehdotuksia, mutta selvästi hyödyllisimpänä nähtiin Tunnen tuotteeni -järjestelmän ja -merkin kansainvälistäminen, jolloin näistä voisi olla hyötyä myös suuremmille yrityksille. Tiedetään, että myös muissa EU-maissa on kehitteillä vastaavanlaisia oppimisympäristöjä, sillä ne on nähty maiden tuotevalvonnassa tarpeelliseksi. Mikäli Tunnen tuotteeni -oppimisympäristö olisikin Euroopan komission ylläpitämä oppimisympäristö ja siitä saatava merkki kansainvälinen, voisi kiinnostus herätä myös suurissa kosmetiikka-alan toimijoissa.

Tutkimusmenetelmät ja kirjoittaja

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmissä hyödynnettiin ensin määrällistä kyselytutkimusta, jonka tulosten perusteella valittiin pääteemat toisena tutkimusmenetelmänä käytettyyn laadulliseen teemahaastatteluun. Teemahaastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina. Sekä kyselytutkimukseen ja teemahaastatteluihin osallistuneet olivat kaikki kosmetiikka-alan ammattilaisia.

Kehittämistyön on kirjoittanut estenomi (YAMK) opiskelija Anna Vuori, Vantaalla kesäkuussa 2020. Kirjoittaja työskentelee Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukesissa, ja opinnäytetyö liittyy kirjoittajan työhön, jossa kehitetään Tunnen tuotteeni -alustaa eri tuoteryhmiä valmistaville, maahantuoville ja jakeleville yrityksille. 

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Anna Vuori
Kosmetiikka-alan kehittäminen ja johtaminen, YAMK
puh. +358 29 5052 035