Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Apteekeissa työskentelevien kosmetologien toimenkuvan kehittäminen

Tiina Erlin ja Päivi Ratilainen tutkivat opinnäytetyössään, miten apteekissa työskentelevien kosmetologien toimenkuvaa voisi kehittää.

Estenomiopiskelija työskentelemässä laboratoriossa.

Apteekeissa työskentelee kosmetiikan ja ihonhoidon asiantuntijoina kosmetologeja. Usein apteekin arjessa kosmetologit työskentelevät kuitenkin kassalla tai hyllyttävät tavaraa, eikä heidän ammattitaitoaan hyödynnetä riittävästi kosmetiikan myynnissä. Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittämisen ja johtamisen-YAMK-koulutuksen opiskelijoiden Tiina Erlinin ja Päivi Ratilaisen opinnäytetyössä on tunnistettu palvelumuotoilun keinoin apteekissa työskentelevien kosmetologien toimenkuvan kehityskohteita. Opinnäytetyön tarkoituksena on etsiä keinoja kehittää kosmetologin neuvonta- ja hoitolapalveluita apteekin liiketoimintaa edistäviksi.

Erlin ja Ratilainen tutkivat eri sidosryhmien, kuten kosmetologien, apteekkareiden, asiakkaiden ja maahantuojien näkemyksiä kosmetologien roolista kosmetiikan myyntityössä apteekissa sekä erilaisia palvelumahdollisuuksia. Työ on toteutettu vuonna 2020 vallinneen koronapandemiatilanteen olosuhteissa, mikä on vaikuttanut suoraan mahdollisuuksiin suorittaa työn tutkimusmenetelmiä kentällä. Menetelmiä on muokattu työn toteuttamiseksi turvallisesti. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Farenta, joka on lääkealan monipuolinen toimija ja henkilöstöä vuokraava yritys.

Apteekki kosmetologien tunnettuus vähäistä

Kosmetologin tutkinto ei yksinään riitä apteekin kosmetologipalvelukonseptin johtamiseen menestyksekkäästi, vaan vaatii tueksi markkinointi- ja liiketoimintaosaamista. Tuloksellisuuden ja menestymisen kannalta on tärkeää, että kosmetologilla on riittävästi liiketoiminta- ja myyntiosaamista.  Asiakkaan kohtaamiseen, myyntiprosessiin sekä tarpeiden kartoittamiseen tarvittaisiin kosmetologeille myös lisää koulutusta. Näitä aiheita ei kuitenkaan käsitellä riittävästi kosmetologin koulutuksessa, ja jos apteekissa ei ole entuudestaan vahvaa markkinointi- ja myyntiosaamista, tulisi näiden asioiden kouluttamiseen käyttää tarvittaessa apuna esimerkiksi ulkopuolista konsulttia.

Kosmetologien tunnettuus ja erottuminen muista apteekin työntekijöistä on heikkoa, eivätkä asiakkaat useinkaan tiedä, että apteekeissa työskentelee kosmetologeja. Kosmetologin brändääminen apteekissa ja mainostaminen esimerkiksi apteekin sosiaalisessa mediassa on usein vähäistä. Apteekin nykyisten kosmetologipalveluiden näkyvyyden laajentamista sekä niiden uudistamista ja kehittämismahdollisuuksia kannattaisikin suunnitella apteekeissa laajemmin. Kosmetologien hoitolapalveluita olisi esimerkiksi mahdollista laajentaa erilaisista ihoanalyyseista ja ihonhoidon neuvontapalveluista varsinaisiin hoitolahuoneessa tehtäviin hoitoihin asti.

Kosmetologipalveluiden suunnittelu taloudellisesti kannattavaa

Opinnäytetyö antaa suuntaviivoja apteekeille kehittää ja uudistaa kosmetologin toimenkuvaa, joilla pyritään kosmetiikan myynnin edistämiseen kosmetologien ammattitaitoa hyödyntämällä. Apteekin kosmetologipalvelukonseptin strateginen suunnittelu pohjautuen asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin, sekä apteekin arvoihin on olennaista kosmetologipalveluiden menestymisen kannalta. Apteekin kosmetologikonseptia tulee myös johtaa, jotta se olisi apteekin strategiaa tukeva. Opinnäytetyön johtopäätösten avulla kosmetologien työnkuvaa voisi kehittää esimerkiksi muissakin kosmetiikkaa myyvissä liikkeissä, hoitoloissa ja klinikoilla. Huolellisesti suunniteltu kosmetologipalvelukonsepti on apteekille taloudellisesti kannattava ja sen liiketoimintaa edistävä.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Tiina Erlin ja Päivi Ratilainen
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen
Estenomi (YAMK)
puh. +358 44 374 0082, +358 40 502 7690