Siirry sisältöön

Työn opinnollistaminen: opintopisteitä työnteosta

Seure ja Laurea kehittävät yhteistyötä työn opinnollistamisessa.

Uutinen 13.3.2018

Seure Henkilöstöpalvelut ja Laurea tiivistävät yhteistyötään. Tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille entistä joustavampia mahdollisuuksia työskennellä opintojen ohessa ja hyödyntää työssä hankittua osaamista opinnoissa.

Seure Henkilöstöpalvelut tarjoaa verkostojensa kautta Laurean sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoille jopa satoja eri työkohteita pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta.

Osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa

- Opiskelijoilla on Seuren kautta mahdollisuus työllistyä ja tutustua seudun työnantajiin helposti. Seure toimii linkkinä opiskelijoiden ja sote-alan työpaikkojen välillä, palvelutuotantojohtaja Jenni Heinonen Seuresta kertoo.

Työn opinnollistaminen eli TOPI  tarkoittaa Laureassa käytössä olevaa prosessia, jonka avulla opiskelija voi hyödyntää työssä hankkimaansa osaamista. Tämä osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa.

– Suuri osa opiskelijoistamme joka tapauksessa työskentelee opintojensa ohessa, ja TOPI mahdollistaa sen, että tehty työ ei mene opintojenkaan näkökulmasta hukkaan, kuvailee kehittämispäällikkö Johanna Lahti Laureasta.

Kun opiskelija tunnistaa työssään osaamista, joka sisältyy opetussuunnitelman moduuleihin tai opintojaksoihin, hän voi sopia kyseisen opinnon suorittamisesta työn opinnollistamisen kautta. Työn kautta opinnollistettavaksi sopivat periaatteessa mitkä tahansa ammattikorkeakoulun opintojaksot. Hyviä esimerkkejä ovat Lahden mukaan palvelujen kehittämiseen liittyvät opintojaksot, täydentävän osaamisen opintojaksot tai harjoittelut.

Oppia aidossa työympäristössä

- Aidossa työympäristössä tapahtuva oppiminen on myös opiskelijan kannalta motivoivaa, mutta se voi myös auttaa opiskelijaa saamaan haastavampia työtehtäviä ja sitä kautta näyttämään osaamistaan työssään, Lahti pohtii.

Näiden näytönpaikkojen järjestämisessä Seure haluaa opiskelijoita ja Laureaa auttaa. Alati muuttuvassa työelämässä monipuolinen kokemus ja valmiudet jatkuvasti omaksua uutta ovat tarpeen. Työ Seuressa tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia kartuttaa tarvittavia taitoja.

– Meillä voi työskennellä paitsi perinteisissä sosiaali- ja terveydenhuollon työkohteissa, kuten sairaaloissa, myös sadoissa pääkaupunkiseudun kouluissa ja päiväkodeissa. Myös niissä on tarjolla tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon osaajille, esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisten lasten parissa, Heinonen kertoo.

Kun opiskelija jo opiskellessaan tutustuu monipuolisesti alan töihin, hänellä on valmistuessaan jalka jo monen työpaikan oven välissä. Eri työpaikkoihin tutustumalla opiskelija voi myös entistä paremmin hahmottaa, mikä häntä motivoi ja kiinnostaa.

Seuressa opiskelija voi sovittaa työtä ja opiskelua joustavasti yhteen. Tarjolla on eripituisia työsuhteita osa- ja kokoaikaisesti alkaen yhden työvuoron mittaisista keikoista.

Työn opinnollistamisen ABC:

  • Opiskelijan työssään hankkima osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa.
  • Opiskelija seuraa dokumentoinnin avulla oppimistaan suhteessa opinnollistettavan kokonaisuuden tavoitteisiin.
  • Itsearvioinnin lisäksi opiskelijan oppimista arvioi hänen ohjaajansa Laureassa sekä mahdollisesti myös työnantajan edustaja.
  • Työn kautta opinnollistettavaksi sopivat lähes mitkä tahansa ammattikorkeakoulun opintojaksot.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on pääkaupunkiseudun kaupunkien ja niiden osakeyhtiöiden sekä HUS:n yhteinen henkilöstöpalveluyhtiö. Seuren kokonaisvaltaisilla henkilöstöratkaisuilla varmistetaan laadukkaat julkiset palvelut sekä työelämä, jossa työntekijä on osaamistaan vastaavassa työssä.

Seure välittää työntekijöitä pääkaupunkiseudulla yli 3000 työkohteeseen, kuten sairaaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Päivittäin kaupunkilaisten arkea auttamassa työskentelee noin 1600 seurelaista. Vuosittain noin 10000 työntekijää työskentelee Seuren kautta. Seure rekrytoi vuodessa noin 4000 eri alojen osaajaa.

Lisätietoja: