Siirry sisältöön

Kestävä korkeakouluyhteisö

Kestävä korkeakouluyhteisö edistää toiminnallaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä niin alueellisesti kuin kansallisesti. Tavoitteenamme on sisällyttää kaikkiin opetussuunnitelmiimme kestävän kehityksen teemoja ja edistää niiden toteutumista yhteiskunnassa TKI-toiminnalla. Kestävällä korkeakouluyhteisöllä tarkoitamme opiskelijoita, henkilöstöä ja toimintaamme sidosryhmien kanssa.

Kokoamme näille sivuille tietoa strategiamme mukaisista toimista ja kestävän kehityksen ohjelmassamme asetetuista tavoitteistamme. Tavoitteitamme on paljon, mutta kestävä kehitys tarvitsee toistuvia arjen valintoja ja tekoja meiltä kaikilta. Haluamme tavoitteiden kauttamme vahvistaa koko yhteisömme ymmärrystä siitä, että yksilön valinnoilla on merkitystä. Kestävä Laurea-verkkosivukokonaisuus on avoin kanava, johon päivitämme jatkuvasti keskitetysti kestävän kehityksen viestintäämme. Tämä mahdollistaa avoimesti toimintamme vaikuttavuuden tarkastelun.

Tutustu kestävän kehityksen ohjelmassamme kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin täällä. Alle olemme koonneet keskeisimpiä tavoitteitamme ja toimiamme. 

Osaamisen kehittäminen

 • Haluamme, että yhteisömme jäsenet tunnistavat ne työkalut, joilla he pystyvät edistämään kestävää kehitystä omassa toiminnassaan. Mahdollistamme syksyllä 2021 opiskelijoillemme ja henkilöstön jäsenille kestävän kehityksen perusteet- verkkokurssin, jonka myötä omaa osaamista pääsee vahvistamaan.
 • Olemme mukana ammattikorkeakoulujen yhteisessä osaamisen kehittämisen toiminnassa, jota toteutetaan ja seurataan valtakunnallisesti Arenen toimesta. Osallistumme valtakunnalliseen osaamistamme mittaavaan selvitykseen.
 • Henkilöstömme käy vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelun, jossa asetetaan jokaiselle henkilökohtaiset tavoitteet. Keskustelun yhteydessä kirjataan jokaiselle omat kestävän kehityksen edistämisen tavoitteet. Tämä vahvistaa yksilön toimintaa yhteisössämme.

Johtaminen

 • Toteutamme, edistämme ja seuraamme kestävän kehityksen valintojamme osana strategisia valintojamme ja strategisia kehittämishankkeitamme. Strategiset kehittämishankkeemme ovat keskeinen osa toimintamme toteuttamista ja korkeakoulumme kehittymistä. Integroimalla jokaiseen kehittämishankkeeseen kestävän kehityksen eri teemat, edistämme toimintaamme kokonaisvaltaisesti.
 • Käytämme yhteiskunnan voimavaroja opiskelijoiden oppimisen ja opintojen edistymisen sekä kestävän aluekehityksen kannalta vastuullisesti.
 • Olemme vastuullinen työnantaja. Huolehtimalla, että henkilöstömme voi hyvin, vahvistamme opiskelijoidemme hyvinvointia ja edellytyksiä opiskelun toteutumiselle. Yhteisömme jäsenten hyvinvointi on meille tärkeää.
 • Haastamme innostunutta korkeakouluyhteisöämme yhteiskehittämään kestävän kehityksen ratkaisuja ja innovaatioita tukemaan tavoitteidemme saavuttamista. Mahdollistamme johtamistyöllämme valittujen ratkaisujen etenemisen.
 • Huolehdimme resurssiemme vastuullisesta käytöstä sijoitustoiminnassa. Noudatamme Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen vahvistamaa vastuullista sijoituspolitiikkaa.

Yhteistyö opiskelijakunta Laureamkon kanssa

 • Yhteistyömme opiskelijakunta Laureamkon kanssa on tiivistä. Arvostamme ja vaalimme hyvää vuorovaikutusta sekä mahdollistamme toiminnallamme matalan kynnyksen kommunikointiin.
 • Ideoimme kestävää kehitystä edistäviä teemoja johdon ja opiskelijakunnan kohtaamisissa, koulutusten kehittämisryhmissä ja toimintokohtaisissa johtoryhmissä.
 • Opiskelijakunta Laureamko järjestää useita kertoja vuodessa erilaisia tempauksia opiskelijoille, jotka tukevat kestävää kehitystä. Osallistumme ja tuemme korkeakouluna opiskelijakuntaa tärkeässä työssä.
 • Laurea ja Laureamko aloitti syksyllä 2020 yhteisen kehittämisprojektin, jonka avulla vahvistetaan opiskelijakunnan roolia muuttuvassa maailman tilanteessa. Kestävä kehitys otetaan osaksi kehittämisprojektia.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen korkeakouluyhteisö

 • Pidämme yllä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kulttuuria omilla valinnoillamme ja puutumme näihin kohdistuviin epäkohtiin.
 • Käytetyt materiaalimme, verkkosivumme sekä sisäiset intramme henkilöstölle ja opiskelijoille ovat saavutettavia.
 • Varmistamme arjen toiminnallamme ja eettisen toimintaohjeiston tukemana, että yhteisömme on turvallinen ja oikeudenmukainen.
 • Noudatamme opiskelijoiden saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme ja henkilöstömme tasa-arvon ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme. Varmistamme niiden ajantasaisuuden ja seurannan säännöllisesti.

Lisätietoja: