Siirry sisältöön

Vuosikatsaus: henkilöstö

Strategista hyvinvointia ja avoimia uranäkymiä.

Tiina Päivärinne, henkilöstöjohtaja

Laurean henkilöstölle on vuonna 2023 järjestetty koulutusta strategisesti merkittäviksi tunnistetuista teemoista, kuten esimerkiksi kestävästä kehityksestä, tulevaisuusosaamisesta, digipedagogiikasta ja kansainvälisyydestä. Lisäksi vuoden aikana aloitettiin koko henkilöstöä koskeva tekoälyosaamisen vahvistaminen. Kaikkien laurealaisten vuorovaikutusosaamisen kehittymistä tuettiin kolmatta vuotta peräkkäin jatkuvalla LaureaShip- valmennuksella. Esihenkilöiden koulutuksissa on ensisijaisesti hyödynnetty organisaation sisäistä osaamista ja vahvaa yhteiskehittämisen kulttuuria. Tällä tavoin on kehitetty muun muassa TKI-työn johtamista, pedagogista johtamista sekä kokonaisvaltaista kansainvälisyyttä.

Jo aiemmin käyttöön otetun tutkijan urapolun rinnalle rakennettiin vuoden 2023 aikana TKI-henkilöstön urapolku tukemaan TKI-henkilöstön osaamisen kehittymistä. Tutkijoiden urapolulla toteutettiin vuoden aikana ensimmäiset etenemisarvioinnit ja TKI-henkilöstön urapolun osalta on käyty aktiivista keskustelua urapolun tavoitteista, sen tuomista mahdollisuuksista ja avoimuuden merkityksestä urapolkumallin onnistumisen kannalta.

Strategista työkykyjohtamisen mallia on viety eteenpäin osana työkykyjohtamisen ohjausryhmän työtä. Monitasoista yhteistyötä laurealaisten kokonaisvaltaisen työkyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi on tehty niin työterveyspalveluiden tuottajan kuin organisaation eläkevakuuttajan kanssa. Työkykyjohtamisen ohjausryhmälle raportoitiin myös projektista, jolla vahvistettiin työnkuvan muotoilua osana työhyvinvoinnin kehittämistä. Ohjausryhmältä saatiin vuoden mittaan arvokasta palautetta ja kehittämisideoita. Uutena yksittäisenä hyvinvointia ja liikkuvaa elämäntapaa tukevana toimenpiteenä otettiin vuonna 2023 käyttöön työsuhdepolkupyöräetu.

Kansainvälisyyden kehittäminen ja siihen kannustaminen on ollut yksi tärkeä kehityskohde vuoden 2023 aikana. Laurean strategista kansainvälistymistä pohtineen työryhmän jatkotyönä henkilöstöpalveluissa jatkettiin kansainvälisen rekrytoinnin kehittämistä ja Laurean esihenkilöstön tukemista kansainvälistä rekrytointia pohdittaessa. Myös Laureaan tulevaisuudessa saapuvien kansainvälisten työntekijöiden asettautumispalvelut on tarkkaan suunniteltu. Tähän liittyy sekä suomen että englannin kielen kielikoulutustarjonnan vahvistaminen ja aktiivinen markkinointi. Elävää ja konkreettista kansainvälistymistä tarjosi vuonna 2023 usean vuoden tauon jälkeen jälleen Laureassa järjestetty kv-viikko, johon osallistui Laurean nykyisiä ja tulevia kumppaneita noin 20 eri maasta.

Henkilöstön avainluvut

(Tilanne 31.12.2023)

Opetushenkilöstö (yhteensä 354)

 • Vakituiset 323
 • Määräaikaiset 31

TKI-henkilöstö (yhteensä 85)

 • Vakituiset 62
 • Määräaikaiset 23

Muu henkilöstö (yhteensä 242)

 • Vakituiset 210
 • Määräaikaiset 32

Koko Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstö (yhteensä 681)

 • Vakituiset 562
 • Määräaikaiset 102

Henkilöstön koulutus

 • Lisensiaatti 1%
 • Muu 6%
 • Tohtori 12%
 • Alempi korkeakoulututkinto 14%
 • Ylempi korkeakoulututkinto 67%

Henkilöstön ikäjakauma ja keski-ikä

Opetushenkilöstö (keski-ikä 51,1 vuotta)

 • 30v. ja alle: 0,6%
 • 31-45v.: 28,2%
 • 46-55v.: 34,5%
 • 56-60v: 20,3%
 • 61v. ja yli: 16,4%

TKI-henkilöstö (keski-ikä 45,8 vuotta)

 • 30v. ja alle: 2,4%
 • 31-45v.: 47,1%
 • 46-55v.: 34,1%
 • 56-60v: 10,6%
 • 61v. ja yli: 5,9%

Muu henkilöstö (keski-ikä 44,4 vuotta)

 • 30v. ja alle: 13,2%
 • 31-45v.: 40,5%
 • 46-55v.: 25,6%
 • 56-60v: 14,9%
 • 61v. ja yli: 5,8%

Takaisin vuosikatsauksen koontisivulle

Lisätietoja: