Siirry sisältöön

Avoimen AMK:n ohjauspalvelut

Jatkuvan oppimisen toimintamallien ja sisältöjen kehittäminen on nostettu strategiseksi osa-alueeksi Laurea-ammattikorkeakoulussa. Laurean päämääränä on olla osaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla. Lähivuosina tavoitteena on lisätä muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen tarjontaa.

Tutustu ratkaisuun

Yhteiskunnan jatkuva oppiminen on tunnistettu kriittiseksi muutoshaasteeksi Laurea-ammattikorkeakoulun strategiassa 2030. Kriittiseen muutoshaasteeseen vastaamiseksi vuoden 2020 alusta Laureassa käynnistettiin kriittinen muutoshanke, jossa muun muassa rakennetaan työelämän tarpeista nousevia moduulipohjaisia osaamiskokonaisuuksia. Tämän rinnalla kehitämme avoimen ammattikorkeakoulun ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä päivitämme väyläopintojen tarjontaa kohtaamaan alueellisia tarpeita paremmin.

Jatkuvan oppimisen kehittämistyö näkyy jo Laurean tulosmittareissakin. Vuonna 2020 Laurean avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusten määrä lähes kaksinkertaistui vuoteen 2019 verrattuna ja nousi yli 41.000 opintopisteeseen. Tämä on toiseksi suurin avoimen AMK:n opintopistemäärä kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen joukossa. (Lähde: Laurea Journal) Vuonna 2019 avoimessa AMK:ssa oli opiskelijoita reilu 1200. Vuonna 2020 avoimen AMK:n opiskelijamäärä nousi reiluun 3700 opiskelijaan ja vuoden 2021 kevään aikana avoimessa AMK:ssa opiskelee jo 4000 opiskelijaa. (Lähde: Pepperi)

Laureassa on haluttu panostaa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ohjaukseen, jonka myötä syksyn 2020 lopulla avattiin mahdollisuus varata matalalla kynnyksellä henkilökohtainen ohjausaika avoimen AMK:n verkkosivujen varauskalenterin kautta. Varauksen yhteydessä on mahdollista tarkentaa esimerkiksi omia tavoitteita tai kertoa itsestään sekä esittää jo etukäteen ohjaajalle kysymyksiä. Tarkentavien tietojen avulla ohjaaja pystyy valmistautumaan tapaamiseen ja mahdollistamaan monipuolisemman ohjauskokemuksen. Tapaamiseen voi tulla myös vain keskustelemaan, mikäli kiinnostus opintoja kohtaan on herännyt. Ohjausajan varaamisen lisäksi yhteydenottoa ja kysymysten esittämistä on haluttu madaltaa yhteydenottolomakkeella, keskiviikkoisin olevalla puhelinajalla sekä avoimen AMK:n sivuilla esiin pomppaavalla ChatBot Piillä. Näiden lisäksi avoimen AMK:n sähköpostin kautta saa neuvontaa ja ohjausta.

Ohjauspalvelu on vastannut tuen ja ohjauksen tarpeeseen, mutta myös avartanut ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille heidän mahdollisuuksiaan. Palaute on ollut positiivista, jonka myötä ohjauspalvelun tarjoamista halutaan jatkaa. Avoimen AMK:n verkkosivujen varauskalenterin kautta on tähän mennessä varattu yli 80 kpl ohjausvarauksia. Aikoja on monipuolisesti tarjolla, usein jo samalle viikolle!

Avoimen AMK:n ohjauspalvelut ovat yksi Palveluteko 2021-finalistimme. Palvelutekojen, Pedagogisten tekojen ja TKI-tekojen esiin nostamisella haluamme tuoda esiin Laurealaista työtä, jota ylpeydellä teemme. Tutustu muihin tekoihimme tai äänestä Avoimen AMK:n ohjauspalvelut Palveluteoksi 2021 alta.

Tutustu kaikkiin palvelutekoihin »

Lisätietoja: