Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Luonnonkosmetiikan tuotekehitys sopimusvalmistuksen ja kuluttajien rajapinnassa

Terhi Vesa tutki opinnäytetyössään, miten yritykset voivat hyödyntää kuluttajien toiveita tuotekehityksessä.

Kaksi estenomiopiskelijaa työskentelemässä laboratoriossa.

Kosmetiikka-alan asiantuntijuuden johtaminen ja kehittäminen –YAMK-koulutuksen opiskelija Terhi Vesan opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yhteistyöyrityksenä toimivalle Teampac Oy:lle sertifioidun luonnonkosmetiikan kriteerien mukaiset hiustenhoitotuotteet, jotka vastaavat kuluttajien tämän hetken toiveisiin. Tarkoituksena oli selvittää, mitä kuluttajat toivovat hiustenhoitotuotteiltaan ja kuinka nämä toiveet voidaan huomioida kehitettäessä COSMOS-sertifioituja hiustenhoitotuotteita. Kehittämistyönä suunniteltiin uuden hiustenhoitotuotteet, shampoo ja hoitoaine, jotka voidaan ottaa mukaan yhteistyöyrityksen tarjontaan.

Kuluttajien toiveisiin on hankala vastata

Nykypäivän kuluttajat toivovat käyttämiltään tuotteilta yhä enemmän ja enemmän luonnonmukaisuutta. Samaan aikaan tuotteiden toivotaan olevan yhtä tehokkaita kuin perinteiset kosmetiikkatuotteet, mikä luo omat haasteensa tuotteiden kehitystyölle. Kehittämistyön menetelminä käytettiin kyselytutkimusta, haastattelua ja markkinoilla olevien tuotteiden vertailuanalyysiä.

Kyselytutkimuksella ja haastattelulla saatiin selville, että kuluttajat ovat kiinnostuneita luonnonkosmetiikasta ja luonnonkosmetiikan käyttäjät ovat myös hyvin tietoisia käyttämiensä tuotteiden sisällöstä. Luonnolliset raaka-aineet ja kestävän kehityksen vaatimukset näkyvät myös kuluttajien toiveissa hiustenhoitotuotteiden suhteen. Vertailuanalyysillä kartoitettiin jo markkinoilla olevia tuotteita, jotka vastaavat sekä kuluttajien toiveisiin että luonnonkosmetiikan sertifioinnin vaatimuksiin raaka-aineiden suhteen. Samalla huomattiin, että sellaisia tuotteita jotka täyttävät kaikki vaadittavat kriteerit on melko vaikea löytää.

Arvokasta tietoa tuotekehitykselle

Opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään luonnonkosmetiikkaa, kosmetiikan lainsäädäntöä, hiusten rakennetta ja raaka-ainevalintoja sekä kosmetiikan tuotekehitysprosessia. Tiedonkeruumenetelmillä saatujen lähtötietojen pohjalta suunniteltiin uudet tuotteet, joissa yhdistyvät kuluttajien toiveet ja luonnonkosmetiikan sertifioinnin asettamat vaatimukset.

Kehittämistyössä kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää jatkossa yhteistyöyrityksen tuotekehitystyössä. Kyselytutkimuksella saatiin arvokasta tietoa kuluttajien tämän hetken toiveista luonnonkosmetiikan hiustenhoitotuotteiden suhteen. Opinnäytetyön puitteissa uudet hiustenhoitotuotteet kehitettiin vain teoriatasolla, mutta kehitystyötä jatketaan yhteistyöyrityksessä myöhemmin. Jatkossa kehitystyötä voidaan laajentaa myös muihin hiustenhoitotuotteisiin.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja

Terhi Vesa
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen
puh. +358 50 326 3984