Siirry sisältöön

OpintoCoachin avulla uutta osaamista yrityksille

Laurean kehittämä OpintoCoach-palvelu tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden kehittää henkilöstönsä osaamista henkilökohtaisesti rakennetuilla, yksilöllisillä opintopoluilla.

SOLin Tiina Moisala, Marjukka Ruohoranta ja Merja Oljakka sekä Laurean opintocoach Birgit Aurela

Laureassa pilotoitu uusi, yrityksille suunnattu OpintoCoach-palvelu tarjoaa opinto-ohjausta, sparrausta ja tuutorointia oman osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille työntekijöille. Mukaan ilmoittautuvien yritysten henkilöstöllä on mahdollisuus saada ohjausta 60 opintopisteen suorittamiseen avoimen ammattikorkeakoulun puolella, minkä jälkeen he voivat hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijoiksi.

Toistaiseksi ainoana virallisena opintocoachina työskentelee Laurean yliopettaja Birgit Aurela. Hän on toiminut monimuotoryhmien tuutorina liiketalouden koulutuksessa jo useamman vuoden ajan ja ollut lisäksi kehittämässä osaamisen näyttöjä, joten hän oli luonteva valinta coachin rooliin.

- Olen opiskelijoille eräänlainen personal trainer. Tehtävänäni on helpottaa opiskeluun liittyvää byrokratiaa, sekä tietenkin toimia ihan perinteisenä tuutorina. Hoidan muun muassa opintojaksoilmoittautumiset, ja annan tarvittaessa tukiopetustakin. Töitä on tehty erityisesti sen eteen, että jokaiselle opiskelijalle löytyisi juuri ne parhaiten hänen uraansa palvelevat opinnot, Aurela kertoo.

Korkeampaa koulutusta esimiestasolle

Ensimmäinen pilottiin mukaan lähtenyt yritys oli SOL Palvelut Oy. Siivous-, toimitila-, kiinteistö- ja turvallisuus- sekä pesulapalveluita ja henkilöstövuokrausta tarjoava yritys työllistää Suomessa noin 10 000 työntekijää ja kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti yrityksen sisäisissä koulutuksissa sekä yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa.

- Asiakkaiden parista nousi kuitenkin esiin toive ja tarve, että päällikkö- ja johtotasolla tarvittaisiin korkeampaa koulutusta. Myös liiketoimintajohtomme oli samaa mieltä ja kannusti henkilöstöään mukaan tähän koulutukseen, SOLin henkilöstön koulutuksesta ja kehittämisestä vastaava johtaja Merja Oljakka kertoo.
- Liiketoimintajohtajat valitsivat mukaan lähtevät opiskelijat. Heiltä vaadittiin ennen kaikkea motivaatiota sekä sitoutumista opiskeluun työn ohessa - kaikilla valituilla oli takanaan jo pitkä ura SOLin työntekijänä. Yhdessä Birgit Aurelan kanssa suunnittelimme opintopolut ja –toteutustavat ja jokaiselle räätälöitiin oma henkilökohtainen opintokokonaisuus.

Mukaan valittiin 17 palvelujohtajaa ja –päällikköä sekä esimiestason työntekijää eri koulutustaustoista: joukkoon kuuluu muun muassa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä siivousteknikon erikoisammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä. OpintoCoachin avulla kaikki tähtäävät nyt liiketalouden tutkinto-opiskelijoiksi ja sitä kautta tradenomeiksi.  

Erilaiset opiskelumallit tutuiksi

Opiskelijat suorittavat kevään aikana muun muassa kehittämisprojektin omalle yritykselleen. Projektityöskentelyn ja satunnaisten lähiopetuspäivien lisäksi opiskelijat ovat tutustuneet myös verkko-opiskeluun.

Hotellipiirin palvelupäällikkönä työskentelevä Tiina Moisala on yksi mukaan valituista opiskelijoista. Siivousteknikon erikoisammattitutkinnon suorittanut Moisala kertoo miettineensä jatkokoulutusta jo pitkään:
- Olen aina ollut kiinnostunut kehittämään itseäni. Projektiopinnot ovat olleet kaikista mielenkiintoisimpia. Vaikka olemme kaikki töissä samassa organisaatiossa, olemme jakautuneet niin laajalle alueelle, ettemme juuri tunne toisiamme. Projektien myötä olen tutustunut ihan mahtaviin kollegoihin, Moisala iloitsee.

Myös palvelupäällikkö Marjukka Ruohoranta on kokenut opiskelumallin toimivaksi:
- Projektiopiskelun ansiosta olen alkanut kiinnittää enemmän huomiota omaan ajankäytön hallintaan. Keskittymiskykyni on parantunut, koska uuden oppiminen ja sisäistäminen vaatii jatkuvaa keskittymistä. Tämä on selkeyttänyt omaa työskentelyäni.

Opiskelijat myöntävät opintojen teettäneen töitä jopa odotettua enemmän, mutta työtaakan keventyneen rutiinin löytyessä. Asiakkuusjohtajana työskentelevä Kirsi Karhu toteaa verkko-opiskelun olleen hänelle täysin uutta ja perehtymisen eri verkkoalustoihin, kuten Eliademyyn ja Optimaan, vieneen hieman aikaa. Aurelan tuella opinnot ovat kuitenkin edenneet sujuvasti.

- Eräs yrityksemme sisäisessä esimieskoulutuksessa oleva tuskaili, ettei millään jaksaisi opiskella ja aikoo kohta lopettaa. Kun kerroin opiskelevani itsekin, sain hänetkin innostumaan. Että jos sinäkin onnistut, niin kyllä sitten minäkin! naurahtaa Moisala.

Oletko kiinnostunut kehittämään henkilöstösi osaamista samankaltaisella mallilla? Lue lisää palvelusta.

Lisätietoja:

  • Pauliina Nurkka
  • Johtaja
  • Pauliina.Nurkka@laurea.fi
  • Puh (09) 8868 7885
  • Pauliina vastaa opiskelijoiden ohjauksen, urapalveluiden, opiskeluhyvinvointia ja opiskelukykyä tukevien palveluiden sekä pedagogisen kehittämisen johtamisesta.