Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Kotimaiset kasviöljyt palmuöljyn korvaajina kosmeettisessa emulsiossa

Laura Strömberg tutki opinnäytetyössään, voiko palmuöljyä korvata kotimaisilla kasviöljyillä kosmetiikan emulsiossa.

Estenomiopiskelijat harjoittelevat kosmetiikkatuotteiden valmistusta laboratoriossa.
Kuvituskuva.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden johtaminen ja kehittäminen YAMK -koulutuksen opiskelija Laura Strömbergin opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kotimaisten kasviöljyjen soveltuvuutta palmuöljyn korvaajina emulsiossa. Vertailussa mukana olivat rypsi-, hamppu- ja pellavaöljy. Tarkoituksena oli selvittää öljyjen rakenteellisia ominaisuuksia ja säilyvyyttä emulsiossa. Kehittämistyönä suunniteltiin ja valmistettiin kahdeksan emulsiota, joille tehtiin kuukauden mittainen säilyvyyskoe.

Vastuullisesti tuotetut raaka-aineet ajankohtaisia kosmetiikassa

Työn taustalla toimi Laurea-ammattikorkeakoulun selvityshanke ”Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa”, jossa selvitettiin voisiko muiden kotimaisten teollisuuden alojen, kuten elintarviketeollisuuden, sivuvirtoja hyödyntää kosmetiikan raaka-aineina.

Kehittämistyön aihe ja sen tarpeellisuus nousivat hankkeen parista, sillä kotimaisille raaka-aineille riittäisi kysyntää. Raaka-aineiden saatavuuden ja tuotantotapojen läpinäkyvyyden kannalta kotimaisten vaihtoehtojen lisääntyvä hyödyntäminen olisi eduksi luonnonvarojen säilymiselle ja ympäristön liikakuormituksen ehkäisyyn.

Tietoperustassa käsitellään kestävän kehityksen teemaa, kasviöljyjen rakenteita ja prosessointia sekä emulsioiden valmistusta ja säilyvyyttä. Teoreettisen viitekehyksen ja kehittämistyön tavoitteena oli löytää palmuöljylle kestävämpiä vaihtoehtoja kotimaisista öljykasveista ja niiden sivuvirroista.

Työssä kartoitettiin kotimaisen rypsi-, hamppu- ja pellavansiemenöljyn kemiallisten rakenteiden vaikutusta öljyjen ominaisuuksiin ja säilymiseen. Lisäksi testattiin hamppuöljyn tuotannosta sivuvirtana muodostuvaa sakkaa osana emulsiota. Raaka-aineiden toimivuutta ja säilyvyyskokeen tuloksia verrattiin palmuöljyä sisältävään emulsioon.

Kotimaisissa öljykasveissa hyödyntämätöntä potentiaalia

Tutkimuksessa keskityttiin käytännön ongelman ratkaisuun konkreettisen tuotoksen avulla. Työssä hyödynnettiin kehittämismenetelmänä tuotekehitysprosessia. Prosessin tuotoksena syntyi kahdeksan emulsiota, joiden ominaisuuksia arvioitiin säilyvyyden, rakenteen ja ihotuntuman perusteella.

Tulokset käsiteltiin aistinvaraisen arvioinnin avulla. Tehtyjen tutkimusten pohjalta saatiin tietoa kotimaisten öljykasvien soveltuvuudesta kosmeettiseen emulsioon sekä niiden stabiilisuudesta kuukauden mittaisessa säilyvyyskokeessa. Lisäksi saatiin tietoa, kuinka öljyt vertautuvat palmuöljyyn.

Yhteenvetona tutkimustuloksista voidaan todeta, että kotimaiset öljyt pärjäsivät säilyvyyskokeessa hyvin, ja erityisesti puhdistettuina niissä on potentiaalia palmuöljyn korvaajina emulsiossa. Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää kosmetiikan tuotekehitystyössä.

Jatkossa kehittämistyötä voidaan laajentaa vastaavasti muihin kasviöljyihin, sivuvirtoihin, tuotemuotoihin tai jatkojalostaa palmuöljyn ja muiden kasviöljyjen johdannaisten tutkimiseen.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja

Laura Strömberg
Kosmetiikka-asiantuntijuuden johtaminen ja kehittäminen, YAMK
linkedin.com/in/laura-stromberg/