Siirry sisältöön

Vuosikatsaus: tki- ja liiketoiminta

Ulkopuolinen T&K-rahoitus kasvoi ennätyslukemiin.

Mari Vuolteenaho, vararehtori (TKI)

Ulkopuolinen T&K-rahoitus kasvoi ennätyslukemiin 8,3 miljoonaan euroon, mikä merkitsee 18 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Kasvua saavutettiin erityisesti ESR-rahoituksessa ja EU-puiteohjelmarahoituksessa, joissa molemmissa rahoitus kasvoi noin neljänneksellä. Kolmessa vuodessa Laurea on onnistunut lähes kaksinkertaistamaan ulkopuolisen T&K-rahoituksen määrän. Viime vuosien luvut ovat 2020: 4,3 MEUR; 2021: 4,7 MEUR; 2022: 7,0 MEUR; ja 2023: 8,3 MEUR. Menestyksen ovat mahdollistaneet asiantunteva hankehakemusten valmistelu sekä upea parantaminen siinä, miten Laurea onnistuu toteuttamaan hanketyön suunnitellussa aikataulussa.

Johtotähtenä TKI-toiminnassamme on sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Karvin myöntämä korkeakoulutuksen Excellence -laatuleima todistaa Laurean poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Karvin arviointiryhmä perusteli valintaa muun muassa Laurean edelläkävijyydellä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja sen toimintatapojen kehittämisessä sekä näytöillä poikkeuksellisen vahvasta TKI-toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Laurean liiketoiminnan liikevaihto laski hieman edellisestä vuodesta. Liiketoiminnan liikevaihto lukuun ottamatta opetusravintola Bar Laurean toimintaa oli vuonna 2023 2,9 miljoonaa euroa. Laurean liiketoiminta koostuu enimmäkseen koulutusviennistä (1,1 MEUR), koulutuspalveluiden myynnistä kotimaahan (1,1 MEUR) sekä Bar Laurean toiminnasta ja muista opiskelijatöistä (yhteensä 400 000 euroa). Lopun liikevaihdon muodostavat muun muassa tapahtumat, avainkumppanuudet, konsultointi ja tarvikemyynti.

Suurin osa Laurean koulutusviennistä on tilauskoulutusta. Vuoden 2023 aikana Kenian Uasin Gishun maakunnan tilaama tilauskoulutus supistui aiemmasta, ja vaikka uusia tilauskoulutushankkeita käynnistyi, kokonaisuutena koulutusviennin volyymi pienentyi vuodesta 2022. Kotimaan koulutuspalveluissa MAPA®-koulutustoiminta (MAPA = management of actual or potential aggression) onnistui kasvattamaan liikevaihtoa, ja MAPA®-tuotteet toivat noin puolet kotimaan koulutuspalveluiden liikevaihdosta.

Laurea on vuodesta 2019 lähtien solminut avainkumppanuuksia, joiden avulla opiskelijoiden työnantajaverkostot vahvistuvat ja laadullinen työllistyminen paranee. Kumppaniverkostoa ylläpidetään tavoitteellisesti, ja aktivoidaan systemaattisesti Laurean tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä liiketoiminnan vahvistamiseksi. Vuoden 2023 lopussa Laurealla oli 101 avainkumppania.

TKI-toiminta vuonna 2023

H2020- ja FP7-hankkeita käynnissä vuonna 2023: 14kpl

Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus 2023: 8,3 MEUR

Hankehakemusten määrä 2023: 160

Takaisin vuosikatsauksen koontisivulle

Lisätietoja: