Siirry sisältöön

Lähipiirirekisterin tietosuojaseloste

Tässä ilmoituksessa kuvataan, miten henkilötietoja käsitellään Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n lähipiirirekisterissä.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä.

Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 Vantaa

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Vararehtori (Tukipalvelut) Kimmo Hannonen, kimmo.hannonen(at)laurea.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Kerätään lähipiirirekisterin ylläpitämiseksi 

Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella 

  • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

Kerättävät henkilötiedot:

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, Laurean johtosäännössä mainitut vararehtorit ja muut johtajat. Edellisten puolisot, avopuolisot, omat ja puolisoiden lapset ja muut huollettavat. 

Nimet, oikeushenkilön nimet, joissa ovat hallituksen tai hallintoneuvoston jäseniä tai varajäseniä, toimitusjohtajina tai tämän sijaisina tai vastaavassa asemassa

Kerättävien henkilötietojen tietolähteet:

Kerätään sähköisellä kyselylomakkeella, jotka osoitetaan hallituksen jäsenille ja johtosäännössä mainituille johtajille.

Henkilötietojen luovutukset:

Tietoja voidaan luovuttaa Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilintarkastajille.

Tietojen siirtäminen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyn kesto:

Henkilön tiedot ylläpidetään rekisterissä niin kauan, kun henkilön katsotaan kuuluvan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n lähipiiriin ja 2 vuotta tämän päätyttyä.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet:

Rekisterin hallinnassa noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Dokumenttia säilytetään Laurea-ammattikorkeakoulun asianhallintajärjestelmässä.

Käytettävät tietojärjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja tarvittaessa käytön rekisteröinnillä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tilassa ja sinne on pääsy vain asianosaisilla. Tilat ovat kulunvalvonnan piirissä.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan seuraavasti:  

  • Rekisteröity voi tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikaista ne tarvittaessa.
  • Rekisteröity voi rajoittaa tietojensa käsittelyä silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden.
  • Rekisteröity voi vastustaa tietojen käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perustella. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevat tehtävän suorittamiseksi.
  • Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. 

Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi