Siirry sisältöön

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR

Resilienssi ja tulevaisuususko RETU -hankkeessa kehitetty digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR on tarkoitettu varhaisen tunnistamisen työkaluksi ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuollon asiantuntijoille. Helppo- ja nopeakäyttöinen CREAR soveltuu ohjauksen ja neuvonnan työkaluksi asiakastyöhön.

Tutustu ratkaisuun

TKI-innovaation tausta

Opiskelijoiden hyvinvoinnin, toimijuuden ja resilienssin vahvistamiseksi on Laurean koordinoimassa Resilienssi ja tulevaisuususko RETU -hankkeessa (ESR, 2018–2020) kehitetty digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR. Se on tarkoitettu varhaisen tunnistamisen työkaluksi ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuollon asiantuntijoille sekä muille tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden ammattilaisille.

TKI-innovaation kuvaus

CREAR auttaa tunnistamaan hyvinvointiin ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä ja sen avulla saadaan nopeasti ja luotettavasti kokonaisvaltainen kuva ihmisen sen hetkisestä tilanteesta. Tuloksen perusteella arvioidaan ohjauksen ja mahdollisen muun tuen tarve. 

CREAR soveltuu ohjauksen ja neuvonnan työkaluksi asiakastyöhön erityisesti toisen ja korkea-asteen oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä sekä TE-palveluissa. CREAR on helppo- ja nopeakäyttöinen ja sen antama tulos tekee oppijan/asiakkaan voimavarat ja kehittämiskohteet näkyviksi. CREAR toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä selkokielellä (suomi).

CREAR-välineen kehittämistyön taustalla on Helena Kasurisen tekemä mittava tutkimustyö opiskelijoiden hyvinvointiin ja tulevaisuususkoon vaikuttavista tekijöistä (= Laurean Toteemi-hanke , jossa Helena oli tutkijana vuosina 2017-2019). Helena on CREAR-välineessä onnistuneesti yhdistänyt tutkitun tiedon teoreettiseen mallinnukseen opiskelijoiden toimijuudesta, toimintakyvystä, resilienssistä ja hyvinvoinnista sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaidoista. 

Mikä TKI-innovaatiossa on ainutlaatuista?

CREARin helppokäyttöisyys (mobiili, internet) on tehnyt välineestä suositun. CREAR onkin otettu erinomaisesti vastaan suomalaisissa oppilaitoksissa (erityisesti ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut), TE-hallinnon palveluissa ja Suomen puolustusvoimissa (varusmiesten opintoneuvonta).

CREAR on herättänyt kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella, mm. Helena Kasurisen ja Mika Launikarin artikkeliehdotus CREARin käytöstä ohjauspalveluiden seurannan ja arvioinnin kehittämisessä on hyväksytty Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (= EU-virasto Cedefop www.cedefop.europa.eu) loppuvuodesta 2021 ilmestyvään EU-tasoiseen englanninkieliseen julkaisuun. Myös Euroopan komission Työllisyyden pääosasto on noteerannut CREARin. Laureassa tehdään paraikaa töitä CREARin kaupallistamisen eteen, sillä välineessä on merkittävää liiketoiminnallista potentiaalia.

Lisätietoja: