Siirry sisältöön

Kestävän kehityksen TKI-hankkeita integroidaan käyttäen kehittämispohjaisen oppimisen (Learning by Developing – LdB) pedagogista menetelmää.

Jatkuvan oppimisen eri toteutusmuodoissa on tarjolla kestävän kehityksen teemoihin liittyviä yksittäisiä opintojaksoja sekä laajempia osaamiskokonaisuuksia. Opiskelijoidemme opinnäytetyöt edistävät laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Takaisin Kiertotalous Living Labin etusivulle

Esimerkki Laurean kiertotalouden koulutustarjonnasta

Allaolevassa taulukossa on Laurean liiketalouden ydinopinnoista löytyvää, kiertotalouteen liittyvää sisältöä. Lisätietoa Laurean koulutustarjonnasta löytyy osoitteesta https://ops.laurea.fi/. Huomaathan, että nämä sisällöt eivät ole Laurean avoimen AMK:n tarjonnassa, vaan ovat tarjolla pelkästään Laurean tutkinto-opiskelijoille.

Moduuli 1 Moduuli 2 Moduuli 3 Moduuli 4
Kiertotalouden peruskäsitteet

Kiertotalous liiketoiminnassa

Kiertotalous liiketoiminnan kehittämisessä

Kiertotalous uran ja tutkimuksen näkökulmasta

Liiketoiminta-osaaminen 10 op (HL00BQ77)

 • Peruskäsitteet kuten kestävä kasvu, kiertotalous
 • Mikä on kestävä liiketoiminta?

 

 

Liiketoiminnan suunnittelu 10 op (HL00BQ79)

 • Kiertotalouden liiketoimintamallit
 • Liiketoimintasuunnitelma projektina; kiertotalousliiketoiminnan käynnistäminen tai kehittäminen

 

 

Service design 10 op (R0216)

 • Kestävä arvonmuodostus
 • Kiertotalouden liiketoimintamallin soveltaminen
 • Kiertotalouden palvelumuotoilu projektina
 • Kiertotalouden palvelukonsepti

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op (YY00BT02)

 • TKI-integraatio: kiertotalous ja palveluliiketoiminta -tutkimusohjelma
 • Kiertotalous -ilmiön tutkimusaiheita tarjolle
Markkinoinnin perusteet 10 op (HL00BQ78)

 • Asiakasymmärrys: Kuluttaja- ja yritysasiakkaiden arvojen muutos
 • Kestävä liiketoiminta yrityksen arvonaProfessional communication in English 5 op (R0243)

 • Kiertotalous ja kestävä kehitys -käsitteet, ajankohtaiset artikkelit
 • Kiertotalous -debatti

 

 

 

Corporate Social Responsibility 5 op (R0217)

 • Kiertotalouden yhteys kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)
 • Systeemiajattelu yhteiskunnassa
 • Kestävä tuotanto
 • Yrityksen vastuullisuus

Projektinhallinta ja viestintä 5 op (R0183)

 • Kiertotalous tehtävissä ja lähteissä
 • Kiertotalousteemat viestinnässä
 • Master mahdollistaa kiertotalous- ja vastuullisuusprojektien ja toimeksiantojen toteuttamisen

 

Svenska för tradenomer 5 op (R0013)

 • Kiertotalous ja kestävä kehitys -käsitteet, ajankohtaiset artikkelit

Laskentatoimi 10 op (HL00BQ80)

 • Kiertotalousratkaisut budjetoinnissa ja vertailulaskelmissa

 

 

Digital marketing & Sales 10 op (HL00BQ81)

 • Kiertotalousyrityksiä esimerkeissä
 • Vastuullisuus ja tietosuoja digimarkkinoinnissa

Opinnäytetyö 15 op (R0045)

 • ONT-ohjeistukseen kestävyys- ja kiertotalousvaikutukset
 • Kiertotalousteemaiset ONT-aiheet
 • Eettiset suositukset

Yritysjuridiikka 5 op (HL00BN46)

 • Yrityksen toiminnan vastuullisuus ja velvollisuus ottaa selvää voimassa olevasta lainsäädännöstä sekä ohjeiden noudattaminen, myös kiertotalous


Johtaminen ja esimiestyö 5 op (HL00BT79)

 • Vastuullinen ja eettinen johtaminen

 

 

 

 

 

Data-driven decision making 5 op (HL00BQ82)

 • Kiertotalous strategiana
 • Kiertotalouden strategiapeli

  

Opiskelijasta asiantuntijaksi 5 op (YY00BN52, YY00BN53, YY00BN54)

 • Oman toiminnan ja valintojen pohdinta eettisyyden ja kestävyyden näkökulmasta
 • Yhteiskunnan osaamisvaateet: tarve kiertotalousosaajille - osaamistarpeet huomioitu

 

Muuta Laurean ulkopuolista kiertotalouden koulutustarjontaa

Ilmastoyliopisto/Climate University

Aalto-yliopisto

3AMK

HAMK

Moocit

Kestävä Laurea

Olemme määritelleet strategiassamme korkeakoulun valintoja ohjaavaksi teemaksi kestävän kehityksen. Tarkastelemme arvojemme mukaista vaikuttavuutta, vastuullisuutta ja avoimuutta laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta ja huomioimme kaikessa toiminnassamme niin ekologiset, sosiaaliset kuin taloudellisetkin vaikutukset.


Kestävä Laurea

Lisätietoja: