Siirry sisältöön

Vuosikatsaus: yhteiskuntasuhteet

Laurean sidosryhmien tyytyväisyys edelleen erinomaisella tasolla.

Teemu Ylikoski, kehitysjohtaja

Työelämäpainotteisena korkeakouluna Laurean työelämäyhteistyö oli keskeisessä roolissa myös toimintavuonna 2023. Aktiivisia yhteistyökumppaneita oli 850 ja työelämältä Laurealle tulleita toimeksiantoja 1695 kappaletta. Laurea seuraa korkeakoulun työelämäyhteistyötä yhteisellä tietokannalla, johon kirjautuvat tiedot muun muassa projektien, opinnäytteiden ja muun työelämän kehittämisen toimeksiannoista. Se tuottaa tarkkaa tietoa korkeakoulun yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Laureasta valmistuneet opiskelijat eli Laurean alumnit ovat korkeakoululle tärkeä sidosryhmä. Laurean AMK- ja YAMK-alumneja on yhteensä jo yli 35 000. Työelämän osaamisen välittämiseksi Laureassa on toiminut jo yli vuosikymmenen ajan alumniluennoitsijapankki. Se sisältää tiedon alumneista, jotka ovat kiinnostuneita luennoimaan Laureassa. Toimintavuoden aikana luennoitsijapankista löytyi noin 1 000 korkeakoulun alumnia. Yhteistyössä Laurean avainkumppaneiden kanssa alumneille järjestettiin alumniwebinaarisarja työelämän ajankohtaisista teemoista. Vuoden alumnina palkittiin kansainvälistä uraa pelialalla tekevä Pauliina Törnqvist.

Korkeakoulun neuvottelukunnat jatkoivat säännöllistä yhteistyötä. Toimintavuoden aikana painottui etenkin Laurean strategian kehittäminen. Laurean aluekehitystehtävää tukevat kolme alueellista neuvottelukuntaa: Espoo ja Lohja, Keski- ja Pohjois-Uusimaa, sekä Vantaa ja Porvoo. Laurean International Advisory Board tuo laajan ammattitaitonsa Laurean toiminnan strategisen kehittämisen tueksi, etenkin koskien Laurean kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kehittämistä. Laurean Alumni Advisory Board tukee Laurean koulutuksen kehittämistä tuomalla siihen työelämän osaamista ja näkökulmia.

Laurea seuraa yhteistyökumppanien palautteita kyselytutkimuksella, jota on toteutettu vuodesta 2014 alkaen. Kyselyssä seurattavat Laurean strategiset mittarit ovat hyvällä tasolla. Laurean saama kokonaisarvosana oli 4,0 ja kyselyyn vastanneista 78 % oli jo suositellut tai oli valmis suosittelemaan Laureaa lämpimästi. Laureaan tyytyväisiä oli 94 % vastaajista. Kyselyllä seurataan myös Laurean avainkumppanien tyytyväisyyttä, kokemuksia ja odotuksia avainkumppaniohjelmasta. Kyselyn perusteella avainkumppaneiden palaute on hyvällä tasolla. Tyytyväisyys avainkumppaniohjelmaan oli 4,0. Laurean monipuoliset projektit, yhteyshenkilöiden toiminta, opiskelijoiden kanssa yhdessä tekeminen sekä tiivis yhteistyö saavat kiitosta avainkumppaneilta.

Laurean avainkumppanuusohjelma on maksullinen työelämän palvelu, jonka tavoite on syventää Laurean työelämäyhteistyötä ja tukea opiskelijoiden työelämäyhteyksiä. Avainkumppanuusohjelma kiinnosti entistä laajempaa joukkoa työelämän organisaatioita. Toimintavuonna solmimme 21 uutta avainkumppanuussopimusta ja vuoden lopussa avainkumppaneita oli 101 kappaletta.

Yhteiskunnallisen toiminnan ja vaikuttavuuden avainluvut

Aktiiviset kumppanit

 • 2020: 622
 • 2021: 676
 • 2022: 759
 • 2023: 850

Työelämän toimeksiannot

 • 2020: 1378
 • 2021: 1453
 • 2022: 1512
 • 2023: 1695

Avainkumppaneiden kokonaismäärä

 • 2021: 28kpl
 • 2022: 84kpl
 • 2023: 101kpl

Takaisin vuosikatsauksen koontisivulle

Lisätietoja: