Siirry sisältöön

Vuosikatsaus: palvelut

Yhteistyöllä vaikuttavuutta oppijoiden parhaaksi.

Kimmo Hannonen, vararehtori (tukipalvelut)

Korkeakoulun tavoitteissa muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonnan volyymin, laadun ja saavutettavuuden merkitys on korostunut. Tätä silmällä pitäen olemme suunnitelleet ja toteuttaneet verkkokaupan muun muassa avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan, liiketoimintana toteutettavan koulutuksen ja muun Laurean toiminnan vaikuttavuuden kannalta merkityksellisten tuotteiden tarjoamiseksi oppijoille. Suuri painopiste projektissa on ollut ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luominen niin, ettei oppijan tarvitse odottaa opintoihinsa liittyvien palvelujen saantia ilmoittautumisen ja mahdollisen maksun jälkeen. Olemme myös pyrkineet automatisoimaan taustaprosessit niin, että henkilöstömme voi keskittyä oppijoiden palvelemiseen.

Oman verkkokaupan rakentamisen ohessa Laurea on osallistunut aktiivisesti koko Suomen korkeakoulukentän yhteiseen Digivisio2030 -hankkeeseen, jossa pääpaino on ollut Opin.fi -nimisen verkkopalvelun rakentamisessa. Tälle alustalle korkeakoulut voivat tuoda jatkuvan oppimisen tuotteita kaikkien oppijoiden saataville. Opin.fi -alustalle mahdollistetaan myös korkeakoulujen yhdessä tuottamien kokonaisuuksien tarjonta. Palveluun tulee sisältymään myös oppijoiden tueksi tekoälypohjainen ohjauspalvelu, joka voi hyödyntää paitsi oppijan omia toiveita, myös kansallisiin järjestelmiin tallennettua koulutushistoriaa. Opin.fi -palvelu lanseerataan vuoden 2025 aikana. Liiketoimintana toteutettavia toteutuksia ei Opin.fi alustalle voi tuoda, mikä korostaa oman verkkokaupan merkitystä.

Laurea on tehnyt Hyvinkään kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen vuoden 2023 aikana ja sen mukaisesti Laurean Hyvinkään kampuksen tilat sijoittuvat tulevaisuudessa Hyvinkään ydinkeskustaan rakennettavaan monitoimihalliin. Tarkoituksena on, että kampuksen tilat tulevat olemaan hyvin saavutettavat, tilatehokkaat ja palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla Laurean toimintoja. Hankkeen toteutuessa vuokrasopimus on sovittu olevan 20 vuoden pituinen, joten tärkeää on myös tilojen muuntojoustavuus. Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on ollut mahdollisuus osallistua tulevan kampusratkaisun suunnitteluun, joka jatkuu hankkeen edetessä.

Luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla ja sen systemaattisella hyödyntämisellä on nykyaikaisen korkeakoulun johtamisessa ja toiminnan tuloksellisessa ohjaamisessa merkittävä rooli. Laurea onkin panostanut tietotuotannon määrätietoiseen kehittämiseen tuloksellisuuden varmistamiseksi sekä laadun ja vaikuttavuuden jatkuvaksi parantamiseksi.

Talouden tunnusluvut

Tuotot

Valtion rahoitus 48.87 M€ (76.1%)

Avustustuotot 11.18 M€  (17.4%)

Liiketoiminta 3.29 M€  (5.1%)

Muut tuotot 0.87 M€ (1.4%)

Kulut

Henkilöstökulut 48.14 M€ (73.8%)

Tilakulut 6.33 M€ (9.7%)

Muut kulut 9.82 M€ (15.0%)

Poistot 0.96 M€ (1.5%)

 

Liiketulos -1.04 M€

Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut olivat 4.49 M€ (Erä sisältää realisoitumatonta arvonmuutosta.)

Takaisin vuosikatsauksen koontisivulle

Lisätietoja: