Siirry sisältöön

Kestävät kampukset

Laurea pyrkii siihen, että sen kampukset ovat tehokkaassa käytössä, käyttäjille viihtyisiä, tarkoituksenmukaisia, energiaviisaita ja ympäristöystävällisiä. Haluamme kiinteistöjen ja toimitilojen olevan toiminnan, ympäristön ja yhteiskunnan resurssien käytön kannalta vastuullisia ja kestäviä. Seuraamme tilojen käyttöasteita ja käyttäjien kokemuksia, ja kehitämme tiloja ja erilaisia ratkaisuja toiminnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Tikkurilan kampuksen aurinkosähkövoimalan paneelit kampuksen katolla

Mitä tavoittelemme

 • Kannustamme ja mahdollistamme käyttäjiä toimimaan kampuksilla kestävästi (esim. lajittelu, ruokahävikin minimoiminen, energiansäästö, ilmoittaminen havaituista vioista).
 • Vähennämme kampusten energiankulutusta ja parannamme kampusten energiatehokkuutta.
 • Käytämme uusiutuvan energian lähteitä kampuksilla ja tavoittelemme kokonaan hiilineutraaleja energiantuotantomuotoja.
 • Varmistamme kestävillä hankinnoilla, sekä hyvällä huollolla ja ylläpidolla pintojen, kalusteiden, taloteknisten laitteiden ja rakennusten pitkän elinkaaren.
 • Edellytämme kestävää kehitystä edistäviä kriteerejä kumppaneilta hankkiessa kiinteistön siivoukseen, huoltoon, isännöintiin, ravintolatoimintaan ja muuhun ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvissä palveluissa. Näitä seurataan yhdessä.
 • Suosimme mahdollisuuksien mukaan korjaus- ja uudistuspalveluja kalusteiden elinkaaren tullessa päätökseen uuden hankkimisen ja vanhan hävittämisen sijaan.
 • Varmistamme, että sellaiset laitteet ja kalusteet, joita Laurea ei voi enää itse hyödyntää, päätyvät ensisijaisesti kiertotalouden ratkaisuihin (esim. Kiertonet), ja vasta toissijaisesti kestävällä tavalla kierrätettäväksi raaka-aineina.

Aurinkoenergiaa!

Laurean pääkampuksen, Tikkurilan kampuskiinteistön katolla on toiminut nimellisteholtaan 120 piikkikilowatin (kWp) aurinkovoimala lokakuusta 2019 lähtien. Sen avulla tuotamme päästöttömästi n. 10% kampuksen vuosittaisesta sähköntarpeesta.

Tikkurilan aurinkosähkövoimala

2020 2021 2022 2023

Vuosituotto MWh

103,63 95,74 90,35 90,53

Osuus kiinteistön sähkön vuosikulutuksesta

 

12,2% 10,3% 9,2% 9,07%

Tikkurilan aurinkovoimalan reaaliaikainen tuotantotilanne (Solarfoxin tuotantonäkymä):

Porvoon kampuksella, jossa toimii Laurean lisäksi myös Haaga-Helia, katolla on 58 piikkikilowatin (kWp) aurinkovoimala, joka on ollut toiminnassa syyskuusta 2019 alkaen. Arvioitu Porvoon voimalan vuosituotto on n. 50 MWh. 

Lue Helsingin Ilmastoteot -sivuston artikkeli Porvoon aurinkovoimalasta.

Lohjan kampus Suomen ensimmäisen hiilinegatiivisen Lohi-kauppakeskuksen tiloissa

Lohjan kampus muutti kesällä 2019 SSO:n uuden Kauppakeskus Lohen tiloihin Lohjan keskustassa. Kauppakeskus Lohi on S-ryhmän mukaan sen ensimmäinen hiilinegatiivinen kiinteistö, jonka katolla on myös oma aurinkovoimala. Sen lisäksi merkittävät päästövähennykset Lohessa saadaan aikaan käyttämällä lisänä tuulivoimalla tuotettua uusiutuvaa sähköä, hyödyntämällä lämmityksessä myymälöiden kylmälaitteiden hukkalämpö ja valaisemalla kiinteistö led-lampuilla. Kaukolämmöstä syntyvät päästöt kompensoidaan metsityshankkeiden avulla. Kauppakeskus Lohen uutinen aiheesta.

Kiinteistöjen hiilijalanjälki 

Arene on linjannut, että ammattikorkeakoulusektori on hiilineutraali viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Tämän saavuttamiseksi vuoden 2020 aikana kehitettiin yhteinen kriteeristö ammattikorkeakoulujen hiilijalanjäljen laskentaan. Ohjeistusta edellisen vuoden tietojen laskemiseen on hieman tarkennettu vuosittain siitä lähtien. Laureakin on laskenut Arenen kriteereillä hiilijalanjälkensä vuoden 2019 tiedoista alkaen. Kiinteistöjen hiilijalanjäljen laskennassa huomioidaan paitsi energian ja vedenkulutuksen sekä niiden tuotantomuotoihin liittyvät seikat, myös jätehuolto, mahdollinen uudisrakentaminen, peruskorjaus- ja tilauudistushankkeet, ylläpitokorjaukset, käyttö ja huolto, ulkoalueiden ylläpito sekä siivous.

Laurean kiinteistöjen hiilijalanjälkeä ja sen osuutta Laurean kokonaispäästöistä on saatu pienennettyä merkittävästi. Vuodesta 2021 lähtien koko Laurean kuluttama sähkö on ollut kokonaan päästötöntä. Vuodesta 2023 alkaen myös lämmityksen päästöt tulevat laskemaan merkittävästi, kun Tikkurilan kampuksen käyttämä kaukolämpö tuotetaan nollapäästöisesti.

  Lämmitys Sähkökulutus Vesi Kiinteistöjen kokonaispäästöt yhteensä *tCO2 Osuus Laurean kokonaishiilijalanjäljestä
  Kulutus MWh ja Päästöt tCO2e  Kulutus MWh ja päästöt tCO2e Kulutus MWh ja päästöt tCO2e    
2020 6857,01 ja 1174, 4 3363,55 ja 326,38 7975,58 ja 5,50 1570, 44 76%
2021 6433,23 ja 395,48 3418,8 ja 0 4842,49 ja 3,34 457,1 17%


Lajittelu ja jätehuolto

Koko jätteiden kierto syntypaikkalajittelusta siivoojien keräyksen kautta jätehuollolle on merkityksellistä kestävän lopputuloksen saavuttamiseksi.  Tavoittelemme sitä, että lajittelu olisi käyttäjille helppoa ja järkevällä tavalla keskitettyä ja loppuprosessi sujuva.

lajitteluastiat-leppävaara.jpg

Lajitteluasiat ja -ohjeet Leppävaaran kampuksen aulassa

Huolto ja ylläpito

Tilojen hyvällä huollolla ja ylläpidolla voidaan parantaa rakennuksen ja tilojen laitteiden, pintojen ja kalusteiden kestävyyttä ja pidentää elinkaarta. Palvelujen hankintasopimuksien avulla edellytämme kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä myös kumppaneilta. Esimerkkinä siivouspalvelulta ja ravintolapalveluilta edellytetään ympäristöä säästävien menetelmien ja puhdistusaineiden käyttöä, lajittelua ja hävikin seurantaa.

Esimerkkejä kestävän kehityksen toimenpiteistä vuonna 2023

 • Uusimme kestävästi kampusten tiloja toimivimmiksi ja suunnittelimme sekä toteutimme uusia, käyttäjäystävällisiä oppimis- ja Living Lab -tiloja
 • Uusimme valaistusta vähemmän energiaa kuluttaviksi ledeiksi Tikkurilan,  kampuksella
 • Työllistimme Tikkurilan klubitalo-yhteistyösopimuksen puitteissa mielenterveyskuntoutujia kevään ja syksyn valintakoejärjestelyissä
 • Tikkurilan ja Otaniemen kiinteistönhuollon uuden sopimuskauden myötä ympäristönäkökulmat huomioidaan huollon työssä aiempaa laajemmin.
 • Työskentelimme kestävän tulevaisuuden kampusratkaisun eteen Hyvinkäällä
 • Saimme päätökseen Hanselin Keino-akatemian kehittämisohjelman. Sen opeilla kehitämme hankintaa ja sen strategista johtamista niin, että pystymme entistä paremmin tukemaan Laurean kestävyyden tavoitteita. 

 

Lisätietoja: