Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan kaksi kertaa. Syksyn 2023 koulutukseen haku on päättynyt.

Perustiedot

 • Hakuaika: Ilmoittautuminen on päättynyt
 • Ajoitus: 1. toteutus: 21.9.2023-17.5.2024. 2. toteutus: toukokuu 2024-helmikuu 2025
 • Laajuus: 25 op
 • Sijainti: Lähi- ja verkko-opetusta
 • Hinta: Maksuton

Talouden uudet osaajat!

 

Talousosaajan työ on murroksessa. Kestävyysraportointi koskee pian entistä suurempaa määrää yrityksiä ja ESG-raportointi tulee lakisääteiseksi. Automatisaatio ja data-analytiikka muokkaavat talouden tehtäviä. Haluatko oppia, mitä tämä merkitsee niin suurille kuin pienille yrityksille? Haluatko kehittyä tulevaisuuden talouden ja digitalisaation asiantuntijaksi? Tule mukaan digitaalisen talousohjauksen ja vastuullisuusraportoinnin koulutukseen!

DigiEsgo -koulutus toteutetaan kaksi kertaa.

 • 1. toteutus, 2023 ryhmä: opinnot alkavat 21.9.2023 ja päättyvät 17.5.2024.
 • 2. toteutus, 2024 ryhmä: opinnot alkavat toukokuussa 2024 ja päättyvät helmikuussa 2025.

 

Syksyllä 2023 ja keväällä 2024 alkavat ryhmät ovat täynnä, ilmoittautuminen molempiin on päättynyt.

 

 • Kohderyhmä 

  Kenelle koulutus on tarkoitettu?

  • Toimit talouden työtehtävissä ja haluat kehittää asiantuntijuuttasi eteenpäin joustavasti työn ohessa.
  • Koet, että osaamisesi vaatii päivittämistä nykyisiin tai uudenlaisiin työtehtäviin.
  • Tavoittelet uutta osaamista, jolla voit vastata digitaalisuuden ja kestävän kehityksen muuttuneisiin vaatimuksiin.
  • Haluat päivittää osaamistasi liittyen uuteen EU:n kestävyysraportointisääntelyyn (CSRD, EU taksonomia, ESRS).
  • Haluat kehittää datalukutaitoasi, hyödyntää analytiikkaa ja tekoälyä jokapäiväisissä tehtävissäsi ja ongelmanratkaisuissa.
  • Sinulla on useamman vuoden työkokemus ja olet kehittänyt osaamistasi taloushallinnon työtehtävissä ja/tai talouden palvelutehtävissä.
  • Pystyt sitoutumaan yhdeksän (9) kuukautta kestäviin opintoihin ja kykenet oppimaan sekä itsenäisesti että aktiivisesti osana ryhmää.

   

  Koulutukseen hyväksyminen ei edellytä muodollista pohjakoulutusta.

   

 • Sisältö ja toteutus 

  Koulutus toteutetaan noin 9 kuukautta kestävänä kokonaisuutena, joka on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa. Koulutus sisältää 5 opintojaksoa ja 2 vapaasti valittavaa opintojaksoa. Lähiopetusta on keskimäärin 1-2 päivää kuukaudessa ja lähiopetuspäivien välissä opiskellaan verkkoympäristössä, verkostoissa, pienryhmissä ja itsenäisesti. Osallistujan kanssa laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jonka pohjalta osaamista kehitetään koulutuksen aikana. Koulutuksen voi tehdä myös osana organisaation kehittämisprojekteja. Opiskelija voi hyödyntää osaamisen kehittämisessä AI-sovellutuksia, esim. Chat GPT:tä. Koulutus on suomenkielinen, mutta osa materiaaleista on englanninkielistä.

  Lähiopetuspäivät järjestetään klo 10.00-17.00

  1. toteutuksen lähiopetuspäivät:

  • 21.-22.9.2023, Metropolia, Myllypuro
  • 27.10.2023, Laurea, Tikkurila
  • 30.11.2023, Laurea, Tikkurila
  • 25.-26.1.2024, TAMK, Tampere
  • 8.3.2024, Laurea, Tikkurila
  • 12.4.2024, TAMK, Tampere
  • 17.5.2024, Metropolia, Myllypuro

  2. toteutuksen lähiopetuspäivät:

  • 23.–24.5.2024, Metropolia, Myllypuro
  • 30.8.2024, Laurea, Tikkurila
  • 27.9.2024, Metropolia, Myyrmäki (HUOM! paikka muuttunut)
  • 24 - 25.10.2024, TAMK, Tampere
  • 29.11.2024, Laurea, Tikkurila
  • 24.1.2025, Online (HUOM! siirtynyt verkkoon)
  • 13.2.2025, Metropolia, Myllypuro

  Koulutuksen sisältö

  DigiEsgo-koulutus koostuu yhteisistä ja vapaasti valittavista opintojaksoista. Opintoihin kuuluu viisi kaikille yhteistä opintojaksoa (laajuus yhteensä 25 opintopistettä), joiden lisäksi voit halutessasi valita myös yksi tai kaksi valinnaista opintojaksoa. Alla oleva kuva havainnollistaa koulutuksen rakennetta ja sisältöjä. Tutustu tarkemmin opintojaksoihin ja tavoitteisiin alla.

  Yhteiset opintojaksot (laajuus 25 opintopistettä)

  • Kestävä liiketoiminta ja talousohjaus, 5 op
   • Opiskelija kehittää vastuullisia liiketoimintamalleja ja merkityksellisiä kestävän kehityksen ja talouden mittareita.
  • Älykäs raportointi ja analytiikka, 5 op
   • Opiskelija osaa käyttää BI-työkaluja (Power BI) raportointiin, tiedon yhdistämiseen ja visualisointiin. Talous- ja liiketoimintatiedon lisäksi analysoidaan ESG-dataa (ympäristö, sosiaalinen ja hallinto).
  • Talouden uusi osaaja, 5 op
   • Opiskelija osaa laajasti hyödyntää metataitoja, tietoa kestävässä talousohjauksessa ja päätöksenteossa sekä kehittyy ongelmanratkaisijana.
  • Kestävyysraportointi (ESG), 5 op
   • Opiskelija tunnistaa sekä organisaation että arvoketjun kestävän kehityksen menestystekijät, osaa toteuttaa olennaisuusanalyysin sekä kehittää ESG-raportointia huomioiden vastuullisuusraportoinnin eri viitekehykset (EU CSRD, ESRS, GRI).
  • Digitaalisen transformaation työkalut, 5 op
   • Opiskelija osaa arvioida organisaation tarvitsemia työkaluja ja ohjelmistoja sekä käyttää työkaluja automatisointiin (Power Automate) ja sisäisen applikaation kehittämiseen (Power Apps).

   

  Valinnaiset opintojaksot (laajuus 5-10 opintopistettä)

  • Ongelmanratkaisu analytiikalla, 5 op
   • Opiskelija tunnistaa ongelmia, joihin voidaan vastata tietoa louhimalla. Osaa hyödyntää valmiita drag and drop -data-algoritmeja ongelmien ratkaisuun.
  • ESG Kehittämishanke, 5op
   • Opiskelija kehittää organisaation talous-, liiketoiminta- tai vastuullisuusraportointia.

   

 • Hinta ja koulutukseen hakeminen 

  Hinta

  Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama ja osallistujalle ilmainen. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

   

  Koulutukseen hakeminen

  Koulutus toteutetaan kaksi kertaa.

  • 2023 ryhmä: opinnot alkavat 21.9.2023 ja päättyvät 17.5.2024.
  • 2024 ryhmä: opinnot alkavat toukokuussa 2024 ja päättyvät helmikuussa 2025.

   

  Syksyllä 2023 ja keväällä 2024 alkavat ryhmät ovat täynnä, ilmoittautuminen molempiin on päättynyt.

   

Oikeudet muutoksiin pidetään.

 

Lisätietoa

Laurean, Metropolian ja Tampereen ammattikorkeakoulut ovat aiemmin olleet mukana toteuttamassa Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutusta. Tutustu tarkemmin DigiEsgo-koulutustiimin kokemuksiin tämän erikoistumiskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta Laurea Journalissa.

Hankekumppanit: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

 

            

 

Lisätietoja: