Siirry sisältöön

Kestävät kampukset

Laurea pyrkii siihen, että sen kampukset ovat tehokkaassa käytössä, käyttäjille viihtyisiä, tarkoituksenmukaisia, energiaviisaita ja ympäristöystävällisiä. Haluamme kiinteistöjen ja toimitilojen olevan toiminnan, ympäristön ja yhteiskunnan resurssien käytön kannalta vastuullisia ja kestäviä. Seuraamme tilojen käyttöasteita ja käyttäjien kokemuksia, ja kehitämme tiloja ja erilaisia ratkaisuja toiminnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Mitä tavoittelemme

 • Kannustamme ja mahdollistamme käyttäjiä toimimaan kampuksilla kestävästi (esim. lajittelu, ruokahävikin minimoiminen, energiansäästö, ilmoittaminen havaituista vioista).
 • Vähennämme kampusten energiankulutusta ja parannamme kampusten energiatehokkuutta.
 • Käytämme uusiutuvan energian lähteitä kampuksilla.
 • Varmistamme kestävillä hankinnoilla, sekä hyvällä huollolla ja ylläpidolla pintojen, kalusteiden, taloteknisten laitteiden ja rakennusten pitkän elinkaaren.
 • Edellytämme kestävää kehitystä edistäviä kriteerejä kumppaneilta hankkiessa kiinteistön siivoukseen, huoltoon, isännöintiin, ravintolatoimintaan ja muuhun ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvissä palveluissa. Näitä seurataan yhdessä.
 • Suosimme mahdollisuuksien mukaan korjaus- ja uudistuspalveluja kalusteiden elinkaaren tullessa päätökseen uuden hankkimisen ja vanhan hävittämisen sijaan.
 • Varmistamme, että sellaiset laitteet ja kalusteet, joita Laurea ei voi enää itse hyödyntää, päätyvät ensisijaisesti kiertotalouden ratkaisuihin (esim. Kiertonet), ja vasta toissijaisesti kestävällä tavalla kierrätettäväksi raaka-aineina.

Aurinkoenergiaa!

Laurean pääkampuksella Tikkurilan kampuskiinteistössä on toiminut nimellisteholtaan 120 piikkikilowatin (kWp) aurinkovoimala lokakuusta 2019 lähtien. Sen arvioitu vuosituotto on 124 MWh. Vuonna 2020 voimalan vuosituotto oli 103,631 MWh, mikä oli 12,2% Tikkurilan sähkön vuosikulutuksesta (850, 232 MWh). Tikkurilan aurinkovoimalan reaaliaikaisen tuotantotilanteen näkee tästä:

Porvoon kampuksella, jossa toimii Laurean lisäksi myös Haaga-Helia, katolla on myös aurinkovoimala, 58 piikkikilowattia (kWp), joka on ollut toiminnassa syyskuusta 2019 alkaen. Arvioitu Porvoon voimalan vuosituotto on n. 50 MWh ja sen tuotto vuonna 2020 oli 52,1 MWh, mikä oli 6,9% vuoden 2020 kulutuksesta (753,7 MWh). Lue Helsingin Ilmastoteot -sivuston artikkeli Porvoon aurinkovoimalasta.

Lohjan kampus Suomen ensimmäisen hiilinegatiivisen Lohi-kauppakeskuksen tiloissa

Lohjan kampus muutti kesällä 2019 SSO:n uuden Kauppakeskus Lohen tiloihin Lohjan keskustassa. Kauppakeskus Lohi on S-ryhmän mukaan sen ensimmäinen hiilinegatiivinen kiinteistö, jonka katolla on myös oma aurinkovoimala. Sen lisäksi merkittävät päästövähennykset Lohessa saadaan aikaan käyttämällä lisänä tuulivoimalla tuotettua uusiutuvaa sähköä, hyödyntämällä lämmityksessä myymälöiden kylmälaitteiden hukkalämpö ja valaisemalla kiinteistö led-lampuilla. Kaukolämmöstä syntyvät päästöt kompensoidaan metsityshankkeiden avulla. Kauppakeskus Lohen uutinen aiheesta.

Hiilijalanjälkemme

Arene on linjannut, että ammattikorkeakoulusektori on hiilineutraali viimeistään vuoteen 2030 mennessä (Arenen tiedote aiheesta). Tämän saavuttamiseksi vuoden 2020 aikana kehitettiin yhteinen kriteeristö ammattikorkeakoulujen hiilijalanjäljen laskentaan. Vuoden 2019 kulutustiedoista alkaen Laureakin laskee näillä kriteereillä hiilijalanjälkensä. Energian ja vedenkulutukseen liittyvien lukujen lisäksi kokonaishiilijalanjäljen laskennassa tarvitaan mm. dataa jätehuollosta, kiinteistönhuollosta sekä matkustuksesta junalla, laivalla, lentokoneilla ja autoilla. Vuonna 2019 Laurean kiinteistöjen kulutukseen perustuva päästö oli 66609,22 kg CO2 ja kiinteistöjen keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli 1,117174 kgCO2/brm2.

Lajittelu ja jätehuolto

Koko jätteiden kierto syntypaikkalajittelusta siivoojien keräyksen kautta jätehuollolle on asia, jossa Laurealla on kehitettävää. Tavoittelemme sitä, että lajittelu olisi käyttäjille helppoa ja järkevällä tavalla keskitettyä ja loppuprosessi sujuva. Vuoden 2020 aikana on selvitetty asioita sopimustasolla (jätehuolto ja siivous), hankittu uusia keräysasioita jätekatoksiin (mm. muovi) ja uusittu Leppävaaran kampuksen lajitteluastiat, sekä Lohja lajittelukeskuksen opasteet.

lajitteluastiat-leppävaara.jpg

Leppävaaran kampuksen aulan uudet lajitteluastiat

Huolto ja ylläpito

Tilojen hyvällä huollolla ja ylläpidolla voidaan parantaa rakennuksen ja tilojen laitteiden, pintojen ja kalusteiden kestävyyttä ja pidentää elinkaarta. Palvelujen hankintasopimuksien avulla edellytämme kestävän kehityksen mukaista toimintaa myös kumppaneilta, esim. siivouspalvelulta ja ravintolapalveluilta edellytetään ympäristöä säästävien menetelmien ja puhdistusaineiden käyttöä.

Check this out – mitä tapahtuu vuonna 2021!

 • Huolehdimme, että kampuksilla käynti ja työskentely on turvallista myös pandemia-aikana. Otamme käyttöön kevään aikana uuden PRO24 turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmän.
 • Otamme käyttöön QR-koodipohjaisen tilojen käyttäjäpalautejärjestelmän (Granlund Manager) osassa kampuksia, jonka avulla kampusten tilojen käyttäjät voivat ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista helposti eteenpäin ylläpidolle korjaustoimenpiteitä varten.
 • Uusimme Leppävaaran kampuksen oppimistiloja kesän aikana: kalustusta ja AV-tekniikkaa päivitetään toimivammaksi, saamme uusia tiloja isoille ryhmille, sekä uusia Living Lab –tiloja.
 • Toteutamme Leppävaaran kampukselle kestävän kehityksen edistämisen eteen toimivan Kiertotalous Living Labin!
 • Tikkurilan kampus saa uuden hoitotyön oppimistilan, ja ravintolan keittiön tunneliastianpesukone ja tiskihuoneen pinnat uusitaan.
 • Hyvinkään kampuksella sukitetaan viemäriputkia kevään/ kesän aikana.
 • Panostamme uusittavien tilojen vanhojen kalusteiden uuteen elämään joko korjaamalla ja verhoilemalla, pistämällä ne myyntiin Kiertonet -alustalle, tai viime kädessä huolehtimalla, että ne puretaan ja materiaalit erotellaan kierrätykseen.
 • Suunnittelemme uutta tulevaisuuden kampusta Espooseen, stay tuned!

Lisätietoja: