Siirry sisältöön

Vuosikatsaus: koulutus

Ennätysmäärä tutkintoja valmistui entistä nopeammin.

Katri Ojasalo, vararehtori (koulutus)

Laurean koulutustoiminnan strateginen kehittämistyö jatkui tuloksellisena kriittisissä muutoshankkeissa, joissa luotiin toimintamalleja osaamisperusteisuuden, oppimisen laadun ja opintotehokkuuden vahvistamiseksi, muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen lisäämiseksi sekä korkeatasoisten avointen digitaalisten opintojen saatavuuden laajentamiseksi. Kehittämistyön tuloksena Laureassa suoritettiin vuonna 2023 ennätysmäärä tutkintoja. Edelliseen vuoteen verrattuna AMK-tutkintojen määrä nousi noin 17 % ja ylempien AMK-tutkintojen noin 28 %, mikä oli suurin muutos kaikkien ammattikorkeakoulujen joukossa. Pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksena Laureasta valmistuttiin vuonna 2023 selvästi aikaisempia vuosia useammin tavoiteajassa eli 3,5 vuodessa tai nopeammin. Kaikista vuoden 2023 AMK-tutkinnoista Laureassa suoritettiin 77 % tavoiteajassa, mikä on toiseksi korkein osuus kaikkien ammattikorkeakoulujen joukossa.

Laurean pedagoginen ohjelma julkistettiin lukuvuoden 2023–2024 avajaisissa elokuussa. Pedagoginen ohjelma rakennettiin edellisen lukuvuoden aikana yhteisöllisesti osana Laurean strategista aloitetta korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin ja työn kehittämiseksi. Yhdessä rakennettu pedagoginen ohjelma kirkastaa tahtotilaa laurealaisen pedagogiikan toteutumiseksi, opettajien ja ohjaajien työn muotoiluksi sekä korkeakouluyhteisön pedagogisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen tueksi otettiin käyttöön Fokus Ohjaajan työpöytä Peppi-järjestelmässä. Koulutustoiminnan tiedolla johtamiseen panostettiin myös kehittämällä monipuolisia Power BI -raportteja johtamisen tueksi. Opetushenkilöstön tekoälykoulutukset aloitettiin alkuvuodesta ja kevään aikana valmisteltiin Laurean ensimmäiset tekoälylinjaukset koskien kaikkea Laureassa tapahtuvaa opetus- ja opiskelutoimintaa. Uuden tutkintovastuun mukainen kuntoutuksen ohjaaja -tutkintoon (AMK) johtava koulutus käynnistyi elokuussa 2023.

Avoimina ammattikorkeakouluopintoina ja muina erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden määrä nousi edellisvuodesta yhteensä yli 51 000 opintopisteeseen, mikä on kolmanneksi korkein määrä kaikkien ammattikorkeakoulujen joukossa. Myös korkeakouluyhteistyössä tuotettujen opintopisteiden määrä nousi edellisvuosista noin 8 600 opintopisteeseen. 3AMK-liittouman oppimistoiminnan yhteistyöalueella tarjottiin 28 kolmen ammattikorkeakoulun yhteistä osaamiskokonaisuutta.

Avainlukuja

Opetus

Suoritetut AMK-tutkinnot

 • 2021: 1671
 • 2022: 1594
 • 2023: 1867

Suoritetut YAMK-tutkinnot

 • 2021: 324
 • 2022: 320
 • 2023: 410

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opintopisteet

 • 2021: 49 073
 • 2022: 46 508
 • 2023: 51 140

Opiskelijoiden lukumäärä syyskuussa 2023

 • AMK: 8480
 • YAMK: 1524

Työllistyminen

2019 AMK-tutkinnolla valmistuneet - vuoden 2020 lopussa työllistymisprosentti 93,5%

2020 AMK-tutkinnolla valmistuneet - vuoden 2021 lopussa työllistymisprosentti 96,0%

2021 AMK-tutkinnolla valmistuneet - vuoden 2022 lopussa työllistymisprosentti 96,4%

Vetovoima

Ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohden kevään ja syksyn suomenkielisten koulutusten yhteishaussa. (Huom. englanninkielisissä koulutuksissa kevään ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä hakukohteiden priorisointia.)

Kaikki

 • 2021: 5,34
 • 2022: 3,94
 • 2023: 5,35

AMK

 • 2021: 5,55
 • 2022: 4,10
 • 2023: 4,42

YAMK

 • 2021: 4,33
 • 2022: 3,28
 • 2023: 3,89

Hakijamäärä yhteishaussa yhteensä

(Hakijat, joiden yhtenä hakutoiveena oli Laurean koulutus)

 • 2021: 51 184
 • 2022: 43 671
 • 2023: 55 065

Takaisin vuosikatsauksen koontisivulle

Lisätietoja: