Siirry sisältöön

CREAR-arviointiväline pähkinänkuoressa

CREAR on digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline ohjauksen, opetuksen ja opiskeluhuollon asiantuntijoille. CREAR:n avulla voidaan tarkastella yksilön elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti.

CREAR soveltuu opettajille, ohjaajille ja oppilaitosten muille asiantuntijoille yksilöohjaus-, pienryhmä- ja luokkatilanteissa käytettäväksi. Välinettä voivat käyttää myös muut neuvonta- ja ohjauspalveluita tarjoavat toimijat omien asiakkaidensa kanssa.

CREAR-arviointiväline tukee sitä, että jokainen meistä voisi onnistua elämässään ja osallistua täysipainoisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. CREAR on kehitetty vahvistamaan yksilöiden hyvinvointia, toimijuutta ja resilienssiä ja se perustuu tutkimukseen ja teoreettiseen mallinnukseen.

Haasteellisissa olosuhteissa resilienssin merkitys korostuu. Resilienssi vahvistaa ja auttaa meitä selviytymään paremmin epävarmuutta aiheuttavista tilanteista sekä pääsemään yli vastoinkäymisistä elämän eri osa-alueilla. 

Tutustu CREAR-työkaluun

CREAR-arviointiväline soveltuu moniin erilaisiin käyttötilanteisiin ohjaus- ja opetustyön arjessa. Se auttaa tunnistamaan hyvinvointiin ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä samanaikaisesti viidellä eri osa-alueella:

  • opiskelu
  • ajankäyttö ja suunnitelmallisuus
  • hyvinvointi
  • urasuunnittelu
  • työllistyminen

CREAR antaa nopeasti ja luotettavasti kokonaisvaltaisen kuvan yksilön sen hetkisestä tilanteesta. Tuloksen perusteella arvioidaan tuen tarve ja tehdään ohjattavan asiakkaan kanssa suunnitelma tulevista toimenpiteistä.

 

crear-osa-alueet.png

CREAR helpottaa asiakastyön ohjaus- ja tukiprosesseja

CREAR on jo päivittäinen työkalu monissa suomalaisissa oppilaitoksissa sekä osa muiden neuvonta- ja ohjauspalveluiden asiakastyötä Suomessa.

”CREAR on mainio väline opinto- ja uraohjaustyössäni esimerkiksi tilanteessa, jossa tuntuu, että emme ohjattavan kanssa jostain syystä pääse eteenpäin hänen asiassaan. Ohjaustilanteessa CREAR:n käyttö antaa sekä minulle että ohjattavalle aikaa tarpeelliselle pohdinnalle. Käytän CREAR:a tarpeen mukaan orientoivana ennakkotehtävänä ennen ohjaustapaamista.”
Petra Karvonen, opinto-ohjaaja, Keuda

 

”Käytän CREARia apuna erilaisissa ohjaustilanteissa opiskelijoiden kanssa. Voin CREARilla kartoittaa opiskelijan tilanteen kokonaisvaltaisesti, sillä väline käsittää muutakin kuin pelkät opiskelutaidot. CREAR sopii hyvin työkaluksi HOKSin teossa, kun haastattelen opiskelijoita heti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijoiden on helppo vastata CREARiin. Vastauksia voin hyödyntää ohjauskeskusteluissa ja niiden perusteella voin myös miettiä, tarvitsisiko opiskelija oppilashuollon palveluja.”
Paula Pisano, opinto-ohjaaja, Osao

Väline tekee näkyväksi vastaajan voimavaroja, mutta myös asioita, jotka voivat hänen kohdallaan edellyttää tukitoimia. CREARista saadun tuloksen ja siitä käydyn ohjauskeskustelun perusteella on mahdollista tarjota oikea-aikaista ja oikein kohdennettua apua.

Lisätietoa CREAR-arviointivälineestä

CREAR-arviointivälineestä ja sen käytöstä kerrotaan tarkemmin verkossa vapaasti saatavilla olevassa käsikirjassa, joka on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 

CREAR-arviointivälineeseen, käyttöön ja tausta-ajatteluun on mahdollista tutustua Laurean avoimen ammattikorkeakoulun kautta tarjolla olevilla verkon kautta suoritettavilla MOOC-kursseilla. Kurssit julkaistaan syyskuussa 2021.

Kolme yhden opintopisteen laajuista itseopiskelukurssia esittelevät arviointivälineen, opastavat sen käyttöön ja perehdyttävät sen perustana oleviin teoreettisiin käsitteisiin.

  • CREAR-peruskurssi
  • CREAR eteenpäin -kurssi
  • CREAR-taitajakurssi

Kun suoritat MOOC-kurssit, saat niistä jokaisesta digitaalisen osaamismerkin. Kaikki kolme kurssia suoritettuasi, olet pätevä toimimaan CREAR-kouluttajana.

Sinä ja CREAR

Oletko kiinnostunut kokeilemaan CREAR:a omien asiakkaidesi kanssa? Toivotko mahdollisesti tarkempaa perehdytystä CREAR:n käyttöön? Tai onko sinulla kollegoita, jotka saattaisivat olla halukkaita tutustumaan CREAR:iin?

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Kerromme mielellämme lisää CREAR:sta ja siitä, kuinka voimme olla sinulle avuksi välineen käyttöönotossa.

Kiitos aktiivisuudesta! Olemme sinuun yhteydessä pian.

Haluan, että minulle lähetetään lisätietoa Crear-työkalusta ja sen hyödyntämisestä organisaatiossani.